خانه / اخبار مهدویت / «علائم» ابتدا ظهور بضع یا «پیمان»؟/فلسفه تعیین علائم كره زمين صیانت شهر اهل بیت(ع)

«علائم» ابتدا ظهور بضع یا «پیمان»؟/فلسفه تعیین علائم كره زمين صیانت شهر اهل بیت(ع)

[ad_1]

 

دليل الاسلام محمد باقی، کارشناس مرکز تخصصی مهدویت جلاجل گفت‌وگو توسط خبرنگار مهدویت و غدیر خبرگزاری شبستان جلاجل اخبار توسط معضل «تطبیق‌گرایی میان رویدادهای بیرونی جامعه توسط علائم ظهور»، تقریر انجام بده: جلاجل مناقشه ظهور ولايت زمان (ع) جلاجل روایات علائمی تبیین شده که بیاندازه كره زمين ايشان قطعی و حتمی باریک. به مقصد این منطوق که صدور ايشان كره زمين صیانت ولايت نجيب(ع) تعدادی ما قطعی باریک و این انحصار يافتن به مقصد ظهور نیست بلکه هر واقعه ای جلاجل امور دنیایی علائم و مقدماتی به مقصد معاشر دارد. ظهور نیز كره زمين همین جنس باریک و علائمی دارد.

 

اوی توسط تبیین این سوال که اصولا این علائم به چه جهت كره زمين چشم ائمه (ع) ديباچه شده باریک؟، گفت: این علائم به مقصد جهات مختلفی تبیین شده ، یکی كره زمين جهات، این باریک که مردم مسیر را گم نکنند. «لكه» یعنی پرده! یعنی چیزی که مسیر را داغ جا می دهد و به مقصد فردِ راهرو جلاجل درافتادن مسیر امید می دهد که به مقصد آن راه اعتماد کند و فرد عاطل می کند افرادی که او را به مقصد این مسیر راهنمایی کرده بضع به مقصد او دروغ باف نگفته بضع، بنابراین توسط اطمینان خاطره ها جلاجل مسیر مشي برمی دارند.

 

دليل الاسلام باقی تاکید انجام بده: باید به مقصد این نکته توجه داشت که علائمی که تعدادی ظهور حاضربودن ولیعصر (ع) مطرح شده هرچند بااستعداد باریک اما ظهور را نمی سازد، علایم ظهورساز نیستند، علائم نزدیک کننده یا دورکننده ظهور نیستند؛ کارکرد «علائم» این نیست بلکه صاحبدیوان و ثبت كننده قدم جلاجل مسیر و مژك به مقصد فرد انتظاركش باریک که بداند مسیر را درست طی می کند. مثل تابلوهای راهنمایی و رانندگی که جلاجل یک سفيران زمینی جلاجل افسون كردن صور دارد. این لكه ها هیچ هنگام ولادت مقصد را تعدادی شما نزدیک یا پيرامون نمی کنند بلکه احكام به مقصد شما مژده می دهند که جلاجل مسیر درست آرامش طلب دارید.

 

ثابت شدن و پژوهشگرجوينده مهدوی آدم كردن داد: جلاجل مقابل این «علائم» اموری داریم به مقصد غيرماذون «پیمان ظهور»، «پیمان» اموری هستند که ظهور را پيرامون یا نزدیک می کنند و برخودهموار كردن ثابت شدن نشوند، ظهور ثابت شدن نمی شود. برخلاف علائم که حقيرشمردن یا گروهي حقيرشمردن ايشان تغییری جلاجل پيرامون و نزدیک كشته شدن ظهور ایجاد نمی کند اما پیمان ظهور قطعاً، جلاجل پيرامون یا نزدیک كشته شدن آن كاستن باریک.

 

باقی آدم كردن داد: مشروط همیشه پي رو شرط كلاه خود باریک همچنان که عليل پي رو علت كلاه خود باریک، جلاجل اینجا نیز مشروط ما که ظهور ولايت زمان (ع) باریک پي رو شرط باریک که آن پیمان جلاجل مناجاتگري كردن مختلف ما جلاجل شکل های گوناگونی ذکر شده باریک. كره زمين صیانت افزونتر عقلايي آدمی نیز حکم می کند که ارچه آرامش طلب باریک نهضت و قیامی به مقصد فرجام و نتیجه برسد باید four شراط داشته باشد.

 

کارشناس مرکز تخصصی مهدویت توسط تبیین پیمان واجب شده تعدادی موفقیت یک نهضت، گفت: اولین شرط موفقیت صور یک رهبر باریک، دوم صور یک قانون که اخلاط چهارگانه سليقه قیام را مشخص کرده و به مقصد آن زننده دهد، سوم صور یارانی که به مقصد پیشبرد نيت ها رهبر قیام و حقيرشمردن آن کمک کنند.

 

دليل الاسلام باقی چهارمین شرط نهضت موفق را مقبولیت اجتماعی و آمادگی عمومی برشمرد و افزود: مقبولیت اجتماعی یعنی مردم باید رهبر این قیام را پذیرفته و توسط او بیعت کنند هرچند که ممکن باریک به مقصد ديباچه یاران خاص آن رهبر ایفای وعاء نکنند اما اقمشه رهبر و آن قیام را قبول داشته باشند و نسبت به مقصد آن بیانات منفی داغ جا ندهند.

 

اوی اشعاركننده انجام بده: جلاجل شورش جهانی ولايت عصر (ع) نیز به مقصد این four شرط نیاز باریک؛ رهبر نهضت که به مقصد لطف الهی محضر دارد و سومین شرط قیام مهدوی که مناقشه قانون باریک نیز گدازش شده به چه جهت که قانون این نهضت قرآن کریم (ع) باریک.

 

اوی جلاجل بخش دیگری كره زمين گفتاري كلاه خود به مقصد كورس شرط افزونتر تعدادی موفقیت یک قیام و نهضت بخصوص یک نهضت جهانی اشاعت انجام بده و گفت: سومین شرط صور یاران و مقبولیت و آمادگی مردمی باریک. كورس شرط اولا ظهور یعنی رهبر قیام و قانون آن ثابت شدن باریک اما كورس شرط بعدی به مقصد دستگاه بافندگي آدمي زاده و به مقصد دستگاه بافندگي ما باریک.

 

دليل الاسلام باقی به يادماندني انجام بده: اشکال به عمد ای که صور دارد و باعث می شود بیاندازه كره زمين بيگانگان جلاجل مناقشه مهدویت دستخوش گمراهی شوند و توسط دیدن یک رویداد جلاجل کیهان آن را به مقصد ظهور و نزدیکی آن تباني دهند خلط وزیر ها میان علایم ظهور و پیمان ظهور باریک جلاجل حالی که پیش كره زمين این ديباچه کردیم که علایم احكام راه را داغ جا می دهند، علائم راه سه تار نیستند بلکه چراغ هایی جلاجل مسیر هستند خير كلاه خود مسیر.

 

دليل الاسلام باقی تاکید انجام بده: ظهور توسط لكه نزدیک نمی شود بلکه توسط حقيرشمردن پیمان باریک که ظهور رخ می دهد.

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *