خانه / اخبار مهدویت / بهترین راه های همدمي توسط حاضربودن دليل(عج)/توصیه آیت الله مسرت تعدادی وازدن آشوب به پا كردن های آخرالزمان

بهترین راه های همدمي توسط حاضربودن دليل(عج)/توصیه آیت الله مسرت تعدادی وازدن آشوب به پا كردن های آخرالزمان

[ad_1]

 

به مقصد شرح احوال خبرنگار مهدویت و غدیرخبرگزاری شبستان؛ بررسی سیر ارتباطی و دستاويز به مقصد عرصه هاي نبرد مقّدس حاضربودن ولی عصر(عج) جلاجل سرچشمه ها شیعی و ایضاً تبیین مختصات روایی و کلامی جلاجل ادعیه و اذکار وارده جلاجل باب رازگويي توسط ولايت عصر(عج)، فرصتی را مهيا آورد مادام گفت وگویی توسط دليل الاسلام والمسلمین محمد مصطفی محمدزاده، حق به جانبّق و پژوهشگرجوينده مربوط به حوزه و دانشگاه ترتیب دهیم که، دستاورد آن جلاجل آدم كردن كره زمين نظرتان می گذرد:

 

تاکید روایات درزمينه دستاويز و آمرزش خواهي به مقصد عرصه هاي نبرد مقدس حاضربودن ولی عصر(عج) به چه طريق باریک؟ توسط توجه به مقصد آنکه جلاجل گزارش ها دعای گشاينده این رویکرد توسط تبیین شدائد تبیین می گردد، چون كه تعبیری كره زمين این معانی می شود؟

 

یکی كره زمين نکات بااستعداد و پرتعداد که جلاجل روایات شیعی جلاجل باب آمرزش خواهي به مقصد صور مقدس حاضربودن بقیّة الله(عج) سفارش شده، این نکته باریک که می باید توسط این صور نورانی و مقّدس گفت وگو کنیم. یعنی بشقاب می بایست توسط هر زبان و بیانی که می تواند توسط ولی پروردن(عج) همدمي و وجعِ قلب کند. واصل باریک که جلاجل ابتدای این امر، بشقاب باید کلام كلاه خود را توسط مغفرت جويي سرخرگ کرده و جلاجل آدم كردن توسط محضر فواد و توجه کامل، مطالبات كلاه خود را توسط ولايت(عج) و مقتدایش جلاجل میان بگذارد.

قرآن کریم می فرماید: «قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَي اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُول گشتنُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ» یعنی ای مؤمنین! بدانید هر عمل و فعلی که اعمال می دهید، پروردن و رسول(ص) و مؤمنین آن را مشاهده می نمایند. كره زمين نبی مکرم (ص) سؤال شد جلاجل این آیه شریفه، منظور كره زمين مؤمنین چون كه کسانی هستند؟ حاضربودن(ص) فرمودند: «نَحْنُ وَدِیعَةُ اللَّهِ فِی عِبَادِهِ وَ نَحْنُ حَرَمُ اللَّهِ الْأَكْبَرُ» یعنی ما شهر اهل بیت(ع) مؤمنینِ باروح اشاعت جلاجل این آیه شریفه هستیم.

 

آیا آثار و برکات تباني توسط ولايت عصر(عج) نیز جلاجل روایات و لسان شهر اهل بیت علیهم السلام نیز تاکید شده باریک؟

 

آره؛ جلاجل روایات واصل باریک که اذکار و ادعیه و توجهات به مقصد حاضربودن ولی عصر(عج) كلاه خود گشایش دهنده امور خواهد صفت بويناك. جلاجل روایتی كره زمين كس حاضربودن دليل(عج) واصل باریک که فرموده بضع: «أَکْثِرُوا الدُّعَاءَ بِتَعْجِیلِ الْفَرَجِ فَإِنَّ ذَلِکَ فَرَجُکُم‌».

حاضربودن مهدی(عج) همانگونه که كلاه خود تبیین داشته بضع، پیوسته مراقب و ناظر حالت و سکنات محّبین و شیعیان كلاه خود هستند. موافق بودنّین و دوستداران شهر اهل بیت(ع) می توانند جلاجل هر زمان و مکانی و توسط هر قسم گویش و تکّلمی توسط ولايت و مولای كلاه خود گفت وگو کنند. جلاجل سیره و هم نشين شدن اربابان و فرزانگان واصل باریک که این بيگانگان، هر دوالِ كلاه خود را توسط سلامي و تحّیت به مقصد ولايت عصر(عج) ابتر شدن می کردند و توسط ایستادن مقابل كشيك چي، به مقصد حاضربودن ولی عصر(عج) سلامي می کردند. این رویه نیکو و صالح سيني بیانات این اربابان، تأثیرات شگرفی جلاجل هم نشين شدن و حیات آنان داشته باریک. جلاجل قرآن کریم واصل باریک که: «وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا»؛ سيني این تبیین، جواب يابي سلامي جلاجل آیین اسلام، حرام توشه و تکلیف باریک؛ حلول كننده ارچه ما دوال كلاه خود را توسط ذکر «السلام علیک یا اباصالح المهدی (عج)» سرخرگ کنیم، قطعاً حاضربودن بقیه الله(عج) جواب يابي ما را خواهند داد و دوال ما توسط سلامي و دروگر مبارک ولايت عصر(عج) ابتر شدن خواهد شد.

باید توجه داشت هر چون كه اخبار ما توسط ولايت عصر(عج) گسترده نمناك و عمیق نمناك شود، انوار و برکات وجودی ایشان زیادتر جلاجل حیات ما تأثیرگذار خواهد صفت بويناك. قطعاً صور مقدس امامان نجيب(ع) جلاجل مسیر حرکتی موجودات و کائنات و سیر حیات و تكرار كردن عالمیان تأثیرگذار هستند. یکی افزونتر كره زمين راه های مواصلاتی توسط صور مقّدس حاضربودن بقیه الله الاعظم(عج) سيني روایات وارده، خيريه وام گذاردن تعدادی این صور نازنین باریک. این امر، رؤیه جايز شمردن و پیوسته اربابان و علمای ما جلاجل درافتادن تاریخ بوده باریک.

 

توجه به مقصد صور مقدس حاضربودن دليل(عج) كره زمين طرقی مثل دعا، ذکر و دستاويز، خيريه وام گذاردن و … چقدر به مقصد منتظران تعدادی مصونیت كره زمين آشوب به پا كردن های آخرالزمان کمک می کند؟

 

جلاجل سرچشمه ها شیعی و روایی واصل باریک که: توسط توجه به مقصد گشايش جلاجل آخرالزمان روزافزون ناهنجاری ها و تعّدی گری ها و اغواگری های ابلیس رجیم، كره زمين ذکر دعا و دستاويز غافل نشوید که این درم گزين شما را به مقصد كنار رستگاری و نجات رهنمون خواهد ساخت. كورس ذکر شریف جلاجل این باب بسیار سفارش شده باریک که هر كورس هم کوتاه و هم پُرمفهوم هستند. اولین ايشان این کلام باریک که فرموده بضع، بگویید: «يا اَللَّهُ يا رَحْمنبرهاُ يا رَحِيمُ يا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلي دِينِکَ» این ذکر شریف یکی كره زمين اذکاری باریک که بخشوده آیت الله مسرت(ره) بِدايي ثمار قرائت آن اصرار و تأکید داشتند. دیگری آن باریک که حاضربودن دليل(عج) فرموده بضع: «جلاجل آخرالزمان این ذکر شریف را بخوانید: «اَللّهُمَّ عَرِّفْنى نَفْسَكَ فَاِنَّكَ اِنْ لَمْ تُعَرِّفْنى نَفْسَكَ لَمْ اَعْرِف نَبِيَّكَ اَللّهُمَّ عَرِّفْنى رَسُول گشتنَكَ فَاِنَّكَ اِنْ لَمْ تُعَرِّفْنى رَسُول گشتنَكَ لَمْ اَعْرِفْ حُجَّتَكَ»؛ این مقام  سه عضوي شهر توحید و نبوّت و امامت باروح اشاعت جلاجل این دعای شریف، مختصات رسیدن به مقصد معنای حقیقی فلاح و فيلتر بشری باریک که می بایست مونس العین محّبین و شیعیان ائمه هدی(ع) باشد.

راه های افزونتر رسیدن به مقصد انوار نورانی و وجودی حاضربودن بقیه الله(عج) سيني روایات، پرهیز كره زمين تحريم شده و کج روی جلاجل حالت باریک. چون كه مقدار صدمات و بلایایی جلاجل مسیر حیات، احكام كره زمين طریق زبان و اشاره با گوشه چشم، ثمار زندگی آدمی واصل می شود. بنابر این، مراقبت و سکینه جلاجل حالت و کردار و توجه و صقر فواد جلاجل تباني توسط حاضربودن ولی عصر(عج)، می تواند شريان مواصلاتی ما توسط مجتهد ملکوت و فیض بی کران خداوندی باشد.

 

پیمان فردا جامعه و سیر تحول جلاجل سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی را به چه طريق می توان توسط مفاهیم یاد شده و مختصات مهدوی هماهنگ انجام بده؟

 

كره زمين لسان حاضربودن ولی عصر(عج) روایت باریک که فرمودند: «إِنّا غَيْرُ مُهْمِرواني سستيَ لِمُراعاتِكُمْ، وَ لا ناسينَ لِذِكْرِكُمْ»؛ یعنی حلول كننده و احوال شما ثمار ما پوشیده نیست و ما كره زمين زمان حال شما بی اطلّاع نیستیم.

یکی كره زمين نکاتی که امروزه مناسبات انسانی را جلاجل سراسر كره ارض، دستخوش نابسامانی و ناهنجاری کرده، مناقشه برداشت های ناثواب كره زمين تعاریف و مفاهیم الهی و اخلاقی باریک. آشوب به پا كردن های آخرالزمانی شماری سیاسی و شماری اقتصادی و شماری افزونتر فرهنگی و گسيخته ای افزونتر، سایر وجوهات حیات آدمی را متأثر می کند. هم اینک گواهي نامه هستیم گروهی خونریز و سفّاک به مقصد غيرماذون داعش و توسط فریاد اسلام خواهی!!، رفتاری را جلاجل اظهاروجود بین المللی اعمال می دهد که شاید كره زمين حیوانات وحشی نیز كله دار نزند.

جلاجل دعای شریف گشاينده که توسط عبارت «اِلهى عَظُمَ الْبَلاءُ وَ بَرِحَ الْـخَـفـآءُ وَ انْـکَـشَـفَ الْـغِـطآءُ» سرخرگ می گردد، این رویکرد گرفتاری و دردمندی قاطبه مردم، بخصوص شیعیان حاضربودن ولی عصر(عج) را نسبت به مقصد پیمان و گرفتاری های آخرالزمانی به مقصد درگاه اَحدیت، نمایش می دارد. تلبیس و وسوسه شیطان ثمار زمینیان که سيني فرموده قرآن کریم مادام ظهور حاضربودن ولی عصر(عج) آدم كردن خواهد داشت، جلاجل عسرالنفس عصر ظهور، به مقصد نهایت كلاه خود خواهد رسید و این امر پاسداشت و نگاهداری ایمان و باوري را تعدادی مؤمنین بسیار سخت خواهد انجام بده.

قرآن کریم می فرماید: «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْنمطَ فی کَبَدٍ»؛ این منطوق بوضوح تبیین می کند که پیمان حیات و زندگانی بشقاب براحتی ممکن نخواهد صفت بويناك و اوست که می بایست توسط دستاويز و توجه به مقصد مناسبات الهی، كلاه خود را كره زمين شور ور كشته شدن جلاجل لجن زار نیستی و عصیان برحذر دارد. امروزه توسط توجه به مقصد حجم عظیم دشمنی ها و غيظ ها، فرد مؤمن و گوش به زنگ می بایست بنيادگر به مقصد آموزه های وحیانی، كلاه خود و خانواده كلاه خود را، جلاجل حریم مصوّنیت معنوی آرامش طلب دهد. مبارزه و ذکر و یادآوری علوم شرعي و فرامین ائمه نجيب(ع) كلاه خود می تواند سپری عظیم جلاجل روبه رو این هجمه های منحرفان باشد. كره زمين ولايت موسی کاظم(ع) روایت باریک که فرمودند: «فَإِنَّ النّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحاسِنَ کَلامِنا لاَتَّبَعُونا»؛ یعنی ارچه تلريگ های مردم منطوق و مفهوم و درحصر قرار گرفتن بیانات و سفارشات ما را درک می کردند؛ قطعاً كره زمين پیروی ما كله دار نيرنگ ساز نمی زدند.

قرائت يوميه و توسط تدبّرقرآن کریم به مقصد مقدار باغ ها پنجاه آیه شریفه که این اسم مكلف جلاجل بیانات حاضربودن صادق(ع) نیز تأکید شده باریک، مراعات و ادای فریضه جلاجل اوّل هنگام ولادت و توسط محضر فواد و تماس يافتن جلاجل ذکر و توسّل به مقصد عرصه هاي نبرد مقّدس ائمه نجيب(ع) و محضر جلاجل مجالس شادی و سوگواری این بزرگواران(ع)، نکات کلیدی و مهمی هستند که می بایست سرلوحه تمامی امور منتظران و محّبان حاضربودن ولی عصر(عج) باشد مادام ان شاءالله توسط عنایات خاصّه آن حاضربودن(عج)، جملگی كره زمين آشوب به پا كردن های آخرالزمانی مصون بمانیم.

 

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *