خانه / اخبار مهدویت / قیمت پمپ آب خانگی چینی

قیمت پمپ آب خانگی چینی

PKm60

پمپ ۰٫۵ اسب با پروانه شعاعی – تکفاز

۰٫۵

۳۸

۲٫۴

۱

۱

۲/۱۰۰/۰۰۰

PKm80

پمپ ۱ اسب با پروانه شعاعی – تکفاز

۱

۶۶

۳

۱

۱

۴/۲۳۰/۰۰۰

PKm90

پمپ ۱ اسب با پروانه شعاعی – تکفاز

۱

۸۲

۲٫۴

¾

¾

۶/۱۱۰/۰۰۰

PKm100

پمپ ۱٫۵ اسب با پروانه شعاعی – تکفاز

۱٫۵

۸۰

۴٫۲

۱

۱

۹/۲۵۰/۰۰۰

PK200

پمپ ۲ اسب با پروانه شعاعی – سه فاز

۲

۸۶

۴٫۸

۱

۱

۹/۴۷۰/۰۰۰

PK300

پمپ ۳ اسب با پروانه شعاعی – سه فاز

۳

۹۵

۵٫۴

۱

۱

۱۰/۴۳۰/۰۰۰

PKSm60

پمپ خودمکش با پروانه شعاعی – تکفاز

۰٫۵

۳۸

۲٫۴

۱

۱

۲/۹۴۰/۰۰۰

PQ3000

پمپ ۳ اسب با پروانه شعاعی – سه فاز

۳

۱۶۰

۳

¾

¾

۱۷/۵۰۰/۰۰۰

CPm130

پمپ بشقابی تکفاز – پروانه استیل

۰٫۵

۲۲

۴٫۸

۱

۱

۳/۶۲۰/۰۰۰

CPm158

پمپ بشقابی تکفاز – پروانه استیل

۱

۳۴

۵٫۴

۱

۱

۴/۴۸۰/۰۰۰

CPm170

پمپ بشقابی تکفاز – پروانه استیل

۱٫۵

۳۸

۷٫۲

۱¼

۱

۸/۵۵۰/۰۰۰

CPm190

پمپ بشقابی تکفاز – پروانه برنجی

۲

۴۶

۸٫۴

۱¼

۱

۱۰/۴۹۰/۰۰۰

CP200

پمپ بشقابی سه فاز – پروانه استیل

قیمت پمپ آب خانگی چینی

۳

۵۵

۹

۱¼

۱

۱۰/۹۷۰/۰۰۰

CPm220C

پمپ بشقابی تکفاز – پروانه برنجی

۳

۳۱٫۵

۲۷

۲

۲

۱۶/۹۱۰/۰۰۰

CP220C

پمپ بشقابی سه فاز – پروانه برنجی

۳

۳۱٫۵

۲۷

۲

۲

۱۴/۹۵۰/۰۰۰

CPm220B

پمپ بشقابی تکفاز – پروانه برنجی

۴

۳۷٫۵

۲۷

۲

۲

۱۸/۹۲۰/۰۰۰

CP220B

پمپ بشقابی سه فاز – پروانه برنجی

۴

۳۷٫۵

۲۷

۲

۲

۱۷/۹۰۰/۰۰۰

CP220A

پمپ بشقابی سه فاز – پروانه برنجی

۵٫۵

۴۸٫۵

۲۷

۲

۲

۱۸/۶۸۰/۰۰۰

CP230A

پمپ بشقابی سه فاز – پروانه برنجی

۷٫۵

۴۵٫۵

۵۴

۲

۲

۲۰/۱۳۰/۰۰۰

CP250C

پمپ بشقابی سه فاز – پروانه چدنی

۱۰

۵۶

۵۴

۲

۲

۲۶/۷۹۰/۰۰۰

CP250A

پمپ بشقابی سه فاز – پروانه چدنی

۱۵

۷۳

۵۴

۲

۲

۴۳/۴۰۰/۰۰۰

CPm25/160B

پمپ بشقابی تکفاز – پروانه برنجی

۱٫۵

۳۲٫۵

۱۲

۱½

۱

۸/۷۹۰/۰۰۰

CPm25/160A

پمپ بشقابی تکفاز – پروانه برنجی

۲

۳۷

۱۳٫۲

۱½

۱

۹/۴۹۰/۰۰۰

HFm6B

پمپ سانتریفیوژ ۳ اینچ تکفاز پروانه برنجی

۲

۱۴٫۵

۶۶

۳

۳

۱۲/۴۰۰/۰۰۰

HF6A

پمپ سانتریفیوژ ۳ اینچ سه فاز پروانه برنجی

۳

۱۸٫۱

۷۲

۳

۳

۱۱/۱۱۰/۰۰۰

HF8B

پمپ سانتریفیوژ ۴ اینچ سه فاز پروانه برنجی

۴

۲۱

۷۲

۴

۴

۱۷/۱۸۰/۰۰۰

HF20B

پمپ سانتریفیوژ ۴ اینچ سه فاز پروانه برنجی

۴

۱۵٫۵

۱۰۲

۴

۴

۱۷/۸۳۰/۰۰۰

HF20A

پمپ سانتریفیوژ ۴ اینچ سه فاز پروانه برنجی

۵٫۵

۱۸٫۵

۱۰۸

۴

۴

۱۹/۰۰۰/۰۰۰

HF30B

پمپ سانتریفیوژ ۴ اینچ سه فاز پروانه چدنی

۷٫۵

۱۸

۱۲۰

۴

۴

۲۳/۵۳۰/۰۰۰

HF30A

پمپ سانتریفیوژ ۴ اینچ سه فاز پروانه چدنی

۱۰

۲۳

۱۳۲

۴

۴

۲۴/۱۰۰/۰۰۰

HFm50A

پمپ سانتریفوژ ۱٫۵ اینچ تکفاز پروانه برنجی

۰٫۷۵

۱۱٫۵

۱۸

۱½

۱½

۴/۷۲۰/۰۰۰

HFm51A

پمپ سانتریفوژ ۱٫۵ اینچ تکفاز پروانه برنجی

۱

۲۰٫۲

۱۸

۱½

۱½

۶/۰۵۰/۰۰۰

HF51A

پمپ سانتریفوژ ۱٫۵ اینچ سه فاز پروانه برنجی

۱

۲۰٫۲

۱۸

۱½

۱½

۶/۲۶۰/۰۰۰

HFm5B

پمپ سانتریفوژ ۲ اینچ تکفاز پروانه برنجی

۱

۱۳٫۲

۳۰

۲

۲

۶/۰۵۰/۰۰۰

HF5B

پمپ سانتریفوژ ۲ اینچ سه فاز پروانه برنجی

۱

منبع : http://novinpump.ir/news/132/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%88-PEDROLLO

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *