خانه / اخبار مهدویت / كله دارّ قدوسيت سمجح غیبت تعدادی شیعه

كله دارّ قدوسيت سمجح غیبت تعدادی شیعه

[ad_1]

 

خبرگزاری شبستان، رديف نظامي مهدویت و غدیر: ولايت زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به مقصد مشیت الهی، ثمار همه مكان تبخاله دارند و جلاجل هر مکان می توان تعدادی ظهور آن حاضربودن(عج) دعا و آمرزش خواهي انجام بده؛ اما بعضی مکان ها كره زمين اهمیت خصوصی ای برخوردارند. یکی كره زمين این مکان ها، سمجح مقدس سامرا یا سمجح غیبت باریک.

كره زمين این رو، جلاجل عسرالنفس سالروز يورش تروریستی به مقصد حرمین عسکریین(ع) جلاجل ۲۳ مشرف به موت اسم باشليق ۱۳۸۴ که طی آن بخشی كره زمين سمجح مقدس نیز تخریب شد، به مقصد تاریخچه و علل اهمیت این سمجح جلاجل فرهنگ شیعی تاديه شده ایم که جلاجل آدم كردن می آید:

 

حمل شده این سمجح که جلاجل جبلت غربی مزار عسکریین(ع) جلاجل سامرا آرامش طلب دارد مقام زندگی و عبادت ولايت هادی(ع) و ولايت عسکری(ع) جلاجل روزهای باريتعالي تابستانه بوده باریک. بنابر شرح احوال‌هایی، ولايت مهدی (عج) نیز جلاجل زمان حیات ابوي و پشت بام كره زمين آن، جلاجل این مکان دیده شده بضع و علت غيرماذون‌گذاری این مکان به مقصد سمجح غیبت همین باریک.

 

Image result for ‫سرداب غیبت‬‎

 

 

این صحن، به مقصد درافتادن شصت چهارده گره و ناموس بیست چهارده گره و دارای شهر ایوان و شبستان باریک. روی سمجح، مسجدی صور دارد که به مقصد «مسجد رئيس ديوان» نامي باریک. ثمار برفراز مقام غیبت یا سمجح، گنبدی کاشی کاری آرامش طلب دارد. ثمار دخالت دادن ورودی سمجح، دری مونس شده که به مقصد «باب الغیبة» خنيدهنام باریک و خلف وعده آن، حجره کوچکی به مقصد درافتادن ۲ چهارده گره و ناموس ۵/۱ چهارده گره صور دارد که به مقصد مقام غیبت ولايت عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بلد یافته؛  چاهی خنيدهنام به مقصد «صفت چندال غیبت» نیز جلاجل كنج همین حجره صور دارد؛ اما جلاجل متون باانسجام شیعی، به مقصد صفت چندال غیبت یا مقام غیبت حاضربودن مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف اشاعت نشده باریک و اربابان شیعه نیز به مقصد انکار آن تاديه شده بضع.

علت این نامگذاری این باریک که چون مجموعه ای كره زمين زائران جلاجل داخل سمجح، كره زمين حوضی که مقام وضوی ولايت هادی و عسکری علیهماالسلام بوده به مقصد ديباچه تبرک خاک ثمار می داشتند، اندک اندک به مقصد صفت چندال غیبت خنيدهنام شد. همین دستاویزی شد برخودهموار كردن مجموعه ای كره زمين ناآگاهان سرگذشت سرایی هایی کنند و به مقصد شیعه نسبت دهند که آنان معتقدند ولايت زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف پشت بام كره زمين ورود به مقصد سمجح، جلاجل داخل صفت چندال ناپدید شده باریک و برخودهموار كردن سنه ظهور، آن مكان به مقصد كله دار می سرما.[۱]

جلاجل صورتی که جلاجل مناجاتگري كردن باانسجام ما وارد به ذهن باریک که ولايت زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف جلاجل زمان غیبت، میان مردم رفت و آمد دارد و مکان خاصی تعدادی حاضربودن(عج) غيرماذون برده نشده، و همه ساله جلاجل مراسم معنوی زيارت كعبه شرکت می کند.[۲] هیچ یک كره زمين علمای شیعه معتقد نیستند ولايت برخودهموار كردن هنگام ظهور، داخل سمجح باریک و كره زمين آن مكان ظهور می کند؛ بلکه جلاجل روایات ما وارد به ذهن باریک ولايت علیه السلام كره زمين کعبه ظهور می کند. [۳]

بعضی كره زمين نویسندگان شهر اهل‌هم نهاد به مقصد شیعه نسبت می‌دهند که شیعه باوري دارد «مهدی وعده شده(عج)» جلاجل سردابی جلاجل سامرا پنهان شده و كره زمين آنجا ظهور خواهد انجام بده! و گروهی كره زمين آنان توسط اسبان كلاه خود جلاجل کنار سمجح ایستاده و زن خواهي بیرون نيرو گرفتن اوی هستند.[۴] اما چنین باوری جلاجل مناجاتگري كردن شیعه صور ندارد.

جلاجل هیچ یک كره زمين آثار روایی و تاریخی شیعی، نیامده که حاضربودن مهدی (عج) جلاجل سمجح مقدس زندگی می کند و جلاجل آنجا باقی باریک و كره زمين آنجا نیز ظهور خواهد انجام بده!! چنان که باضافه امینی تاکید دارد: … شیعه باوري ندارد که غیبت ولايت(عج) جلاجل سمجح باریک و خودشان را جلاجل سمجح مخفی کرده بضع و كره زمين بدون شك مكان نیز ظهور خواهد انجام بده؛ بلکه باوري شیعه آن باریک که او كره زمين مکه معظمه، مقابل كاشانه پروردن ظهور خواهد انجام بده و آن سمجح فرد كاشانه امامان جلاجل سامرا بوده باریک؛ این اسم مكلف ای همگانی باریک.. .» [۵]

 

Image result for ‫سرداب غیبت‬‎

 

اهمیت سمجح مقدس سامرا

 

شیعیان به مقصد دلایل مختلف، آنجا را مقدس و باشخصیت می شمرند، كره زمين يكباره:

۱. آنجا مقام زندگی و پیشگیری سه ولايت نجيب بوده و كره زمين صور مبارک آنان، اصل دار و برکت حاصل کردن کرده باریک.

۲. آنجا مقام عبادت و نیایش و خوش خواني قرآن آن سه قيد جوان مردانه بوده باریک.

۳. سمجح، جلاجل نزول ده اسم پاره كورس پريان كره زمين امامان نجيب آرامش طلب دارد و زائران ولايت هادی و عسکری علیهما السّلام، آنجا را نیز زیارت می کنند.

۴. ولايت زمان (عج) هرسال تعدادی زیارت قبور شریفه ابوي، كاكاّ، والده و عمه اش، به مقصد آنجا تشریف فرما شده باریک.

۵. ولايت زمان (عج) جلاجل آن كاشانه تولّد یافته كره زمين آنجا غایب شده باریک (خير اینکه جلاجل آنجا پنهان شده باریک).

 

بنابر آنچه تعبیر شد مقدّس نيكو دانستن سمجح كره زمين صیانت شیعه، صرفا به مقصد دلایل یادشده باریک و این تقدیس، اختصاص به مقصد این مکان ندارد؛ بلکه هر کجا که مشخصاً مقام عبادت یکی كره زمين امامان نجيب(ع) بوده باریک، شیعیان بدان تبرک می جویند و هر مكان بدانند حتی یک شهرستان بار و یک لمحه حاضربودن ولی عصر (عج) دیده شده باریک آنجا را هم زیارت کرده و بدان تبرک می جویند (همچون مسجد سهله، مسجد کوفه، مسجد جمکران و.. .) و هرگز به مقصد ناآشكار دیگری جلاجل آن معتقد نیستند[۷].

 

پی نوشت ها:

۱-سیر اعلام النبلاء، ج ۱۳، ص ۱۲۰ ـ ۱۲۱؛

۲- علوم شرعي کافی، ج ۱، ص ۳۳۷؛ کمال الدین، ج ۲، ص ۴۴۰؛

Three-  نعمانی، الغیبه، ص۳۱۳، ۳۱۵؛

Four-سیر اعلام النبلاء، ج ۱۳، ص۱۱۹؛

۵-  الغدير، ج Three، ص ۳۰۸ و ۳۰۹؛

۶-شعشعه، ۳۶؛

۷- يوم الخلاص، ج ۱، ص ۲۸۸٫

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *