خانه / اخبار مهدویت / آثار و فواید كارسازي كردن به مقصد مهدویت جلاجل عصر موجودي

آثار و فواید كارسازي كردن به مقصد مهدویت جلاجل عصر موجودي

[ad_1]

جامعه می تواند توسط الگوپذیری كره زمين دستور كار های اجتماع و فراگیر موعظت جلاجل عصر ظهور به مقصد منوي های واقعی اسلام نزدیک شود.

عقیق: شماری ثمار این گمان بضع که مطرود گشتن و بررسی فهمید مهدویت جلاجل این زمان امری بی فایده باریک، به دلیل اینکه این فهمید پيوسته كاري به مقصد آینده بشریت باریک و آینده و اتفاقات آن امری باریک مجمل و اپوزيسيون، مامّا آنچه فریضه ماست اینکه به مقصد تکالیف كلاه خود جلاجل عصر و زمان كلاه خود عمل کنیم؛ به دلیل اینکه هر عصر و زمانی مقتضیات كلاه خود را می طلبد… (١)

جواب: مناقشه كره زمين مهدویت جلاجل این عصر و زمان آثار و فوایدی دارد که به مقصد شماری كره زمين ايشان اشارت می کنیم:

۱ – منوي قیام و شورش مهدی علیه السلام یک فلسفه مهتر اجتماعی، اسلامی باریک. این منوي مهتر ماضي كره زمين اینکه اله بخش ایده و راه گشای به مقصد صیانت آینده باریک، آینه بسیار مناسبی باریک تعدادی آشنا منوي های اسلامی. (٢)

۲ – نوید به مقصد برپایی حکومتی جهانی و اسلامی ارکان و عناصر مختلفی دارد که شماری فلسفی و جهانی باریک و جزئی كره زمين كره ارض بینی اسلامی باریک، و شماری فرهنگی و تربیتی باریک، شماری سیاسی باریک و شماری اقتصادی و شماری اجتماعی باریک. و شماری انسانی یا انسانی، طبیعی می باشد. (٣)

بشقاب می تواند توسط الگوپذیری كره زمين دستور كار های اجتماع و فراگیر حاضربودن جلاجل عصر ظهور به مقصد منوي های واقعی اسلام نزدیک شود.

۳ – جلاجل درافتادن تاریخ و جلاجل ‌مساحت گيري كره ارض، شورش های گوناگونی كره زمين قبیل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و… لفظ گرفته باریک، ولی اکثر این شورش‌ها یا جلاجل سرخرگ موفق نبوده و یا اینکه جلاجل وجدها توسط مشکلات فراوان و مقابله توسط دشمنان كلاه خود نتوانسته باریک ديرش بیاورد… و مهجور نگاه سبزی که شیعه به مقصد مهدویت دارد می تواند توسط ایجاد روحیه امید جلاجل جامعه، مردم را كره زمين ناامیدی و یأس برهاند. شیعه معتقد به مقصد ولايت زمانی بيدين و موجودي و ناظر ثمار حالت كلاه خود باریک که او را جلاجل مواقع آلرژي زا کمک کار خواهد صفت بويناك. این باوري كره زمين صوب سيركننده شناسی آثار عمیقی را جلاجل روحیه شیعیان خواهد گذاشت.

۴ – كره زمين آن صوب که هنگام ولادت تشکیل حکومت ولايت زمان علیه السلام مشخص نیست و هر آن گونه می تواند زمان ظهور باشد، لذا فریضه داریم که نظری به مقصد مباحث مهدویت و ظهور کرده و خصوصیات عصر ظهور و وظایف كلاه خود جلاجل آن عصر را بدانیم.

۵ – رسیدن به مقصد حکومت جهانی توحیدی جلاجل عصر ظهور، شرایطی دارد که شماری كره زمين ايشان به مقصد دستگاه بافندگي كلاه خود آدمي زاده محصول برداري می گردد، كره زمين آن يكباره رسیدن آدمي زاده به مقصد تکامل همه جانبه و رسیدن به مقصد مستوای عالی فکری باریک. لذا ثمار ماست که منوي های اصیل اسلامی جلاجل عصر ظهور را بدانیم مادام بتوانیم هر چون كه مرغوبيت جلاجل نزدیک كشته شدن آن سهیم بوده و زمینه عود ظهور حاضربودن باشیم.

۶ – مناقشه كره زمين مهدویت مهجور مناقشه كره زمين اموری نیست که پيوسته كاري به مقصد آینده بشریّت باشد، بلکه مناقشه كره زمين امامت و مهدویت باریک، مناقشه كره زمين اینکه جلاجل هر زمانی باید ولايت معصومی موجود باشد، يابس موجودي و نامي و يابس غایب و پنهان مادام دليل‌ها و بینات ‌داروي تقويتي باطل نگردد.

و لذا جلاجل روایات اسلامی كره زمين رسول خداصلی الله علیه وآله می خوانیم: «منبرها مات ولم یعرف إمام زمانه مات میتة جاهلیّة»؛ (٤) «هر کس بمیرد و پیشوای زمان كلاه خود را نشناسد ميت باریک كره زمين قسم اساسمند زمان جاهلیت. »

مناقشه كره زمين مهدویت، مناقشه كره زمين غیبت و فلسفه آن و آثار و برکات صور ولايت جلاجل این عصر غیبت باریک.

و لذا مناقشه كره زمين مهدویت كره زمين وظایف و تکالیف شیعه جلاجل عصر غیبت باریک.(٥)

 

پی نوشت:

١- المهدی المنتظر، دکتر عداب ستايش شده محش، ص ۲۱۴.

٢- قیام و شورش مهدی كره زمين دیدگاه فلسفه تاریخ، شهید مطهری رحمه الله، ص ۵۷.

٣- بدون شك

٤- گزارش ها مقاصد، ج ۵، ص ۲۳۹

٥- موعودشناسی و جواب به مقصد شبهات، علی اصغر رضوانی، ب١

منبع:مهر

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *