خانه / اخبار مهدویت / عبرت های عاشورا تعدادی منتظران/وقتی ندبه ها به مقصد مبارزه توسط ولايت(عج) ختان می شود

عبرت های عاشورا تعدادی منتظران/وقتی ندبه ها به مقصد مبارزه توسط ولايت(عج) ختان می شود

[ad_1]

 

به مقصد شرح احوال خبرنگار رديف نظامي مهدویت و غدیر خبرگزاری شبستان، بنابر آنچه جلاجل روایات تاکید شده پرچمی که به مقصد ظهور جلاجل کربلا ثمار زمین افتاد توسط ظهور ولايت مهدی(عج) به مقصد افراشته درآمده و كره ارض را توسط قیام بستنگاه حاضربودن دليل(عج) هم نشين می کند، این یعنی ارتباطی وثیق بین عاشورا و ظهور ثابت باریک، لذا جلاجل گفت وگو توسط کارشناسان کیفیت و ابعاد مختلف این تباني را به مقصد مناقشه و بررسی گذاشته ایم:

 

دليل الاسلام دليل صفیاری، کارشناس هم سر دینی جلاجل تبیین ویژگی‌های صفت مربوط به حماسه حسینی، گفت: کربلا به مقصد ما می‌آموزد ولايت، فردی نیست که صرفاً دائماً جلاجل نماز و روزه باشد و نسبت به مقصد اقامه بستنگاه و داد جلاجل كره ارض بی تفاوت.

 

اوی افزود: صفت مربوط به حماسه کربلا همال بارزی كره زمين این قسم فضائل اخلاقی باریک برخودهموار كردن داغ جا دهد حرکت به مقصد سمت ایجاد مدینه فاضله یک مسولیت همگانی باریک برخودهموار كردن جایی که حتی ولايت نجيب نیز جلاجل این راه به مقصد گواهي می‌رسد.

 

صفیاری توسط تبیین اینکه نيكويي كردن‌های عاشورایی همين جلاجل درافتادن تاریخ راهگشای معضلات اجتماعی و سیاسی بوده باریک، تاکید انجام بده: همنشينان ولايت حسین(ع) دارای ویژگی‌هایی مثل انقياد ورزيدن محض كره زمين ولايت، هماهنگ كشته شدن توسط نيت ها ولايت، ایستادگی پای دین برخودهموار كردن پای روح و … بودند. این ویژگی همين جلاجل درافتادن تاریخ الگو و انموذج برترین خوبان بوده و مسیرهای كريه را هموار کرده باریک.

 

این کارشناس مذهبی توسط اشاعت به مقصد اینکه ویژگی‌های همنشينان ولايت حسین قطعاً جلاجل یاران ولايت زمان عجل‌الله تعالی فرجه صور دارد، اشعاركننده انجام بده: صفاتی که یاران عاشورایی ولايت حسین(ع) داشتند به مقصد صفت منسوب به طوس فك جلاجل یاران حاضربودن بقیت‌الله الاعظم(عج) نیز خواهد صفت بويناك به چه دليل که همه ویژگی‌های قیام حسینی جلاجل قیام مهدی تبلوريافته خواهد شد و حتی سيني روایات پرچم حاضربودن دليل(عج) به مقصد ذکر یالثارت الحسین(ع) مذهب پژوه باریک و حاضربودن مهدی(عج) جلاجل هنگام ظهور جلاجل کعبه معظم ندای «یا شهرستان اهلَ العالَم قُتِلَ الحسین(ع) بکربلاءعطشانا» كله دار می‌دهند. كره زمين این دورنما می توان گفت کربلا کلاس نيكويي كردن همنشينان ولايت مهدی(عج) باریک.

 

مراقب ندبه ها و گریه ها مان باشیم

ایضاً، دليل الاسلام قاسم خانجانی، اندام هیئت علمی پژوهشگاه مربوط به حوزه و دانشگاه درزمينه «آسیب شناسی جنایات سپاهیان کوفه و مقایسه تطبیقی آن توسط رفتاری که ممکن باریک كره زمين منتظران ظهور هم كله دار بزند»، تقریر انجام بده: ولايت حسین (ع) سنه عاشورا مقابل هلهله رژيمان عدو فرمودند: «شما همه گناهکارید و شغل هامشاغل مرا نمی شنوید، چراکه شکم هایتان كره زمين تحريم شده مالامال شده و چون تحريم شده شکم های شما را ورا گرفته مُهر ثمار فواد هایتان خورده باریک» بنابراین، می توان نتیجه گرفت که لكه پارچه تحريم شده كشيده شده به مقصد قساوت فواد و مُهر تغذيه كردن ثمار فواد می شود و بشقاب را به مقصد جایی می رساند که مقابل ولیّ پروردن بایستد و گفتاري ولايت را نشنود و گوش نکند.

 

کارشناس تاریخ اسلام تاکید انجام بده: لكه پارچه تحريم شده و ثروت تحريم شده بشقاب را به مقصد جایی می کشاند که مقابل ولیّ پروردن بایستد و خير فرد بایستد بلکه حتی گفتاري ولايت را نشنود و گوش نکند. این تبیین ولايت حسین (ع) جلاجل اینجا بیانگر آن باریک که ايشان حتی ارچه گوش هم می دادند، فایده ای نداشت. چون نطاق ولايت حسین(ع)‌ثمار روح و قلب ايشان نمی نشست برخودهموار كردن جلاجل کار كلاه خود تجدیدنظر کنند. به مقصد نگاه خشم آلود می رسد این یک قانون کلی باریک که ولايت(ع) فرموده بضع: چون ولايت به مقصد شکل کلی و جرم بخش به مقصد همه فرمودند جلاجل حالی که شاید همه ايشان جلاجل یک حد و مساحت گيري نبودند و شاید میان ايشان افرادی كره زمين امرا و فرماندهان آرامش طلب داشتند که مسلما كره زمين مساحت گيري بالاتری كره زمين دستگاه بافندگي اندازی به مقصد اموال عمومی كام روا بودند.

 

اوی آدم كردن داد: سيني نطاق ولايت حسین (ع) تاثير وضعی ثروت تحريم شده آن باریک که بشقاب جلاجل مقابل ولايت و ولی پروردن آرامش طلب می گیرد؛ فرقی هم نمی کند این زمان باشد یا زمان ولايت حسین (ع)، این اسم مكلف عمومیت دارد. لذا می بینیم بیحد كره زمين افرادی که مقابل ولايت حسین (ع) آرامش طلب گرفتند شهرستان اهل مسجد، نماز، مستحبات و … بودند و شماری كره زمين آنان جلاجل کوفه به مقصد ديباچه شیعیان ولايت حسین (ع) شناساننده می شدند. پسفردا ما هم ارچه مراقبت نکنیم ممکن باریک گريبانگير چنین وضعیتی شویم. توسط صور اینکه ندبه می خوانیم و گریه می کنیم و «یابن الحسن(عج)» می گوییم اما هنگام ظهور ممکن باریک جایی که منفعل خودمان را جلاجل مضرت می بینیم مقابل ولايت(ع) بایستیم و توجهی به مقصد امر ولايت(ع) نداشته باشیم.

 

خانجانی توسط اشاعت به مقصد شماری رویدادهای پسفردا جامعه، تاکید انجام بده: پسفردا به مقصد دلیل تهدیدهای توخالی و توسط صور اینکه همه – حتی كلاه خود تهدیدکنندگان – می دانند که این ادعاها، طبلی توخالی باریک اما می بینید که توسط یک تهدید به مقصد يورش نظامی چون كه همزباني ها که جلاجل کشور نمی افتد. مردمی که زمان ولايت حسین (ع) نایب ولايت كندو یعنی بذال را جلاجل کوفه فرد گذاشتند مطمئن باشید ارچه نترسي و شيوا بینی نداشته باشند، ارچه ضعيف دل باشند و تعدادی صفت به خاطرسپردني روح كلاه خود جلاجل میدان مضرت محضر پیدا نکنند، به مقصد طریق اولی نماینده ولايت ِ حیّ و نجيبِ پسفردا را نیز فرد خواهند گذاشت. هرچند که همگان چنین نیستند و همه نیز آزموده نشده بضع. كس ما هم آزموده نشده ایم و معلوم نیست که ارچه قضیه جدی شود برخودهموار كردن کجا جلاجل میدان باشیم؟!

 

امکان ایستادن منتظران مقابل ولايت زمان(عج)!

علاوه ثمار این، دليل الاسلام محمدجواد یعقوبیان، کارشناس مرکز تخصصی مهدویت نیز جلاجل تشریح تباني عاشورا و ظهور، گفت: عظمت مصیبت ولايت حسین علیه السلام كره زمين این صوب افزون می شود که کسانی که عَلَم ِ دینداری جلاجل دستگاه بافندگي داشتند جلاجل مقابل پسرفت پیامبر(ص) ایستادند. این اسم مكلف به مقصد ما منتظران آگهی می دهد که مراقب باشیم كره زمين جریان کربلا عبرت بگیریم برخودهموار كردن خدای ناکرده كره زمين کسانی نباشیم که ادعای توقف داریم اما هنگام ظهور مقابل ولی پروردن بایستیم!

 

اوی تاکید انجام بده: جلاجل روایاتی که كره زمين اتفاقات آخرالزمان نبا می دهد، وارد به ذهن باریک: بیحد كره زمين کسانی که قایل به مقصد امامت ولايت عصر علیه السلام هستند، رافض می شوند. یا وارد به ذهن باریک: کسانی که قایل به مقصد امامت هستند ثمار عهد كلاه خود مسلمان نمی مثل. بنابراین، گروهی كره زمين کسانی که جلاجل روبه رو ولايت عجل الله تعالی فرجه صف آرایی می‌کنند قبل كره زمين ظهور به مقصد صور حاضربودن دليل(عج) و به مقصد امامت ولايت مهدی علیه السلام باوري داشته بضع. اما اینکه چون كه می شود افرادی که جلاجل ظهور ولايت(ع) را قبول داشتند و كره زمين ولايت(ع) فراخواني کردند، كلاه خود جلاجل روبه رو ولايت حسین(ع) ایستادند بسیار جای مناقشه دارد و چون كه چه بسيار جلاجل عصر ظهور نیز این همزباني تکرار می شود.

 

یعقوبیان اضافه انجام بده: «عاطل گروهي نیاز به مقصد ولی پروردن» یکی كره زمين عوامل گمراهی رژيمان یزید صفت بويناك، ارچه کسی فکر کند سوا نیاز به مقصد ولايت و توسط همین حالت ظاهری مثل نماز و روزه و… «سوا درآمد داشتن ولایت» بهشتی می شود، ابل می کند. شهرستان اهل کوفه و عشرت جو همین نوع فکر می کردند. شهرستان اهل نماز و قرآن بیحد مستحبات و… بودند، اما مشکل جلاجل «پذیرش ولایت ولايت حق» صفت بويناك. لذا می بینیم که حيات تازه يافتن شگون جلاجل عاشورا جرم بخش به مقصد سپاهیانش می گوید: «یا خلیل الله! إرکَبوا وبِالجّنة إبشروا؛ ای رزمندگان پروردن پیش روید که شما را به مقصد جنان مژك می دهم. یعنی توسط باوري به مقصد اینکه به مقصد جنان خواهند رفت، ولايت حسین علیه السلام را کشتند. چون تصور می کردند توسط همین حالت ظاهری که داشتند كره زمين نماز و روزه و نرم خواني قرآن و … بهشتی خواهند شد و نیاز به مقصد ولايت(ع) ندارند.

 

اوی اشعاركننده انجام بده: «عاطل گروهي نیاز به مقصد ولیّ پروردن» یک آسیب داييّی باریک، كره زمين این صوب که همين به مقصد ما یادآوری و گوشزد شده که تعدادی حرکت به مقصد صیانت پروردن به مقصد ولايت نیاز دارید و این حرکت سوا ولايت کارساز نیست. جلاجل روایتی كره زمين ولايت حسین علیه السلام شيريني باریک که می فرمایند: «داروي تقويتي بشقاب ها را خلق انجام بده تعدادی آن که به مقصد او معرفت یابند و برخودهموار كردن وقتی معرفت پیدا نکنند او را عبادت نخواهند انجام بده» گروهی كره زمين حاضربودن(ع) سوال کردند: «یابن رسول الله! اینکه می فرمایید سوا معرفت، پروردن عبادت نمی شود، معرفت چیست؟» ولايت(ع) فرمودند: «معرفتِ پروردن به مقصد آن باریک که شهرستان اهل هر زمان نسبت به مقصد ولايت حیّ عصر كلاه خود معرفت داشته باشند و بدانند که به مقصد او احتیاج دارند.»

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *