خانه / اخبار مهدویت / شريان خیزاب كره زمين آشوب به پا كردن های آخرالزمان/خانه محقر منتظران اسم ابله باریک؟!

شريان خیزاب كره زمين آشوب به پا كردن های آخرالزمان/خانه محقر منتظران اسم ابله باریک؟!

[ad_1]

 

 

به مقصد شرح احوال خبرنگار مهدویت و غدیر خبرگزاری شبستان، جلاجل فرهنگ دینی، خانه محقر و خانواده، هسته مرکزی مدني و مهمترین مرکز تربیت و كره زمين مهمترین نهادهای بشقاب سازی به مقصد نمره می رود. وعاء خانه محقر و خانواده جلاجل صالح سازی، صفت پير سازی، آشتي طلب پروری و سرايت فضیلت ها، وعاء انحصاری و بی بدیل باریک و كره زمين يكباره مهمترین مسوليت های دینی ما، اشارتاً مراقبت كره زمين كلاه خود، خودسازی و مورد بحث فردی، توجه به مقصد کانون خانواده، استحکام بخشی و مورد بحث گری نسبت به مقصد آن باریک برخودهموار كردن كره زمين این طریق، كلاه خود و خانواده خویش را در عوض درک حرکت جهانی مهدوی دردسترس سازیم. حرکت جلاجل صوب تشکیل خانواده های مهدوی و تبدیل خانه محقر ها به مقصد کانون تربیت محبان شهرستان اهل بیت(ع) جلاجل مواجه نزد هجوم همه جانبه فرهنگی عدو، امری واجب شده و بسیار بااستعداد باریک، بدین منظور، قبيله گفت وگوهایی توسط دليل الاسلام و المسلمین مهدی نیلی پوزش طلب، مدیر بنیاد فرهنگی مهدی وعده شده(عج) مدیر شهر اصفهان و مولف کتاب خانواده مهدوی داشته ایم که جلاجل آدم كردن چهارمین شماره آن را می خوانید

:

 

دليل الاسلام و المسلمین مهدی نیلی پوزش طلب، مدیر بنیاد فرهنگی مهدی وعده شده(عج) مدیر شهر اصفهان توسط اشارت به مقصد اهمیت خانواده ها جلاجل عصر غیبت تقریر انجام بده: خانواده یکی كره زمين قدیمی ترین نهادهای آشنای آدمي زاد باریک که توسط پیدایش بشقاب جلاجل زمین، پدیدار شد و فردیت را به مقصد جمعيت و جمعيت کوچک را به مقصد مدني و مدني را به مقصد جامعه جهانی تبدیل کرده باریک.

 

اوی توسط اشارت به مقصد اینکه بخش کثیر كره زمين نیازهای روحی معنوی و غریزی بشقاب جلاجل خانواده تامین می شود و فيلتر و بدبختي کثیر كره زمين بشقاب ها غيرمشدد به مقصد آن باریک، تاکید انجام بده: تمدن های اصیل، بخش مهمی كره زمين ريشه داري كلاه خود را مدیون صحت و پایداری ديسيپلين خانواده بوده و هستند و جلاجل عصر گناهان و بخصوص جلاجل فرهنگ مغرب، ديسيپلين خانواده كره زمين حالت پراکنده و سنتی، به مقصد یک ديسيپلين يك جهت مرکزی تبدیل گشته و وعاء پدران و مادران جلاجل سازمان زندگی و تربیت فرزندان به مقصد نكراء کمرنگ شده و به مقصد جای آن انواع نهادهای اجتماعی، مددیاری، آموزشی و رسانه ها به مقصد تربیت نسل ها و هدایت افکار مشغول شده بضع.

 

ه زهدورزي شدید بنیاد خانواده جلاجل آخرالزمان

نیلی پوزش طلب آدم كردن داد: جلاجل روایات پيوسته كاري به مقصد آخرالزمان وارد به ذهن باریک که جلاجل آن دوران، بنیاد خانواده به مقصد نكراء ناپخته و آسیب پذیر خواهد شد و آفتاب تابيدن آن زمان خير فرد فرزندان، بلکه پدران و مادران را نیز جلاجل ثمار خواهد گرفت که جلاجل این اسم مورد ولايت صادق (ع) فرموده بضع: «جلاجل آخرالزمان آشوب به پا كردن ها، همچون شكافته های ليمو تاریک شما را ورا می گیرد و هیچ خانه محقر ای كره زمين مسلمین شروق و مغرب مجتهد نمی ماند، مگر اینکه آشوب به پا كردن ها ثمار آن داخل می شود».

 

توجه به مقصد کتاب و کتابخوانی یکی كره زمين راهبردهای فرهنگی عصر غیبت

مدیر بنیاد فرهنگی مهدی وعده شده(عج) شهر اصفهان توسط تعبیر اینکه جلاجل  روایات شهرستان اهل بیت(ع)، برخودهموار كردن قريب زیادی پیمان و هنجارها و ناهنجاری های دوران غیبت باروح بررسی آرامش طلب گرفته و در عوض صفت به خاطرسپردني شیعه و اصالتهای انسانی و الهی او، رهنمودهایی ارائه شده باریک، افزود: یکی كره زمين دستور كار های فرهنگی و راهبردهای عصر غیبت، توجه به مقصد کتاب، کتابخوانی و به رشته تحرير درآوردن كتاب کتاب باریک و ولايت صادق(ع) جلاجل این اسم مورد می فرمایند: «اکتُب و بُثَّ عِلمَکَ فی اخوانِک فَإن مِتَّ فَوَرِّث کُتُبَکَ بَنِیکَ فَانَّه یأتی عَلَی النَّاس زمانُ هَرجٍ ما یأنَسُونَ فیه الاّ بِکُتُبِهِم؛ علم خویش را بنویس و میان برادرانت پخش ده و هنگامی که مرگت ورا رسید، کتاب های كلاه خود را به مقصد ارث در عوض فرزندانت باقی جادادن، به دلیل اینکه جلاجل آخركار الزمان، زمانی لبخند ازدحام خواهد آمد که مردم به مقصد چیز دیگری بغير کتاب پري چهر نتوانند یافت.»

 

اوی توسط اشارت به مقصد اینکه یکی افزونتر كره زمين راهبردهای دوران غیبت، توجه به مقصد خانه محقر، خانواده و هم نشين بیت توافق داشتن جلاجل این دوران باریک، تاکید انجام بده: ولايت مكرم (ع) می فرمایند: «و قبلَ ذلک آشوب به پا كردنُ شرٍّ یُلمسِی الرَّجُلُ مُؤمِناً و یُصبِحُ کافِراً و یُصبِحُ مؤمناً و یُلمسِی کافراً، فَمَن أدرکَ ذلک الزَّمانِ فَلیتَّقِ اللهَ وَلیکُن أحلاسِ بَیتهِ؛ و قبل كره زمين ورا رسیدن ظهور، آشوب به پا كردن جانکاهی پدیدار می شود که جلاجل آن، بشقاب باایمان دوال را به مقصد پایان می رساند و صبح (فردا) کافر می شود، و صبح مؤمن باریک و ليمو کافر می شود، پشت بام هر کس چنین زمانی را درک انجام بده باید تقوی پیشه کند و چون گلیمی كره زمين گلیم های خانه محقر اش باشد».

 

نیلی پوزش طلب توسط تعبیر اینکه به موجب این روایات، شهرستان اهل بیت(ع) مومنان را جلاجل عصر غیبت، توصیه به مقصد هوشیاری نسبت به مقصد حدثان و خانواده محوری هم مقام هم پياله توسط توجه به مقصد جامعه کرده بضع، گفت: بنابراین، احیای امر شهرستان اهل بیت(ع) و صفت به خاطرسپردني مکتب و مرام آنان غيرمشدد به مقصد صفت به خاطرسپردني بیوت، برقراری پيوندها و محافل خانگی و در عرض تقویت و استحکام این نهاد مقدس باریک.

 

مولف کتاب «خانواده مهدوی» جلاجل پایان به يادماندني انجام بده: جلاجل دیدگاه اسلام و پیامبر(ص)، خانه محقر خير احكام جایگاهی در عوض تمدداعصاب و خوابیدن و یا امور دنیایی باریک، بلکه پایگاهی در عوض عبادت، تحقیق و تفکر در عوض اولیاء الهی باریک.

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *