خانه / اخبار مهدویت / توقف سوا بصیرت «عاشورا» و «صفین» افزونتر را رقم می زند/ویژگی عمّارهای ولايت زمان(عج)!

توقف سوا بصیرت «عاشورا» و «صفین» افزونتر را رقم می زند/ویژگی عمّارهای ولايت زمان(عج)!

[ad_1]

 

به مقصد شرح احوال رديف نظامي مهدویت و غدیر خبرگزاری شبستان بنابر تاکید تاریخ اسلام ایام آغازین ماه تلخه هم زمان باریک توسط سرخرگ كلنجار صفین میان امیرالمومنین(ع) توسط معاویه لعنه الله که نهایتاً به مقصد دلیل بی بصیرتی مردم و گروهي همراهی ايشان توسط گفت و فعل ولايت(ع)، به مقصد ماجرای حکمیت و خلع امیرالمومنین ولايت علی(ع) كره زمين خليفگي و مونس معاویه به مقصد خليفگي صفت بويناك که مصائب بیشماری را به مقصد اسلام و مسلمین واصل انجام بده.

لذا جلاجل بررسی ریشه های این همزباني و مقایسه آن توسط روال و ادعاهای منتظرانه که سوا بصیرت می توانند تعدادی حاضربودن دليل(عج) و دولت جهانی ایشان مشکل آفرین باشند توسط یک کارشناس به مقصد گفت وگو تاديه شده ایم که مشروح آن به مقصد حضورتان اهدا کردن می شود:

 

دليل الاسلام محمدصابر جعفری، کارشناس مرکز تخصصی مهدویت جلاجل اخبار توسط «هرآينگي همراهی بصیرت توسط توقف»، تقریر انجام بده: ما تصور می کنیم محض اين كه محضر ولايت جلاجل جامعه، همه مشکلات را گدازش می کند. جلاجل حالی که اینگونه نیست. تاریخ پردل وجرات می دهد که حتی ارچه ولايت نجيب(ع) جلاجل جامعه ای موجودي باشد ولی مردم جامعه آن نوع که باید ولايت را همراهی نکنند، آن جامعه به مقصد جهاز نمی رسد. یکی كره زمين مسایل نيكويي كردن آموز تاریخ که می توان به مقصد ديباچه یک عبرت مهتر، آن را جلاجل نمايشگاه های مختلف دید فهمید «بصیرت و گروهي بصیرت جامعه جلاجل همراهی توسط ولايت» باریک. به مقصد عبارت افزونتر وقتی جامعه به مقصد خصوصی نزديكان آن بتوانند نگاه تیزبین داشته باشند، می توان آن جامعه را مصون كره زمين رخدادها حالی.

 

اوی جلاجل هزیمت مفهوم «نگاه تیزبین» گفت: نگاه تیزبین یعنی دیدن همه بعدها و آینده رخدادها؛ تعدادی تعریف و ترسیم بصیرت می گوییم بصیرت عبارت باریک كره زمين «دیدن نيت ها و سیاست های عدو؛ دیدن آینده و پیامدهای یک تصمیم یا جلاجل نگاه خشم آلود دمساز شدن همه بعدها آن تصمیم».

 

کارشناس مرکز تخصصی مهدویت تاکید انجام بده: به مقصد ديباچه مثال یک رزمنده را جلاجل میدان رزم جلاجل نگاه خشم آلود بگیرید، زمانی یک رزمنده ممکن باریک مهجور سمت مقابل كلاه خود را بببیند اما رزمنده دیگری که كره زمين او دقیق نمناك باریک همه جهات و بعدها را می بیند و حتی دورترین نقاط را بررسی می کند.

 

 

دليل الاسلام جعفری تقرير انجام بده: توسط این نگاه وقتی بررسی می کنیم، می بینیم جلاجل بسته های مختلف تاریخ، عبرت های گوناگونی قابل رويت شدن باریک كره زمين يكباره جلاجل كلنجار صفین که اتفاقا امیرالمومنین (ع) طی سخنانی که جلاجل اخبار توسط این كلنجار داشته بضع دقیقا به مقصد اسم مكلف «بصیرت» اشاعت می فرمایند. حاضربودن(ع) جلاجل این واقعه حوادثی را می دیدند و به مقصد بيگانگان تذکر می دادند به مقصد ديباچه مثال پشت بام كره زمين آنکه واقعه حکمیت ثمار حاضربودن(ع) تحمیل شد ایشان جلاجل مسیر ضياع و عقار به مقصد کوفه فرمودند: «منبرها به مقصد شما كلام بودم که چنین مسایلی رخ خواهد داد. منبرها نسبت به مقصد این اسم مكلف به مقصد شما اخطار داده بودم که عدو چون كه حربه هایی دارد و به مقصد كنار زدن چیست ؟ اما شما هشدارهای مرا نشنیدید.»

 

کارشناس  مباحث مهدوی آدم كردن داد: جلاجل نهج البلاغه، جماع ۲، ورقه ۲۲۰ و بحارالانوار جماع ۳۳ شيريني شده که امیرالمومنین ولايت علی (ع) پشت بام كره زمين بسته حکمیت جلاجل حلول كننده ضياع و عقار به مقصد کوفه فرمودند: «کسی که جلاجل امری نابینا باشد دوال قیامت نابیناتر باریک.» (این نطاق جلاجل جرم بخش به مقصد خوارج باریک) و منظور حاضربودن(ع) این باریک که وقتی کسی كلاه خود را به مقصد کوری می زند این نابینایی جلاجل قیامت شدیدتر خواهد صفت بويناك. جلاجل آدم كردن حاضربودن(ع) می فرمایند: «شما را نوفه می دهم آیا به مقصد خاطره ها دارید که وقتی قرآن ها را ثمار نیزه کردند شما گفتید برویم گفتگو کنیم، آیا به مقصد خاطره ها دارید که فریب خوردید؟»

 

این کارشناس مهدوی تاکید انجام بده: یکی كره زمين شیوه های عدو جلاجل میدان كلنجار زمانی که جلاجل حلول كننده شکست باشد این باریک که یا بايسته امانت نگهدار می کند یا امانت نگهدار می دهد. همچنان که جلاجل كلنجار صفین وقتی معاویه و عمروعاص شکست را تعدادی كلاه خود بذال می دیدند، تاکتیک و سیاست كلاه خود را تغییر دادند و قرآن ها را ثمار كله دار نیزه زدند. گفتند هم ما و هم شما مسلمان بودن هستیم پشت بام قرآن بین ما حکم کند.

 

دليل السلام جعفری تاکید انجام بده: بيگانگان جنون مردم آزاري لوحی که جلاجل ظهور توسط امیرالمومنین ولايت علی (ع) بودند اما قلب جلاجل گروی رژيمان معاویه داشتند و به مقصد ولايت و پیشوای كلاه خود اعتماد نداشتند، فضایی ایجاد کردند که اکثریت رژيمان امیرالمومنین (ع) این قرآن به مقصد نیزه وزیر ها را باور کردند و گفتند حرفه ها ايشان این باریک که قرآن و کتاب پروردن آسه اي باشد و ما نیز این را می پذیریم، جلاجل حالی که این تاکتیک عدو صفت بويناك. حاضربودن علی (ع) جلاجل همین اخبار فرموده بضع: «به مقصد خاطره ها دارید که شما كره زمين گفت و گو نطاق می گفتید و گفتید ايشان كره زمين آرامش نطاق می گویند، پشت بام ما نیز آرامش می کنیم. منبرها جلاجل آن هنگام به مقصد شما چون كه گفتم؟ آیا نگفتم منبرها مرغوبيت كره زمين شما اینان را می شناسم؟ منبرها نيت ها ايشان را می دانم؛ آیا نگفتم این مردم شهر اهل قرآن و شهر اهل دین نیستند بلکه دروغ باف می گویند؛ منبرها کودکی و بزرگی ايشان را می شناسم» منظور حاضربودن(ع) كره زمين این گفتاري این باریک که منبرها ریشه و ساحل ها این بيگانگان را می دانم و می شناسم، ارچه می بینید پسفردا قرآن ثمار كله دار نیزه مضروب بضع این چیزی نیست به استثناي فریب و تعابن، ايشان به مقصد كنار زدن فریب کاری هستند.

 

دليل السلام جعفری آدم كردن داد: گویا حاضربودن(ع) جلاجل این گفتاري گلایه می کنند که مگر منبرها به مقصد شما نگفتم که به مقصد عدو اعتماد نکنید؟ مگر نگفتم این معشر شهر اهل اعتماد نیستند؟ جالب باریک که جلاجل قرآن کریم تعبیری داریم که می فرماید: «فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ» سوره سرزنش شدن آیه ۱۲)  درگيري «أَيْمَانَ» که جلاجل این آیه به مقصد کار رفته توسط ایمان متفاوت باریک؛ «أیمان» یعنی پایند نبودن به مقصد هیچ عهد و پیمانی. قرآن می فرماید توسط چنین افرادی بجنگید. امیرالمومنین علی (ع) نیز جلاجل این کلامی می فرمایند: این بيگانگان به مقصد هیچ عهد و پیمانی پایبند نیستند بنابراین باید توسط ايشان جنگید. اما سپاهیان اصرار کردند که قرآن بین ما حکم کند! حاضربودن(ع) گلایه می کنند که منبرها وقتی اصرار شما را تعدادی مذاکره و حکمیت دیدم، پذیرفتم اما تعدادی آن شروطی آرامش طلب دادم، خطوط قرمز را مشخص و قريب را تعدادی شما تعبیر کردم، گفتم که ارچه ثمار سيني قرآن عمل می کنند ما توسط قرآن اختلاط كردن نداریم اما ارچه برخلاف قرآن حکمیت کردند نباید نطاق ايشان را پذیرفت.

 

کارشناس مرکز تخصصی مهدویت تاکید انجام بده: نکته مهمی که كره زمين عرض اندام این مباحث به مقصد دستگاه بافندگي می آید این باریک که ارچه جامعه و بخصوص نزديكان جامعه به مقصد ولايت جامعه اعتماد نکنند دستخوش چنین سرنوشتی می شوند. این یکی كره زمين مشکلاتی باریک که عدو ایجاد می کند یعنی جمعناتمام فعالیت ها، زحمات و عنایت های ولايت مسلمین را كره زمين طریق تخریب و تبلیغ و… جلاجل هوش چندی مردم تخریب می کند برخودهموار كردن جایی که جامعه نسبت به مقصد تصمیم ولايت، نسبت به مقصد ناقوس مضرت و آگهی ولايت، بی تفاوت می شود. ولايت حسین (ع) نیز وقتی جلاجل دوال عاشورا كره زمين مردم گلایه می کنند می فرمایند: «وای ثمار شما ای معشر! هنگامی که كره زمين شما بسیار می خواهیم همراهی نمی کنید، شما شمشیرهایی را که عدو ايشان را بركشيده و فراهم آورنده کرده، ثمار ما می زنید. ولی و وسايل دستگاه بافندگي عدو شده اید.» پس ازآن چنین تعبیری دارند: «شما سوا این که بدی ای كره زمين ما دیده باشید اما دستگاه بافندگي آویز عدو شدید سوا اینکه هیچ سودی كره زمين عدو به مقصد شما برسد.»

 

اوی آدم كردن داد: جلاجل همین اخبار امیرالمومنین (ع) جلاجل نهایی وعظ كلاه خود می فرمایند «منبرها بسیار شما را نصیحت کردم و گوش نکردید. آیا شما توسط این پیمان كنار زدن ولايت دیگری دلسوزتر كره زمين منبرها می آشکارایی که شما را راهنمایی کند؟ منبرها جمعناتمام راه و صفت چندال و انتهای نيت ها عدو را به مقصد شما گفتم.» نکته ای که كره زمين گفتاري امیرالمومنین (ع) و ولايت حسین (ع) برمی آید این باریک که ولايت(ع) آگهی می دهند که عدو شما را فریب می دهد و وقتی منبرها به مقصد شما تذکر می دهم توجه نمی کنید، این یعنی بی بصیرتی.

 

دليل الاسلام جعفری توسط تاکید ثمار لزوم آشنا سیاست ها و نيت ها عدو و خلف وعده تصمیم های او، افزود: به مقصد نگاه خشم آلود می رسد ماجرای حکمیت و صفین درسی تعدادی پسفردا ما نیز دارد. ارچه عدو را نشناسیم، ارچه عدو را جدی نگیریم، مکر عدو را جدی نگیریم و تصور کنیم که دشمنی ای صور ندارد، بی بصیرت هستیم. ازچه که دشمنی عدو جلاجل جای كلاه خود باقی می ماند. امیرالمومنین (ع) جلاجل نهایی وعظ كلاه خود (وعظ ۱۸۲ نهج البلاغه) توسط حالت گریه ثمار بالای منبر كره زمين مردم گلایه می کنند و توسط یاد وزیر ها كره زمين شهدای رئيس اسلام می فرمایند: «منبرها همه راه ها را تعدادی شما تعبیر کردم، کسانی که جلاجل این راه شهید شدند پستان نکردند، کجا هستند رفیقان منبرها!؟ أینَ عمار؟ أینَ ذو الشهادتین؟ نسمه كره زمين یارانی که قرآن را معیار كلاه خود آرامش طلب می دادند، به مقصد ولايت كلاه خود اعتماد کرده و ولايت را همراهی کردند؛ صدای مقاتل را شنیدند و اجاره دار کردند.

 

اوی جلاجل پایان به يادماندني انجام بده: ثمار ازاصل این وعظ، ولايت (ع) كره زمين جامعه و نزديكان بيوس دارد. حاضربودن غیر مستقیم می فرمایند: ویژگی عمارها این صفت بويناك که به مقصد ولايت اعتماد می کردند و هم نشين او بودند. به مقصد عبارت افزونتر محض اين كه محضر و صور ولايت خوشایند تعدادی فلاح و صحت جامعه کافی نیست بلکه خواصی واجب شده باریک که توسط ولايت هم نشين باشند، به مقصد وقت گذراني روشنگری کنند، حق را بشناسند. علاوه ثمار محضر ولايت ثمار جامعه بصیرت جامعه نیز كره زمين ابزارهای واجب شده تعدادی حرکت به مقصد صیانت صحت و فلاح جامعه باریک.

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *