خانه / اخبار مهدویت / ماجرای مداحی که مزد ۱۵ ساله اش را كره زمين حاضربودن زهرا(س) گرفت

ماجرای مداحی که مزد ۱۵ ساله اش را كره زمين حاضربودن زهرا(س) گرفت

[ad_1]

 

«مام کلثوم نظری» جلاجل گفت وگو توسط خبرنگار مهدویت و غدیر خبرگزاری شبستان درزمينه پري چهر و الفت آن شهید «دليل اسدی» توسط ولايت زمان(عج)، تقریر انجام بده: «آقاحجت» احضار كردن صفت بويناك و احضار كردن ها هم ارتباطی خاص توسط ولايت زمان(عج) دارند و لذا نگاه و عنایت ولايت عصر(عج) جلاجل زندگی احضار كردن ای ما هم بسیار مشهود باریک.

 

شريفه شهید مدافع مزار «دليل الله اسدی» آدم كردن داد: آقاحجت کانالی تلگرامی داشتند و هر ليمو قريب وقت نما  ليمو توسط آن همه مشغله جلاجل هر شرایطی که صفت بويناك، دعای شریف «عَظُمَ الْبَلاَءُ» را جلاجل آن کانال منتشر می انجام بده مادام اعضاء دعای گشاينده را بخوانند.

 

اوی  درزمينه مبارزه های شهید مدافع مزار «دليل اسدی» در عوض پري چهر سه فرزندش توسط ولايت مهدی(عج)، تاکید انجام بده: ایشان به مقصد دلیل حجم بالای مشغله مجال مهلت زیاد در عوض كله دار و کله تكاپو كردن توسط بحرها ها نداشت اما هر زمان ارج داشتن صفت بويناك نماز را به مقصد معشر اقامه می انجام بده و كره زمين بحرها ها می خواهان شدن به مقصد هر شکل(حتی غير وضو و …) جلاجل نماز شرکت کنند و همیشه پس ازآن كره زمين نماز دعای گشاينده را می خواند و اینچنین مجال مهلت تباني بحرها ها توسط ولايت مهدی(عج) را مهيا می انجام بده.

 

http://media.hawzahnews.com/Original/1394/12/10/IMG18585675.jpg

 

شريفه شهید مدافع مزار «دليل اسدی» توسط تعبیر اینکه شهید كره زمين بدون شك ابتدای آشنایی و نامزدی كندو انسی خاص توسط ولايت زمان(عج) داشته باریک، تاکید انجام بده: ليمو های جمعه در عوض ایشان خاص صفت بويناك و كره زمين بدون شك ابتدای نامزدی گفت ليمو های جمعه ارج داشتن نمی آید و به مقصد مراسم دعای کمیل و هیئت و آن وقت به مقصد مزار شهدا می رفت و مادام نماز صبح آنجا صفت بويناك و صبج جمعه هم دعای ندبه می خواند و به مقصد ارج داشتن بازمی گشت و این دستور كار ایشان مادام زمان هجرت ما به مقصد قم یعنی مادام سه سالگی پسرفت اولا مان «محسن» آدم كردن داشت!

 

«آقا دليل» هدیه ولايت زمان(عج) به مقصد منبرها صفت بويناك

اوی توسط تعبیر اینکه اصلاً «آقا دليل» هدیه ولايت زمان(عج) به مقصد منبرها صفت بويناك، تقرير انجام بده: زمانی که جلاجل دوران پیش دانشگاهی مشغول تحصیل بودم یک سنه صبح والده و پدرم در عوض خرید به مقصد بازارگاه رفتند (به مقصد دلیل خواهد شد خانواده و رفت و آمدهای بسیارمان این امر همدم هر روزمان صفت بويناك) و كورس سه وقت نما پس ازآن توسط یک نیسان دستگاه و اثاثیه به مقصد ارج داشتن بازگشتند و وقتی علت را جویا شدیم مادرم لبخند زد و به مقصد منبرها و خواهرم که كورس اسم باشليق كره زمين منبرها بزرگترين صفت بويناك، گفت: پدرم (ایشان روحانی باریک) ليمو قبل ولايت زمان(عج) را نوم دیده و ایشان به مقصد پدرم فرموده بضع که به مقصد زودی كورس داماد پسندیده نصیب اش می شود و این رویا به مقصد قدری در عوض پدرم صادقه صفت بويناك که مقداری كره زمين جهزیه ما را خریداری انجام بده.

 

نظری اضافه انجام بده: پس ازآن كره زمين آن ماجرا خواهرم كانديد انجام بده و پس ازآن كره زمين سه چادرپوش ماه هم آقاحجت به مقصد خواستگاری منبرها آمد که ابتدای امر تردیدهایی داشتم چون توسط زندگی طلبگی به مقصد دلیل روحانی وجود داشتن پدرم آشنایی داشتم در عوض مثال می دیدم که به مقصد روحانیون بعضاً توهین و جسارت می شد اما نهایتاً توسط عنایت ولايت عصر(عج) توسط ایشان ازدواج کردم.

 

شريفه شهید مدافع مزار «دليل اسدی» درزمينه برکات پري چهر توسط ولايت زمان(عج) جلاجل زندگی مشترک كندو، تعبیر انجام بده: زندگی احضار كردن ها توسط شهریه عصاي قلندر به مقصد ولايت زمان(عج) می گذرد ما هم غير آنکه حمایت و تضمين ای داشته باشیم توسط همین شهریه زندگی مشترک مان را يكم کردیم و علیرغم ناچیز وجود داشتن این شهریه که پشت بام كره زمين بازدادن دربست بهای ارج داشتن صفت تبليغاتچي ناچیزی كره زمين آن باقی می ماند، اما هرگز ناچیز نیاوردیم و محتاج کسی نشدیم.

 

عنایت ولايت زمان(عج) جلاجل بزنگاه ها

اوی تقرير انجام بده: بارها دستگاه بافندگي عنایت ولايت زمان(عج) را جلاجل زندگی مان مثال بودم؛ آقاحجت توسط قرض یک میلیون تومانی مادرم یک پژوی آخوندی خرید مادام جلاجل رفت و آمد كره زمين قم به مقصد قزوین گريبانگير مشکل نشویم (ایشان مقید صفت بويناك هر پنجشنبه به مقصد هیئت قزوین بیاید)، آمپر بنزین این ماشین بسیار دقیق صفت بويناك و ارچه تكميل بنزین را داغ جا می داد می داسنتیم افزونتر حرکت نخواهد انجام بده؛ یک شهر بار در عوض رفتن به مقصد قزوین حتی به مقصد اندازه بنزین تكاپو كردن زروسيم نداشتیم و توسط بدون شك مقدار ناچیز بنزین راه افتادیم، نزدیک قزوین آمپر تكميل بنزین را داغ جا داد و آقاحجت گفت: یا ولايت زمان(عج) منبرها خير بنزین دارم خير زروسيم، خودتان عنایت کنید و جالب آنکه ما توسط بدون شك موقعیت مادام خیابان نزدیک ارج داشتن پدرم رفتیم و آنجا صفت بويناك که ماشین سربه زير شد!

 

نظری تقرير انجام بده: یک شهر بار افزونتر هم جلاجل نزدیکی قزوین ماشین نامسلح شد و ما تقریبا شش هزار ده قران هم مقام هم پياله مان صفت بويناك، باآنكه به مقصد شهید دلداری می دادم اما استرس داشتم که پيش دستي كردن هزینه تعمیر زیادتر شود ناگهان چشمم به مقصد رينگ چرخ ازدواجم افتاد و جلاجل قلب گفتم ارچه زیادتر شد این را می گذاریم و پس ازآن بازدادن می کنیم اما .. تعمیرکار پشت بام كره زمين تكميل کارش گفت هزینه شش هزار ده قران می شود! خير یک ریال کمتر خير یک ریال زیادتر؛ اینها نيستي مگر جلاجل نتیجه اخلاص و تباني شهید قيد جوان مردانه توسط شهرستان اهل بیت علیهم السلام.

 

 

شريفه شهید مدافع مزار «دليل اسدی» تاکید انجام بده: آقاحجت همیشه می گفت شما اخفاك زمینی منبرها هستید اخفاك اصلی منبرها ولايت حسین(ع) و حاضربودن زینب(س) و ولايت زمان(عج) بضع. ایشان هنگام سفيران به مقصد کربلا، برپایی موکب جلاجل ایام اربعین و حتی در عوض رفتن به مقصد کشورسوریه و مقاتل هم كره زمين ولايت زمان(عج) مدد گرفت، پوشيدگي شهید شهرستان اهل حرفه ها نيستي که بتوان دعا و مناجاتش را شنید و کسی نیست بتواند بگوید آقاحجت به مقصد چون كه کسی دستاويز انجام بده و عازم کشورسوریه شد.

 

اوی آدم كردن داد: اما پس ازآن كره زمين ضياع و عقار كره زمين آخری سفيران اربعین تا چه وقت باری نوم هایی دیده صفت بويناك حتی یک ليمو وقتی در عوض شیر وام گذاردن محمدحسین كره زمين نوم بیدار شدم، دیدم ایشان هم بیدار باریک و لبخند ثمار گزيده دارد (ایشان حسب معمول ناچیز می خندید اما خنده زدن اش شیرین و دلنشین صفت بويناك) و گفت: نوم گیتی دیدم … .

 

Related image

 

معنای «شهدا بيدين بضع» را پسندیده درک می کنم

نظری توسط تعبیر اینکه منبرها پس ازآن كره زمين پردل وجرات آقاحجت معنای واقعی «شهدا بيدين بضع» را درک کردم، گفت: ما محضر آقاحجت را كره زمين قبل پررنگ نمناك جلاجل کنارمان داریم و شخصاً هر مكان جلاجل می مانم كره زمين شهید کمک می گیرم، در عوض مثال یک شهر بار بدون شك گردوخاک پردل وجرات ایشان «مجتبی» و «محمدحسین» كورس پسرفت کوچکم توسط هم سرخرگ به مقصد گریه کردند و منبرها جلاجل آرامش جو وزیر ها كندو زمين گير بودم توسط استیصال به مقصد عکس شهید روی دیوار نگاه کردم و گفتم خودتان آرامشان کنید، جالب آنکه به مقصد تا چه وقت دقیقه نرسید هر كورس به مقصد آرامی نوم كندو سرما چیزی که اساساً جلاجل ايشان بعید باریک و توسط صد حركات زيركي هم نوم كندو نمی سرما.

 

توسط ذکر «سَلامٌ عَلی قَگزيدهِ زِینَبِ الصَّقرمزرنگ» صفت براق آوردم

شريفه شهید مدافع مزار «دليل اسدی» اضافه انجام بده: منبرها توسط ذکر «سَلامٌ عَلی قَگزيدهِ زِینَبِ الصَّقرمزرنگ» جلاجل روزهای پشت بام كره زمين پردل وجرات ایشان توانستم صفت براق بیاورم، الان هم هر زمان مدد بخواهم آقاحجت را شفیع خودم و شهرستان اهل بیت علیهم السلام قرا می دهم. چنان که نزدیک اولین سالگرد پردل وجرات ایشان خیلی بیتاب رفتن به مقصد مقام شهادتش بودم، ليمو جلاجل نوم آقاحجت را دیدم که به مقصد منبرها گفت: ما بيدين ایم و غير اجازه و توسط اجامر خودمان هر هنگام ولادت بخواهیم به مقصد کیهان می آییم و نيرنگ ساز می گردیم… صبح هنوز برنخاسته بودم که مراوده گرفتند و گفتند عازم کشورسوریه می شویم، یعنی ۲۴ وقت نما هم درافتادن نکشید که شهید جواب دلتنگی منبرها را داد.

 

اوی درزمينه پري چهر شهید دليل اسدی توسط ولايت حسین(ع) و مقارن ایشان تعبیر انجام بده: آقاحجت سوپرماركت محصولات فرهنگی مذهبی داشت و این کار را توسط سرمایه بسیار کمی را سرخرگ انجام بده و پس ازآن كره زمين مدتی گفت می خواهم هیئت را هم جلاجل کار شریک کنم، جلاجل حالی که هیئت سرمایه ای ناچیز داشت اما همیشه می گفت ما كره زمين مربوط به سفر ولايت حسین(ع) روزی می خوریم و جیره خوار ولايت حسین(ع) هستیم، هرگز سودی برنمی داشت و جلاجل ایام مقارن که عزايم فروش سوپرماركت صفت بويناك نهایتاً صفت تبليغاتچي سفيران به مقصد مشهد را برمی داشت و باقی را در عوض هیئت هزینه می انجام بده.

 

Image result for ‫شهید مدافع حرم حجت اسدی‬‎

 

نظری توسط اشاعت به مقصد مداحی شهید اسدی جلاجل مراسم شهرستان اهل بیت(ع)، تقرير انجام بده: شهید طی ۱۵ اسم باشليق مداحی هرگز درودها ای دریافت نکرد و احكام یک شهر بار بيرون كره زمين قزوین (خرمدره) فراخواني شد که صفت تبليغاتچي ۸۰ هزار تومانی را که در عوض مداحی درودها داده بودند به مقصد راننده داد. همیشه می گفت اجرم را كره زمين دستگاه بافندگي حاضربودن زهرا(س) می گیرم و بی بی(س) ایشان را پسندیده خرید؛ شهدا بشقاب های باهوشی بضع که اجرشان را توسط متاع دنیایی خريطه نمی کنند.

 

وجع دین داشت

اوی درزمينه کیفیت پردل وجرات شهید مدافع مزار «دليل اسدی» گفت: ایشان كره زمين بدون شك ابتدای خواستگاری به مقصد منبرها گفت که وجع دین دارد و پدرم جلاجل جواب گفت همین که وجع دین دارد، کافی باریک، توسط همین دردمندی هم صفت بويناك که كره زمين ابتدای كلنجار کشورسوریه در عوض اعزام پیگیر صفت بويناك اما پیمان به مقصد او اجازه نمی داد مادام اینکه یک شهر بار وقتی تلویزیون تصاویر کشورسوریه را داغ جا می داد جلاجل حالی که ناموس پرستي های گردنش برجسته شده صفت بويناك و جوشي شدن می خورد، گفت: شما راضی هستی منبرها بروم؟، خندیدم و گفتم: اولاً رضایت منبرها شرط نیست و شما مختاری و پس ازآن گفتم منبرها خودم شما را عازم شدن می کنم خاصه و خرجي كردن به چه نحو می توانم جلاجل آن کیهان به مقصد روی حاضربودن زهرا(س) و حاضربودن زینب(س) نگاه کنم؟

 

Image result for ‫تصویر پیکر شهید حجت اسدی‬‎

 

نظری جلاجل پایان به يادماندني انجام بده: كره زمين سنه رفتن مادام پردل وجرات آقاحجت ۱۲ سنه درافتادن کشید؛ جلاجل یکی كره زمين تصاویری که برایم فرستادن انجام بده مسافر حجره اش مادام مزار به مقصد نوع ای صفت بويناك که جلاجل تصویر به مقصد نگاه خشم آلود می رسید که دستگاه بافندگي شهید به مقصد گنبد مطهر حاضربودن زینب(س) می خورد؛ همراهان شهید تعریف می کنند صبح پردل وجرات اش پس ازآن كره زمين نماز صبح پنجره حجره را نيرنگ ساز کرده و رو به مقصد مزار بی بی(س) گفت: ۱۵ اسم باشليق در عوض تان نوکری کردم یک ليمو را بخرید و منبرها جلاجل ليمو پردل وجرات مادرتان شهید مصابرت … و بدون شك سنه همزمان توسط ليمو پردل وجرات حاضربودن فاطمه زهرا(س) جلاجل عملیاتی انتحاری به مقصد پردل وجرات رسیدند و دقیقاً كره زمين ناحیه ساعدبند و پهلو گريبانگير عفونت شده و نیمی كره زمين لفظ كندو هم کبود صفت بويناك.

 

گفت وگو كره زمين آمنه مستقیمی

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *