خانه / اخبار مهدویت / محضر پرشور مردم نصف كره ارض جلاجل دستور كار های مهدوی/ برگزاری ۴۰۰ دورودورنگ مقدماتی مهدویت

محضر پرشور مردم نصف كره ارض جلاجل دستور كار های مهدوی/ برگزاری ۴۰۰ دورودورنگ مقدماتی مهدویت

[ad_1]

 

«امرالله نصر» جلاجل گفت وگو توسط خبرنگار مهدویت و غدیر خبرگزاری شبستان درزمينه دستور كار های شش ماهه دوم اسم باشليق بنیاد مهدی وعده شده(عج جلاجل مدیر شهرستان اصفهان، تقریر انجام بده: جلاجل آدم كردن دستور كار هایی که بنیاد جلاجل شش ماهه در‌آغاز اسم باشليق جلاجل مساحت گيري مدیر برگزار انجام بده، كره زمين شطرنج باز برگزاری سومین دورودورنگ مقدماتی معارف مهدوی جلاجل چادرپوش مساحت گيري و نیز دورودورنگ تکمیلی معارف مهدوی که یک مساحت گيري بالاتر كره زمين دورودورنگ مقدماتی باریک خصوصی دانايي پژوهان خواهر و برادری که دورودورنگ مقدماتی را طی کرده بضع، کلید خورده باریک.

 

معاف آموزش بنیاد مهدی وعده شده(عج) مدیر شهرستان اصفهان آدم كردن داد: جلاجل نیمه در‌آغاز اسم باشليق ۹۷ ثمار ازاصل تقویم همه ساله، دورودورنگ های مقدماتی معارف مهدوی جلاجل چادرپوش مساحت گيري معادل ۳۰ جلسه برگزار شد. علاوه ثمار این، جلاجل همین زمان یعنی شش ماهه در‌آغاز اسم باشليق، چادرپوش دورودورنگ تربیت مربی کودک و نوجوان توسط ظرفیت نزدیک به مقصد ۶۰۰ نفر شامل كورس دورودورنگ جلاجل شهرستان اصفهان و كورس دورودورنگ جلاجل شهر های مدیر، برگزار شد.

 

اوی درزمينه افزونتر دستور كار های اعمال شده جلاجل نیمه در‌آغاز اسم باشليق ۹۷ تاکید انجام بده: برگزاری همایش هایی توسط فهمید شیوه و حركات زيركي مشترک مدعیان دروغین در عوض مربیان جلاجل شکل یک جلسه جلاجل ماه نیز جلاجل این اختصاصی اعمال شده باریک.

 

نصر درزمينه مزایای شرکت جلاجل دورودورنگ های مقدماتی و تکمیلی معارف مهدوی، تعبیر انجام بده: ایجاد مجال مهلت در عوض ورود به مقصد دورودورنگ های تربیت صفت تبليغاتچي مهدویت كره زمين يكباره این مزایا باریک.

 

معاف آموزش بنیاد مهدی وعده شده(عج) مدیر شهرستان اصفهان درزمينه افزونتر دورودورنگ های پیش بینی شده در عوض شش ماهه دوم اسم باشليق، تقرير انجام بده: برگزاری دورودورنگ تکمیلی و تفکیک شده تربیت مربی کودک و نوجوان توسط محضر شرکت کنندگانِ دورودورنگ مقدماتی ازجمله این دورودورنگ ها باریک؛ شرکت کنندگان این دورودورنگ تکمیلی جلاجل کارگاه های آموزشی به مقصد توانمندی سازمان کلاس تجهیز می شوند.

 

اوی اضافه انجام بده: بدین لفظ که شکل را بنیاد به مقصد ايشان می دهد و محتوای آموزش هم جلاجل شکل کارگاه های معرفتی ارائه می شود برخودهموار كردن مربیان بتوانند در عوض كورس رديف نظامي سنی آلرژي زا کودک و نوجوان محتوای درخور اطفال را ارائه کنند.

 

نصر توسط تعبیر اینکه این دورودورنگ ها اسم باشليق آینده نیز آدم كردن می یابد، تقرير انجام بده: بنیاد ده ها و بلکه مبهوت  درك متقابل همیاری توسط نهادهای حوزوی فرهنگی در عوضبرگزاری دورودورنگ های معارف مهدوی جلاجل مساحت گيري مقدماتی توسط ديباچه «جنان ظهور» انعكاس يافتن کرده باریک؛ این دورودورنگ ها جلاجل كورس شکل حضوری یعنی استادمحور و نیز غیرحضوری و مکاتبه ای كره زمين طریق فرستادن مقفل های آموزشی برگزار می شود.

 

اوی درزمينه کیفیت اجرای این مطرود گشتن به مقصد شکل غیرحضوری و مکاتبه ای، تعبیر انجام بده: مقفل های تجهیز شه جلاجل بنیاد شامل هفت فهمید مهدوی جلاجل شکل کتاب، آبخست و لوح پرتكاثف باریک که هم محفل توسط سه قسم پرسش نامه فرستادن می شود؛ یعنی سه نفر امکان كاربرد كره زمين مقفل آموزشی و فرستادن راه رفتن به مقصد شیوه open ebook را دارند و جلاجل لفظ حاصل کردن امتیاز نصاب به مقصد سطرها بالاتر می روند برخودهموار كردن نهایتاً چادرپوش مساحت گيري شامل ۴۰ زمان سنج آموزشی را طی کنند.

 

معاف آموزش بنیاد مهدی وعده شده(عج) مدیر شهرستان اصفهان اعلام انجام بده: جلاجل پایان این دورودورنگ چادرپوش سطحی، آزمون متمرکز برگزار و به مقصد ايشان که نصاب امتیاز را حاصل کردن کنند، گواهینامه اعطاء می شود.

 

اوی توسط تعبیر اینکه این دورودورنگ ها كره زمين ابتدای ابتر شدن به مقصد کار بنیاد مهدی وعده شده(عج) جلاجل مدیر شهرستان اصفهان طراحی و ايفا شده باریک، گفت: دورودورنگ های مقدماتی بنیاد پرشمارند که به مقصد كورس شیوه متمرکز جلاجل بنیاد یا غیرمتمرکز جلاجل شهر و مساحت گيري مدیر برگزار می شوند؛ حتی به مقصد بايسته های بيرون كره زمين مدیر هم در عوض شرکت جلاجل دورودورنگ های غیرحضوری جواب داده می شود.

 

نصر توسط اشاعت به مقصد توجه بنیاد مدیر شهرستان اصفهان به مقصد تامین کادر تخصصی در عوض برگزاری دورودورنگ های مهدوی، تعبیر انجام بده: جلاجل این راستا برخودهموار كردن کنون ۱۰ دورودورنگ تربیت مربی توسط عناوینی همچون «نورالهدی»، «احیاگران» و … برگزار شده باریک.

 

اوی توسط اشاعت به مقصد پيشواز عموم در عوض شرکت جلاجل دورودورنگ های مقدماتی، گفت: امسال ۴۰۰ درك متقابل نامه در عوض برگزاری دورودورنگ های مقدماتی انعكاس يافتن شده که جلاجل هر دورودورنگ بین ۵۰ برخودهموار كردن ۱۰۰ نفر كره زمين عموم مردم شرکت دارند؛ مقام ها این دورودورنگ ها برخودهموار كردن صدور گواهینامه همسو توسط ماموریت بنیاد در عوض سرايت معارف مهدوی و ایجاد معرفت و مهر به مقصد ولايت زمان(عج) پیگیری می شود.

 

نصر توسط اشاعت به مقصد پيشواز مردم كره زمين برپایی نمایشگاه تجسمی «والشمس» به يادماندني انجام بده: قسم مشارکت و مساحت گيري علاقمندی مردم شهر و مدیر شهرستان اصفهان به مقصد فعالیت ها و دستور كار های مهدوی به مقصد قدری تبيره باریک که بنیاد جلاجل پاسخگویی همچنين می ماند حتی جلاجل همین پیمان که مشکلات اقتصادی گریبانگیر باریک مردم پيشواز کرده و مشارکت فعال دارند و این اثر داغ می دهد که مردم نصف كره ارض علاقه و ارادتی خاص به مقصد ولايت عصر(عج) و معارف مهدویت دارند.

 

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *