خانه / اخبار مهدویت / «توقف» یعنی وضعیتی که دلتان را به مقصد وجع می آورد، ابدی نیست

«توقف» یعنی وضعیتی که دلتان را به مقصد وجع می آورد، ابدی نیست

[ad_1]

 

به مقصد شرح احوال خبرگزاری شبستان:  جلاجل کتاب «ما منتظریم؛ خورشید مهدویت جلاجل مجموعه سيارات فکری حاضربودن آیت الله خامنه ای رهبر معظم شورش اسلامی» که به مقصد سعيد زيبايي ملایی گردآوری شده، وارد به ذهن باریک:

 

اتکاء به مقصد خدای متعال و باوري به مقصد نگاه رئوفانه و پدرانه حاضربودن بقیة الله(ارواحنا فداه) به مقصد ملت، این تاثیر مهتر را جلاجل زندگی ما و جلاجل روال ما دارد که ما را توسط قوت فواد جلاجل مقابل امواج گوناگون مجبور به مقصد استقامت می کند.(۱)

 

ارچه ملتی مثل ملت مبارز و رشید کشورایران باشد و میدان های مبارزه را هیبت کرده و این همه شهید داده باشد و كره زمين دریاهای آب خون خیزاب کرده باشد و نسا و مردش جلاجل میدان های كار بزرگ، مثل شیر غریده باشند؛ آمریکا ارچه پايين آمدن روبروي هم قرار گرفتن بگذارد، این ملت چنان توسط مشت به مقصد دهانش خواهد کوبید که كره زمين او چیزی باقی نماند. ملتی که به مقصد پروردن معتقد و مومن و متکی باریک و به مقصد آینده امیدوار باریک و توسط غطا نشینان غیب جلاجل تباني باریک؛ ملتی که جلاجل دلش خورشید امید به مقصد آینده و زندگی و لطف و مدد الهی می درخشد، هرگز تسلیم و مرعوب نمی شود و توسط این عرض ها، كره زمين میدان برون مرز نمی گردد. این، خصوصیت باوري به مقصد آن معنویت مهدی علیه آلاف تحیّة و الثّناء باریک… عقیده به مقصد ولايت زمان(عج) نمی گذارد مردم تسلیم شوند؛ به مقصد شرطی که این عقیده را درست بفهمند.(۲)

 

ایجاد نشاط و شادابی زندگی

وقتی به مقصد شما می گویند توقف بکشید؛ یعنی، این وضعیتی که پسفردا شما را سختي می دهد و دلتان را به مقصد وجع می آورد، ابدی نیست و جمعناتمام خواهد شد. ببینید چون كه قدر بشقاب، حیات و نشاط پیدا می کند. این، وعاء باوري به مقصد ولايت زمان(عج) باریک. این وعاء باوري به مقصد مهدی وعده شده(عج) باریک.(three)

 

كورس قسم زندگی تعدادی آحاد آدمي زاده صور دارد. یک زندگی، زندگی تعدادی نیازهای مادی كس باریک… اینگونه زندگی وزیر ها، خصوصیت تلخی دارد… قسم دوم زندگی این باریک که بشقاب تعدادی هدفی زندگی کند؛ هدفی که كره زمين كلاه خود او بیرون باشد. نمی گویم این تيرخور، همیشه الهی باشد. حتی ارچه این تيرخور مادی هم باشد، اما پيوسته كاري به مقصد کل جامعه یا تعدادی بشریت باشد… جلاجل این قسم زندگی هر چون كه می گذرد، بشقاب عاطل می کند که عمرش ادا كردن نشده باریک، چون تعدادی یک تيرخور عالی زحمت کشیده باریک. ارچه این تيرخور الهی باید به مقصد بشریت برگردد، به مقصد منوي های خدایی برگردد، به مقصد صوت و خیر آدمي زاده برگردد، به مقصد استقرار منصفي و به مقصد مبارزه توسط تاريكي ها و جور پيوسته كاري شود، عاطل می کند که به مقصد تيرخور نزدیک نمناك شده باریک. جلاجل پایان راه هم وقتی به مقصد خلف وعده كله دار كلاه خود نگاه می کند، می بیند فرسنگ ها به مقصد تيرخور نزدیک شده باریک، لذا زيبايي شناس ندارد و عاطل لذت می کند.(four)

راه ما راهی طولانی باریک؛ اما آینده ما هم بسیار شيوا و جذاب خواهد صفت بويناك. نگاه به مقصد آن آینده، خستگی راه را می زداید و ایمان به مقصد آن تردیدها و ه زهدورزي ها را كره زمين بین می سرما.(۵)

 

فوق رفتن والامنشي اجتماعی

جلاجل تيرخور گیری و نشانه دمساز شدن تعدادی دورخیزهای تاریخی، نيرنگ ساز مشكل سازي مهدویت وعاء دارد. میان آن ملتی که تعدادی خوش خدمتي كردن آینده ای نمی بیند و فکر می کند که عاقبت الامر موج لهيدگي، کیهان را دوال به مقصد دوال زیادتر می گیرد. ما هم تاچند صباحی محض تکلیف، مقاومتی هم می کنیم، اما آخرش چون كه؟ و آن ملتی که می داند این مقاومت، ایجاد یک مشي رسا به مقصد سمت آینده ای باریک که خدای متعال وعده داده که تعدادی بشریت پیش می آید، آن هم خير یک وعده اپوزيسيون بلکه یک وعده شيوا، فرق هست. رهبر آن ماجرا هم مشخص باریک که چون كه کسی باریک. او، حیّ و موجودي و بيدين باریک و قلب او متصل به مقصد ملأ اعلا و غیب باریک. ملتی که به مقصد چنین چیزی باوري دارد، ببینید که تعدادی چون كه اهدافی دورخیز می کند و چون كه صفت منسوب به طوس والامنشي اش فوق می رود.(۶)

 

عملي ساختن وحدت جلاجل بشریت

اسلام به مقصد ما پرورش دادن باریک که بشقاب ها توسط صور ناهمگونی های نژادی و زبانی و فرهنگی، فطرت همسانی دارند که ايشان را به مقصد پاکی و منصفي و نیکوکاری و همدردی و هم‌پیشگی ورا می خواند و همین سرشت همگانی باریک که ارچه كره زمين انگیزه های منحرف کننده به مقصد صحت خیزاب کند، بشقاب ها را به مقصد شهرستان توحید و معرفت ذات متعالی داروي تقويتي رهنمون می گردد. این حقیقت تابناک دارای چنان ظرفیتی باریک که قادر باریک صادراتی و تضمين تشکیل جوامع آزاد و سرافراز و بهره ور كره زمين اولین و منصفي-توامان- گردد و شعاع معنویت را ثمار همه فعالیت های مادی و دنیایی بشقاب ها نفوذ دهد و بهشتی دنیایی- پیش كره زمين جنان اخروی وعده شده ادیان الهی- تعدادی آنان مهيا آورد و نیز همین حقیقت مشترک و همگانی باریک که می تواند شالوده ریز هم‌پیشگی های ملت هایی باشد که كره زمين نگاه خشم آلود شکل ظاهری و خرابكاري تاریخی و شهربان جغرافیایی شباهتی توسط یکدیگر ندارند.(۷)

 

عملي ساختن بیداری اسلامی

چون كه کسی باور می انجام بده که جلاجل دنیای مئه بیستم، توسط این همه مبارزه ايمن سازي دین، جلاجل این نقالي كردن آلرژي زا مجتهد، نظامی ثمار مبنای دین تشکیل بشود و رهبری امت اسلام به مقصد دستگاه بافندگي آن قائد عظیم الشان و روحانی بیفتد؟… چون كه کسی گمان می انجام بده که جلاجل کشورهای اسلامی، نهضت های اسلامی آنچنان پايين آمدن بگیرند و بیداری ملت ها آن قدر بشود که جلاجل کشوری مثل کشورالجزایر، مردم توسط رای خودشان جلاجل انتخابات، اسلام را گلچين بکنند؟ اما شد… ارچه همین اتحاد و ایمان و ایستادگی جلاجل میدان های شورش و همین وفاداری به مقصد حروف ولايت عظیم الشان و همین نترسیدن كره زمين استکبار مسلط كره ارض خوار را آدم كردن بدهید، به مقصد فضل پروردگار همه تيرخور های افزونتر شما هم برآورده خواهد شد… این بدون شك امیدی باریک که جلاجل جریان توقف گشاينده، آموزش های اسلامی به مقصد ما یاد داده باریک.(eight)

 

یکی كره زمين ابعاد توقف، اعتماد و صاحبدیوان به مقصد آینده و مایوس نبودن باریک… پسفردا ما جلاجل کیهان گواهي نامه بیداری ملت ها هم هستیم. درست باریک که توسط اولین وسایل جدید، تلویزیون، رادیو، تبلیغات، زروسيم، امکانات تکنیک و غیره، تسلط قوچ های استکباری ثمار ملت ها و ثمار شئون ايشان دوال به مقصد دوال زیادتر شده باریک، اما هم نهاد الهی ثمار این آرامش طلب گرفته که ملت ها هم بیدار بشوند و ما پسفردا می بینیم که ملت ها هم دوال به مقصد دوال بیدار می شوند.(۹)

 

منبرها به مقصد شما ناموس بکنم؛ احكام این نیست که جلاجل کشورهای جبلت آفریقا و شهربان مغرب آسیا که پسفردا ما جلاجل آنجا آرامش طلب داریم، حرکات بیداری به مقصد صور وارد به ذهن باشد، این حرکت بیداری مادام فواد اروپا خواهد رفت. آن روزی پیش خواهد که همین ملت های اروپایی علیه سیاست مداران و زمامداران و قدرتمندانی که ايشان را یکسره تسلیم سیاست های فرهگی و اقتصادی آمریکا و صهیونیسم کردند، قیام خواهند انجام بده. این بیداری حتمی باریک(۱۰)

امیدواریم انشاالله این عید شریف تعدادی امت اسلامی برکت و ولی بیداری تعدادی همه ما باشد و داروي تقويتي متعال توفیقاتش را ثمار ما كم قيمت کند و توجهات حاضربودن بقیة الله ارواحنا فداه را شامل حلول كننده ما گرداند.(۱۱)

 

پی نوشت ها:

۱٫بیانات جلاجل دیدار اقشار مختلف مردم به مقصد مناسبت نیمه شعبان؛۲۹/۶/۱۳۸۴

۲٫بیانات جلاجل جمعيت اقشار مختلف مردم جلاجل دوال میلاد پربرکت حاضربودن ولی عصر(عج)؛۱۷/۱۰/۱۳۷۴

three.بدون شك

four.بیانات جلاجل دیدار اعضای نیروی هوایی ارتش جلاجل دوال نیروی هوایی؛۱۹/۱۱/۱۳۷۱

۵٫بیانات جلاجل دیدار جوانان و دانشجویان سیستان و بلوچستان؛۶/۱۲/۱۳۸۱

۶٫دیدار توسط اعضای بنیاد فرهنگی حاضربودن مهدی وعده شده(عج) و مرکز تخصصی مهدویت قم، ۲۰/۲/۱۳۸۲

۷٫بیانات جلاجل شانزدهمین گردهم آيي سران متحرك گروهي عهده داري؛۹/۶/۱۳۹۱

eight.سخنرانی جلاجل مدني مهتر مردم قم جلاجل سالروز میلاد حاضربودن مهدی(عج)، ۳۰/۱۱/۱۳۷۰

۹٫بیانات جلاجل دیدار توسط جمعی كره زمين مسئولان و خانواده های معظم شهدا جلاجل سالروز ولادت ولايت زمان(عج)، ۲۲/۱۲/۱۳۶۸

۱۰٫بیانات جلاجل دیدار هزاران نفر كره زمين معلمان سراسر کشور؛۱۴/۲/۱۳۹۰

۱۱٫بیانات جلاجل دیدار مسئولان و کارگزاران ديسيپلين به مقصد مناسبت سالروز هفدهم ربیع الاول،۲۹/۲/۱۳۸۲

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *