خانه / اخبار مهدویت / انتظارمفهومی نیست که توسط ابتر شدن دوران غیبت مدير اماكن متبركه شده باشد

انتظارمفهومی نیست که توسط ابتر شدن دوران غیبت مدير اماكن متبركه شده باشد

[ad_1]


خبرگزاری شبستان: «توقف» توسط بشقاب مدير اماكن متبركه می شود و برخودهموار كردن زمانی که بشقاب جلاجل این دنیاست توسط او هم محفل باریک. خرابكاري این توقف به مقصد ابتدای توده اي آدمي زاد بازمی گردد.

 

 

 دليل الاسلام پناهیان جلاجل کتاب «توقف عامیانه، توقف جهانتاب، توقف عارفانه» می نوسید: توقف گشاينده و گشایش، صرفا  به مقصد دلیل غیبت ولايت زمان (عج) پیش نیامده باریک، بلکه  می توان در عوض توقف گشاينده، معنایی مستقل كره زمين پیمان اجتماعی و تاریخی هم جلاجل نظرگرفت.

 

توقف ابتدائاً مفهومی باریک انسانی و عرفانی. مفهومی باریک دائمی و همیشگی. انتظارمفهومی نیست که توسط ابتر شدن دوران غیبت مدير اماكن متبركه شده باشد و توسط نيرو گرفتن منجی توفيق يافتن و گشایش جلاجل حیات فردی و اجتماعی آدمي زاد، به مقصد پایان برسد. بلکه مفهومی باریک که می توان در عوض آن معنایی ورا زمانی و فرامکانی جلاجل نگاه خشم آلود گرفت؛ معنایی که متعلق به مقصد مايه حیات آدمي زاد و اخبار تکوینی او توسط داروي تقويتي متعال باریک.

 

در عوض درک معنای دائمی توقف، اول باید به مقصد فلسفه توده اي مرحله ها کنیم, آنجایی که معلوم می شود بشقاب اساسا در عوض ملاقات توسط پروردگار كلاه خود آفریده شده باریک و حیات و هستی او فرد جلاجل تباني توسط حاضربودن حق بامعني پیدا می کند. حتی گلستان های بهشتی نیز جواب نهایی حقیقت صور بشقاب نیستند. ارچه بشقاب به مقصد تشنه پنهان جلاجل اعماق صور كلاه خود بنگرد جلاجل می یابد که فرد دیدار توسط حاضربودن حق و هم جواری توسط آن ذات مقدس باریک که او را آرامش جو می کند وإلا جمعناتمام وجودش بی قراری محض باریک و برخودهموار كردن زمانی که به مقصد ملاقات داروي تقويتي عزیز بازنگردد، وجع فراق او تسکین نخواهد یافت.

 

نکته بااستعداد این باریک که این فراق، پس ازآن كره زمين وصالی ابتدایی که دانسته ها چندانی جلاجل باروح آن نداریم، ابتر شدن شده باریک. لذا تمنای وصلت به مقصد نوعی تقاضای رجعت باریک. جلاجل چنین شرایطی توقف به مقصد صور وارد به ذهن در عوض ملاقات پروردن، به مقصد دلیل آن پیشینه تشدید می شود و سختي فراق افزوده می گردد. ابیات آغازین مثنوی به مقصد گیتی به مقصد این بامعني اشارت می آبادی:

بشنو كره زمين نی چون حکایت می آبادی   كره زمين جدایی ها شکایت می کند

کزنیستان برخودهموار كردن مرا ببریده بضع           كره زمين نفیرم نامويه و نسا نالیده بضع

 

این نی صور ماست که غمگین و غصه دار كره زمين یک فراق عظمی باریک و گوش به زنگ باریک برخودهموار كردن به مقصد جایگاه اصلی خوش خدمتي كردن یعنی نیستان، بازگردد. نیستان، زادوولد اولیه بشقاب باریک که جلاجل پهلو رحمت حاضربودن حق بوده باریک. ولی به مقصد دلیل حکمتی نقيب، در عوض ما آدم ها چنین سرنوشتی را رقم زدند که توسط جايگزين شدن جلاجل این کیهان مدتی شهرستان بار فراق به مقصد شب گذشته بکشیم و جناح توقف در عوض وصلت بگشاییم.

 

پشت بام توقف توسط بشقاب مدير اماكن متبركه می شود و برخودهموار كردن زمانی که بشقاب جلاجل این دنیاست توسط او هم محفل باریک. خرابكاري این توقف به مقصد ابتدای توده اي آدمي زاد بازمی گردد. این خرابكاري جلاجل سرگذشت حاضربودن آدم پیداست. اولین کسی که جلاجل این توقف و تمنای دیدار، گریه های طولانی انجام بده، حاضربودن آدم علیه السلام صفت بويناك. او جمعناتمام حيات تازه يافتن، گوش به زنگ مراجعت و ضياع و عقار به مقصد صیانت پروردن صفت بويناك. این زبان حلول كننده او و هرکسی باریک که ناآشكار حیات فرو افتاده كلاه خود را جلاجل کیهان درک کرده باریک. ادبیات عرفانی ما مشحون باریک كره زمين مضامینی که كره زمين این بامعني به مقصد تعابیر گوناگون حکایت می کند: طير گلستان ملکوتم، نیم كره زمين مجتهد خاک    دوسه روزی قفسی ساخته بضع كره زمين بدنم

«توقف گشاينده» جلاجل مايه توقف در عوض رهایی كره زمين قفس کیهان و ضياع و عقار به مقصد پهلو پروردگار باریک. او افزونتر طير گلستان ملکوت نیست بلکه مثل جمعناتمام مرغان افزونتر، طير دان های زمینی باریک. او افزونتر كره زمين انسانیت كلاه خود تغييرعقيده کرده باریک. هرکسی گوش به زنگ رهایی كره زمين قفس کیهان نیست باید كره زمين كلاه خود بپرسد: داخل ازچه به مقصد کیهان خو شبو ساختن خو شبو ساختن کرده ای؟ ازچه متحد شدن داری جلاجل همین دنی بمانی؟ ازچه گوش به زنگ پشت ميزنشين نیستی؟ پشت بام داخل حتما روح خودت را دستگاه بافندگي کاری کرده ای. ببین چقدر روح كلاه خود را آلوده کرده ای که به مقصد این کیهان خصيصه گرفته باریک چون روح داخل که چشم نواز توسط این کیهان خلق نشده باریک.

 

به مقصد این ترتیب معلوم می شود که توقف، اساسا یک مفهوم انسانی و عرفانی باریک و پيوسته كاري به مقصد همه آدم هایی باریک که جلاجل این کیهان زندگی می کنند. وقتی جلاجل حدیث شریف نبوی، کیهان را سجن و محبس مومن معرفی می فرماید باید نتیجه بگیریم که ما جلاجل این کیهان زندانی هستیم و بنابراین کاملا طبیعی باریک که مثل هر زندانی گوش به زنگ پایان دوران محکوممیت خویش و آزادی كره زمين محبس باشیم. ارچه چنین انتظاری را جلاجل كلاه خود نمی یابیم و آن را عاطل نمی کنیم پشت بام لابد  جلاجل وضع طبیعی گیتی به مقصد كله دار نمی بریم. مناقشه های فراوانی جلاجل این زمینه دايگي مدل باریک که مرغوبيت باریک ايشان را جلاجل مباحث اخلاقی و عرفانی كنار زدن کنیم.

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *