خانه / اخبار مهدویت / سوءاستفاده سیاسی و انحرافی صهیونیست ها كره زمين شهرستان اندیشه موعودگرایی

سوءاستفاده سیاسی و انحرافی صهیونیست ها كره زمين شهرستان اندیشه موعودگرایی

[ad_1]


  پسفردا رژیم صهیونیستی کاملا جلاجل حلول كننده ثنايا برداری سیاسی كره زمين شهرستان اندیشه موعودگرایی باریک و بینهایت كره زمين مردم اروپا و آمریکا را (چون كه مسیحی و چون كه یهودی) فریب می دهد و توسط فریب درمذهب يهود ها و اعلامیه به مقصد رای متون تورات، مردم را سرکیسه می کند.

 

 

سیدهادی سید افقهی، کارشناس هم سر بین الملل جلاجل گفت وگو توسط خبرنگار مهدویت خبرگزاری شبستان جلاجل اخبار توسط اندیه وعده شده گرایی یهود و عملکرد امروزی ايشان تقریر انجام بده: شهرستان اندیشه موعودگرایی جلاجل دیانت یهود مثل سایر دیانت‌ها كره زمين يكباره مسیحیت، اسلام و حتی زرتشت صور دارد اما اعلامیه و تأویل شهرستان اندیشه موعودگرایی نزد یهود دستخوش تحریفات زیادی شده باریک و پسفردا جریان صهیونیسم بین الملل كره زمين این شهرستان اندیشه ثنايا برداری سیاسی و انحرافی می کند.

 

اوی جلاجل تبیین ثنايا برداری سیاسی كره زمين شهرستان اندیشه موعودگرایی توسط جریان صهیونسیم گفت: ثنايا برداری سیاسی كره زمين این شهرستان اندیشه به مقصد این معناست که پسفردا سردمداران رژیم صهیونیستی هر جنایتی که را مرتکب می شوند و هر حق کشی و خودکامگی ای که جلاجل راستای تارومار وزیر ها مردم کشورفلسطین و آوارگی ايشان و مصادره اموال، سرزمین ها و باغات مردم و در عرض تغییر رخصت معماری و میراث فرهنگی قدس شریف اعمال می دهند، تمامی این اقدامات را فروسو ديباچه «شهرستان اندیشه موعودگرایی» و «باغداري وعده شده» و اینکه ما انتظاركش ظهور ماشیح هستیم، اعمال می دهند.

 

سیدافقهی تاکید انجام بده: این جلاجل حالی باریک که یهودیان غیرصهیونیسم نیز معتقدند که مايه تشکیل دولت اسراییل یک امر غیرمشروع و غیردینی باریک. آنچنان که جلاجل تورات و جلاجل سفيران حزقیال وارد به ذهن باریک؛ چون یهودیان غیرصهیونیسم معتقد هستند که یهود پس ازآن كره زمين آوارگی جلاجل صحرای سینا به مقصد اختصاصی ۴۰ اسم باشليق، حق نداشت جلاجل یک مكان مجمع شده و به مقصد باغداري وعده شده بازگردد و کیان و دولت غصب كننده تشکیل دهد. كره زمين يكباره یهودیان ناتوری کارتا که معتقدند این دولت غصب كننده باریک و توسط صور اینکه كلاه خود یهودی هستند اما شعار «اجمال ثمار اسراییل» را كله دار می دهند.

 

کارشناس ارشد هم سر مغرب آسیا جلاجل آدم كردن گفت: لذا مناقشه شهرستان اندیشه موعودگرایی و عملکرد فعلی رژیم صهیونیستی یک مناقشه کاملا متضاد باریک و هرچه زمان پیش می رود، این ناسازگاري زیادتر می شود و مسافر كورس كله دار این مناقشه یعنی ثنايا برداری سیاسی انحرافی و مجال مهلت طلبانه صهیونیست كره زمين آنچه که به مقصد ديباچه شهرستان اندیشه موعودگرایی مطرح باریک، به مقصد هیچ وجه توسط هم ظلم كردن ندارند بلکه ناسازي دارند. كره زمين این رو، شماری معتقدند حوادثی باید رخ بدهد (مثل مسیحیان صهیونیست) و می گویند این رخدادها اکنون جلاجل حلول كننده شكل پذيري باریک و سایر پیشگویی های کتاب مقدس را ما كلاه خود باید عملی و اجرایی کنیم.

 

اوی اشعاركننده انجام بده: جلاجل واقع جلاجل کنار جریان «یهودیت صهیونیسم» یک «مسیحیت صهیونیسم» نیز صور دارد که به مقصد این آذريون می دمد و زیادتر آذريون افروزی می کند که شررها و ترکش های این آذريون و آذريون افروزی کل کشورهای شهربان را فروسو تاثیر آرامش طلب می دهد. می توان گفت شهرستان اندیشه موعودگرایی یک شهرستان اندیشه فطری جلاجل صفت انحصارطلب ادیان باریک اما پسفردا رژیم صهیونیستی کاملا جلاجل حلول كننده ثنايا برداری سیاسی كره زمين آن باریک و بینهایت كره زمين مردم اروپا و آمریکا را (چون كه مسیحی و چون كه یهودی) فریب می دهد و توسط فریب درمذهب يهود ها و اعلامیه به مقصد رای متون تورات مردم را سرکیسه می کنند.

 

اوی گفت: كره زمين يكباره اینکه کمک های کشورمالی و رسانه ای بیشمار دریافت می کنند و «ان جی او» دائم الخمر های مردم نهاد تشکیل داده بضع. مناقشه هیکل سلیمان نیز مطرح باریک و بازسازی هیکل در عوض اینکه زمینه و رختخواب را در عوض ظهور «ماشیح» مهيا کنند لذا تصور می کنند ادعاهای ايشان کاملا باطل و برخورد سیاسی باریک. هرچند که ما نیز جلاجل این زمینه کوتاهی کرده ایم یعنی حقایق تاریخی ای را که مستند به مقصد مدارک و کتاب های تاریخی خودشان باریک کمتر موردمداقه آرامش طلب می دهیم برخودهموار كردن بتوانیم عملکرد ايشان را توسط پشت دادن به مقصد مدارک و سرچشمه ها خودشان تمييز کنیم.

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *