خانه / اخبار مهدویت / بایدهای سیاسی غیبت جلاجل لسان «واگشايي»/کیفیت دین جلاجل دولت کریمه

بایدهای سیاسی غیبت جلاجل لسان «واگشايي»/کیفیت دین جلاجل دولت کریمه

[ad_1]

 

دليل الاسلام سیدمجتبی معنوی، استاد مربوط به حوزه و دانشگاه جلاجل آدم كردن گفت وگوی كلاه خود توسط خبرنگار مهدویت خبرگزاری شبستان  حوالی جایگاه و اهمیت دعای واگشايي که قرائت آن جلاجل ليمو های ماه مبارک رمضان سفارش شده باریک، تقریر انجام بده: جلاجل برفراز دیگری كره زمين دعای واگشايي می خوانیم: «اَللّهُمَّ اِنّا نَرْغَبُ اِلَیْکَ فى دَوْلَهٍ کَریمَهٍ تُعِزُّ بِهَا الاِْسْلامَ وَاَهْلَهُ وَتُذِلُّ بِهَا النِّفاقَ وَاَهْلَهُ وَتَجْعَلُنا فیها مِنَالدُّعاهِ اِلى طاعَتِکَ وَالْقادَهِ اِلى سَبیلِکَ وَتَرْزُقُنا بِها کَخنياَهَ الدُّنْیا وَالاْخِرَهِ؛ خدایا ما توسط دوبهم زني و زارى به مقصد درگاهت كره زمين در خواستاریم دولتى گرامى را که به مقصد ولی آن اسلام و مسلمین را كرنش بخشى و نفاق و منافقین را منکوب سازى و ما را جلاجل آن دولت كره زمين زمره خوانندگان مردم بسوى انقياد ورزيدن در و كره زمين برندگان بسوى راه كلاه خود قرارمان دهى و بدان ولی بزرگوارى کیهان و آخره را نصیب ما گرداندى» این برفراز دعا، به مقصد یک راهبرد سیاسی جلاجل عصر غیبت اشارت می کند که آن امید و آرزو تعدادی رسیدن به مقصد مدینه فاضله مهدوی باریک.

 

اوی توسط تعبیر اینکه جلاجل آن مدینه فاضله گواهي نامه یک ساختارگرايي سیاسی هستیم که توسط كرنش و اقتدار، فيلتر جامعه اسلامی را رقم می زند، افزود: جلاجل این ساختارگرايي سیاسی روی دولت کریمه تاکید شده که دارای كورس ویژگی محرز باریک.

 

معنوی توسط تعبیر اینکه جلاجل این دولت مسلمانان كره زمين كرنش و شکوه كام روا خواهند صفت بويناك و منافقین كره زمين نفاق و خواری سختي می برند، تاکید انجام بده: دعای واگشايي جلاجل این آكروبات اشارت به مقصد راهبردی دارد که تعدادی کمک به مقصد تقریر دین، یعنی بدون شك تيرخور ولايت زمان(عج) شامل ظهور و پیاده سازی شهر توحید عملی و نظری واجب شده باریک و باید دولت کریمه تشکیل شود.

 

واقعيت يابي سبک زندگی منتظرانه نیازمند ساختارگرايي سیاسی باریک

 

این استاد مربوط به حوزه و دانشگاه توسط تعبیر اینکه این ساختارگرايي نیازمند بي همسري جدی و هماهنگ توسط اجامر ملی باریک و قادر به مقصد اجرای سیاست های اسلامی خواهد صفت بويناك، گفت: تعدادی شکل خوگرفتن آموزه دینی و مهدوی و ایضاً ایجاد سبک زندگی هماهنگ توسط توقف ولايت زمان(عج)، باید ساختارگرايي سیاسی داشته باشیم که جلاجل آن دولتی تشکیل شود و به مقصد تقریر دین ولايت مهدی(عج) کمک کند؛ جلاجل این میان، دعای واگشايي كره زمين معدود ادعیه ای باریک که جلاجل تعبیری عمیق، ظریف و بی نظیر جلاجل این برفراز سیاسی كره زمين دولت ولايت عصر(عج) به مقصد «دولت کریمه» تعبیر می کند که مانند آن آن، جلاجل هیچ کدام كره زمين آیات قرآن یا هیچ دعا و روایتی دیگری صور ندارد!

 

اوی توسط تعبیر اینکه جلاجل این دولت کریمه مومنین و مسلمانان به مقصد كرنش می رسند و منافقین یعنی افرادی که شهر اهل شعار، عوام الناس فریبی و ظاهرگرایی هستند، به مقصد نفاق و تيز گريبانگير می شوند، تاکید انجام بده: امتیاز حکومت ولايت دوازدهم(عج) که توسط آن دولت کریمه تشکیل می شود آن باریک که مردم را به مقصد صیانت پروردن فراخواني می کند.

 

معنوی توسط تعبیر اینکه فراخواني به مقصد دین جلاجل ساختارگرايي علوم سیاسی جایگاهی ندارد، تاکید انجام بده: اما جلاجل دولت کریمه، دین به مقصد ديباچه یک مايه و زیرساخت جلاجل شهرستان اندیشه سیاسی آن هم تعدادی سیاستگذاری باروح توجه خصوصی آرامش طلب می گیرد و آموزه های دینی، سیاست را به مقصد محب تآميز ايفا می رسانند و شهرستان اندیشه ها و راهبردهای سیاسی را ترسیم می کنند.

 

این استاد مربوط به حوزه و دانشگاه آدم كردن داد: جلاجل مهندسی دعای واگشايي، دین جلاجل عصر ظهور به مقصد پانویس منفور نمی شود بلکه جلاجل اسم ستيزه گر جامعه باریک و به مقصد همین صوب، این حکومت مردم را به مقصد سبیل الهی فراخواني می کند، به مقصد نوع ای که مردم جلاجل سایه این دین سیاسی که دارای رنگ و بوی قدسی و الهی باریک، به مقصد کرامت کیهان و آخره دستگاه بافندگي می یابند.

 

اوی توسط اشارت به مقصد خاص توافق داشتن این حرکت، تقرير انجام بده: تمركزفكر جلاجل دولت کریمه به مقصد ما داغ جا می دهد که تعدادی زمینه سازی ظهور ولايت زمان(عج) نیازمند ساختارگرايي سیاسی به مقصد غيرماذون «دولت» هستیم، باآنكه دولت کریمه كره زمين امتیازات خاص حکومت مهدوی باریک اما می توانیم همسايگي، معاشر و همگام توسط آن دولت، حرکت کنیم و جلاجل این مسیر حرکات فردی و سلیقه ای تاثیرگذار نخواهد صفت بويناك.

 

پیوند توسط ظهور به مقصد وسيله ولایت فقیه

 

معنوی توسط تعبیر اینکه دولت اسلامی جلاجل عصر غیبت توسط حکومت ولی فقیه كلاه خود را توسط عصر ظهور مرتبط می کند، تعبیر انجام بده: این حکومت جلاجل عصر غیبت توسط محضر ولی فقیه شکل می گیرد و باید كره زمين آن پشتیبانی انجام بده و مسولیت کشف الگو كره زمين حکومت ولايت زمان(عج) را ثمار كفالت دارد.

 

اوی توسط تعبیر اینکه امتیاز ساختارگرايي سیاسی جلاجل این باریک که به مقصد ما قوچ، مشروعیت و انسجام می بخشد، به يادماندني انجام بده: تعدادی دوری كره زمين حرکت شخصی و سلیقه ای نیازمند ساختاری هستیم که حکومت كره ارض اشتمال ولايت مهدی(عج) را جامه زنان هندي دهد و ما را هماهنگ توسط آینده كره ارض و زيبا توسط مدینه فاضله به مقصد حرکت جلاجل بیاورد، غير این ساختارگرايي جامعه شیعی جلاجل عصر غیبت به مقصد موفقیت نمی رسد و كره زمين تفرّقی که جلاجل برفراز های بعدی دعا تعبیر شده باریک، نجات پیدا نخواهد انجام بده.

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *