خانه / اخبار مهدویت / تاثیر ازدواج ثمار توقف/منصفي محوری، زوجین را به مقصد ولايت زمان(عج) نزدیک می کند

تاثیر ازدواج ثمار توقف/منصفي محوری، زوجین را به مقصد ولايت زمان(عج) نزدیک می کند

[ad_1]

 

به مقصد شرح احوال خبرنگار مهدویت خبرگزاری شبستان، نخستین سنه كره زمين آخری ماه قمری(ذی الحجه)، سالروز ازدواج مبارك حاضربودن فاطمه (س) و امیرالمومینن ولايت علی (ع) به مقصد ديباچه سنه ازدواج نامگذاری شده باریک. ازدواج كورس بالنتيجه مسلمان بودن ارچه صحیح و مومنانه باشد می تواند بستری تعدادی رشد و شکوفایی آنان جلاجل مسیر توقف و واقعيت يابي سبک زندگی منتظرانه و ثمرات آن نیز نسلی مهدوی باشد، تعدادی رسیدن به مقصد این منوي ها و بررسی معیارها و ویژگی های ازدواج زمینه عود ظهور توسط دليل الاسلام و المسلمین مرتضی رجبی، معلمي مرکز تخصصی مهدویت گفت وگویی داشته که جلاجل آدم كردن بخش اولا آن را می خوانید:

 

دليل الاسلام و المسلمین مرتضی رجبی توسط اشارت به مقصد اینکه جلاجل قرآن کریم، داروي تقويتي متعال روی ازدواج و زندگی مشترک حسابی خصوصی بازکرده باریک، تقریر انجام بده: داروي تقويتي متعال، ازدواج و پیوند زناشویی را یک لطف و مرحمت الهی می داند و این قرارداد كره زمين جانب داروي تقويتي تنظیم شده باریک.

 

اوی توسط اشارت به مقصد آیات قرآن کریم که درخصوص ازدواج مومنانه و باروح رضایت داروي تقويتي مناقشه کرده باریک، گفت: جلاجل این آیات، ازدواج یک قرارداد الهی معرفی می شود و داروي تقويتي متعال كره زمين واژه «جَعَلَ» تعدادی آن جلاجل این آیات كاربرد کرده باریک، واژه ای که تعدادی اسم مكلف امامت نیز باروح كاربرد آرامش طلب گرفته یعنی «جَعَلَ» الهی باریک که یک فرد ولايت و شهر پیشوا جلاجل جامعه و نماینده داروي تقويتي جلاجل میان بشقاب ها می شود که این واژه را داروي تقويتي تعدادی ازدواج هم آرامش طلب می دهد.

 

پري چهر میان نسا و نامويه به مقصد ديباچه شريفه، ودیعه الهی باریک

رجبی اضافه انجام بده: جلاجل آیه ۲۱ سوره مبارکه روم داریم: «وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ في‏ سرافكندگيِکَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ؛ و كره زمين يكباره نشانه هاى او این باریک که براى شما كره زمين جنس خودتان همسرانى آفرید برخودهموار كردن جلاجل کنارشان استشهادات یابید و میان شما الفت و رحمت برپا ساخت برخودهموار كردن نسل قيد به تفصيل را همیشگی بخشد. به مقصد یقین جلاجل آنچه یاد شد، براى مردمى که مى اندیشند نشانه هایى باریک ثمار این که تدبیر امور بشقاب ها جلاجل اختیار داروي تقويتي باریک.» این واژه « جَعَلَ » اثر داغ می دهد که پري چهر میان نسا و نامويه به مقصد ديباچه شريفه، ودیعه الهی باریک، ایضاً، جلاجل آیه ۷۲ سوره مبارکه نحوست نیز داریم: «وَ اللَّهُ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً وَ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ أَزْواجِکُمْ بَنينَ وَ حَفَدَةً؛ داروي تقويتي تعدادی شما كره زمين جنس خودتان همسرانی آرامش طلب داد و كره زمين همسرانتان تعدادی شما فرزندان و بداعت هایی به مقصد صور آورد» یعنی ازدواج اجامر و خواهان شدن داروي تقويتي متعال باریک.

 

این کارشناس مذهبی آدم كردن داد: ارچه یک زوج بالنتيجه، به مقصد این فهمید توجه کند که این کنار هم جايگزين شدن ما، به مقصد دلیل این باریک که داروي تقويتي ما را به مقصد دیگری بخشیده و پروردن این مهر، پري چهر و اخفاك را جلاجل قلب ما آرامش طلب داده باریک و مبدا این اخفاك، علاقه و دلتنگی را داروي تقويتي بدانند و این روابط را عاری كره زمين نگاه زمینی، مادی و خاکی ببینند، قطعا نگاهشان به مقصد آدم كردن مسیر هم تغییر می کند و مقصد تعدادی ايشان شيوا نمناك می شود لذا اولین مايه و آسه اي جلاجل زندگی مشترک و ازدواج، توجه به مقصد لطف پروردگار، مرحمت الهی و خواهان شدن داروي تقويتي تعدادی کنار یکدیگر جايگزين شدن این كورس زوج باریک.

 

اوی توسط اشارت به مقصد اینکه ارچه این نگاه جلاجل زندگی مشترک كورس زوج صور داشته باشد، قطعا شکرگزار داروي تقويتي خواهند صفت بويناك، تاکید انجام بده: این شکرگزاری جلاجل زندگی، موجب افزایش نعمت و لطف داروي تقويتي جلاجل زندگی زوج ها می شود.

 

تقواپیشگی، عملي ساختن گشایش روزی جلاجل زندگی های مشترک

رجبی توسط تعبیر اینکه انسانی که جلاجل زمینه گلچين شريفه و روال توسط اوی پاخيره زن دارد موفق باشد و باروح لطف داروي تقويتي آرامش طلب گیرد، باید به مقصد عنصر پرواپيشگي توجه خصوصی کند، گفت: جلاجل آیات ۲ و three سوره مبارکه متاركه وارد به ذهن: «… مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَمكانً(۲) وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ…(three)؛ هر کس تقوای الهی پیشه کند، داروي تقويتي راه نجاتی تعدادی او مهيا می کند(۲) و او را كره زمين جایی که گمان ندارد روزی می دهد(three)» جلاجل فهمید ازدواج به مقصد این دلیل که پري چهر، مهر و اخفاك جلاجل صور همسران صور دارد که موجب ارتباط داشتن ايشان به مقصد یکدیگر می شود، نمی شود ابعاد مادی و نیازهای دنیایی زناشویی را نادیده گرفت که به موجب این آیه داروي تقويتي می فرماید: ارچه قلب جلاجل منبرها بسپاری و قدردان لطف منبرها باشی؛ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ راه گریزی تعدادی داخل جلاجل زندگی آرامش طلب می دهم و داخل را بطور خصوصی روزی می دهم.

 

داروي تقويتي، بُعد مادی زندگی زوج های بالنتيجه را تامین می کند

این معلمي مرکز تخصصی مهدویت اضافه انجام بده: خداوندی که میان كورس دوطرفه و پس نشيني که پاخيره زن دارند توسط عقد الهی مشرف به موت یکدیگر شوند، اخفاك، مهر، کشش و گيرايي آرامش طلب می دهد، بُعد زندگی مادی ايشان را نیز تامین می کند و این تاکید قرآن کریم باریک که می فرماید: «وَ أَنْکِحُوا الْأَيامي‏ مِنْکُمْ وَ الصَّالِحينَ مِنْ عِگوزِکُمْ وَ إِمائِکُمْ إِنْ يَکُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ؛ مردان و زنان بی شريفه كلاه خود را شريفه دهید، ایضاً غلامان و کنیزان صالح و درستکارتان را ارچه فقیر و فقير باشند، داروي تقويتي كره زمين فضل كلاه خود آنان را بی نیاز می سازد». بنابراین، نسا و شو باید جلاجل مشي اولا، همدیگر را تعدادی كلاه خود هبه كردن و لطف پروردگار بدانند و امانت الهی فرض کنند که جلاجل این لفظ تحمل ناكردني ايشان جلاجل روبه رو سختی ها آسايش خواه نمناك و مشکلات ايشان نیز کمتر خواهد شد.

 

اوی جلاجل جواب به مقصد این سوال که ارچه كورس بالنتيجه به مقصد خاطره ها ولايت زمان(عج)، کمک به مقصد زمینه سازی ظهور و بسیار حاضربودن(عج) و ایضاً تربیت نسل مهدوی ازدواج کنند، چون كه ثمراتی خواهد داشت، تاکید انجام بده: مهمترین خواهان شدن ولايت زمان(عج) و مهمترین اتفاقی که پس ازآن كره زمين ظهور حاضربودن(عج( می افتد توسعه دادن منصفي باریک چنان که جلاجل روایت داریم: «یَملَأُ الله بِهِ الاَرضَ قِسطاً وَ عَدلاً» ایشان ظهور می کنند برخودهموار كردن منصفي را بگستراند و تاريكي ها را که نقالي كردن مقابل منصفي باریک، کنار بزنند.

 

رجبی آدم كردن داد: جالب باریک که جلاجل اخبار همسری نیز منصفي مطرح باریک و داروي تقويتي فهمید همسران را توسط منصفي جلاجل قرآن گره ضربت ديده و می فرماید: «ازدواج، شرط منصفي می خواهد» بنابراین، کسی می تواند ازدواج کند که بتواند حق شريفه را گزارش رسم کند یعنی وجه اشتراکی میان ازدواج و تيرخور ولايت زمان(عج) صور دارد.

 

این کارشناس مذهبی توسط تعبیر اینکه یک نسا و شو باید جلاجل جمعناتمام اتفاقات زندگی كلاه خود و جمعناتمام رویدادهای منغص و شرینی زندگی و برفراز و نشیب های آن، منصفي را رعایت کنند، گفت: همسرانی که جلاجل زندگی زناشویی منصفي را رعایت نکنند، نمی توانند بگویند که ما می خواهیم یار ولايت زمان(عج) باشیم اما همین که منصفي و حق میان ايشان رعایت شود و پای روی صفت پست یکدیگر نگذارند و تعدادی ادای حق یکدیگر مبارزه کنند، كلاه خود به مقصد كلاه خود توسط ولايت زمان(عج) وجه اشتراک پیدا می کنند کمک ولايت زمان(عج) نیز همین امر را می خواهند.

 

اوی به يادماندني انجام بده: نهادهای خانواده، جامعه را تشکیل می دهند و ارچه ما بخواهیم جامعه صفت پير داشته باشیم و باید خانواده سالمی داشته باشیم و این تصور غلطی باریک که شماری می گویند: خانواده ما فروسو تاثیر جامعه نامسلح شد پوشيدگي جلاجل شماری ميراث ها خانواده فروسو تاثیر آرامش طلب می گیرد اما این زمانی باریک که بی عدالتی رخ می دهد یعنی جلاجل مجموع جامعه، فروسو تاثیر خانواده باریک بنابراین، تعدادی رسیدن به مقصد جامعه ای منصفي آسه اي، صفت پير و متعالی، باید خانواده ها صفت پير و منصفي آسه اي باشند.

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *