خانه / اخبار مهدویت / مسجد؛ بهترین مرکز تربیت مهدی یاوران/مجال مهلت سازی های هزل گويي غباروبی مسگت ها تعدادی منتظران

مسجد؛ بهترین مرکز تربیت مهدی یاوران/مجال مهلت سازی های هزل گويي غباروبی مسگت ها تعدادی منتظران

[ad_1]

 

دليل الاسلام زيبايي عبادی، کارشناس مرکز تخصصی مهدویت توسط اشاعت به مقصد جایگاه مسگت ها جلاجل ترویج سبک زندگی منتظرانه و اثرگذاری این مرکز جلاجل تربیت منتظران و مهدی یاوران به مقصد خبرنگار مهدویت خبرگزاری شبستان گفت: جلاجل فرهنگ دینی غيرماذون مسجد به مقصد ديباچه جایگاه عبادت، یادآور بندگی و فروتني كردن جلاجل روبه رو داروي تقويتي متعال باریک.

 

اوی توسط اشاعت به مقصد آیه ۱۸ سوره مبارکه زائوترسان «وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا؛ و مسگت ها مخصوص (پرستش ذات یکتای) خداست پشت بام نباید توسط پروردن احدی غیر او را پرستش کنید»، افزود: عبادت پرورش دهنده روح و سيركننده آدمی و جواب دهنده به مقصد نیازهای بااستعداد روحی بشقاب باریک و جلاجل ناسازگار بودن شخصیت او اجاره دهنده دارد؛ باآنكه عبادت جلاجل هر مکانی این نیاز روحی را تأمین می کند، ولی این نیاز جلاجل مسجد مرغوبيت و کامل نمناك تأمین می شود.

 

کارشناس مرکز تخصصی مهدویت تاکید انجام بده: جلاجل گفتاري اربابان دین هم این حرف وارد به ذهن که مسجد آشیانه و مامن مومن باریک و جلاجل این مامن بشقاب كره زمين دغدغه و بيم مسافر می گیرد و به مقصد استشهادات می رسد. ولايت صادق (ع) به مقصد مسلمانان سفارش می کنند که هنگام رویارویی توسط مشکلات دنیوی به مقصد نماز و مسجد عياذ ببرید.

 

اوی تبیین انجام بده: مسگت ها به مقصد ديباچه مرکز عبادی توسط ایجاد آشنایی و تباني بین مومنین توسط خبرگان و صالحان جامعه، می توانند بستری درخور اطفال تعدادی پرورش و تربیت روحی اجتماعی باشند و توسط فراخوانی پیوسته جلاجل میان مسلمانان روح جمهور گرایی، تشكيل و نظم پذیری که كره زمين نهال نورسته های سبک زندگی منتظرانه باریک، را تقویت کنند.

 

عبادی توسط تاکید ثمار وعاء حیاتی مسگت ها جلاجل امور تربیتی، عبادی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تاکید انجام بده: مسگت ها، بدون شك وعاء و کارکردی را دارند که ما تعدادی تربیت نسل یاوران حاضربودن مهدی (عج) به مقصد آن نیاز داریم؛ چراکه جلاجل مسگت ها بشقاب های مومن، مسئول، مکتبی و صالح تعدادی زمینه سازی ظهور تربیت می شوند.

 

کارشناس مهدوی تاکید انجام بده: سفارش فراوانی که كره زمين صیانت اولیای الهی تعدادی محضر جلاجل مسگت ها شده، به مقصد خاطره ها نقشی باریک که جلاجل تربیت نیروهای شایسته و دردسترس عود تعدادی ظهور ایفا می کنند؛ جلاجل این میان هزل گويي غباروبی و تکریم مسگت ها فرصتی باریک تعدادی دردسترس وزیر ها كاشانه پروردن تعدادی توضيح دادن به مقصد میهمانی پروردن، كره زمين این رو، می تواند بهترین زمان تعدادی ارتقای معرفت بشقاب های مومن، گوش به زنگ، مسئول و انقلابی باشد.

 

اوی توسط تبیین اینکه حکومت حاضربودن مهدی(عج) كره زمين مسجد يكم می شود و مقر حکومتی ایشان هم جلاجل مسجد باریک، تاکید انجام بده: مسجد جلاجل جایگاه اصلی كلاه خود، یک الگوی قيمت گذاری باریک، قيمت هایی مثل مقاتل و ایثار، وحدت و یک دستگی، تعاون اجتماعی، مشارکت جلاجل گدازش مشکلات و نارسایی‌های اجتماعی و هم نشين وجود داشتن توسط فقیران كره زمين نهال نورسته های مسجد زمینه عود ظهور باریک.

 

دليل الاسلام عبادی توسط اشاعت به مقصد گشايش منصفي جلاجل زمان حکومت حاضربودن مهدی(عج)، تقریر انجام بده: مسگت ها زمینه عودِ ظهور می توانند، مرکز گشايش منصفي جلاجل جامعه باشند، كره زمين هنگامی که پیامبر اکرم (ص) مسجد را بنيادگر نهادند، همين آنان که باروح تاريكي ها و ايذا آرامش طلب می گرفتند، به مقصد مسجد عياذ می آوردند. اتفاقات های امیرالمؤمنین(ع) جلاجل دکه القضاء مسجد کوفه و وعظ قرائت حاضربودن زهرا (س) جلاجل مسجد النبی(ص)  که جلاجل دفاع كره زمين مقام ولایت و مبارزه توسط ايذا ثمار شهر اهل بیت پیامبر(ع) ایراد شد، كره زمين يكباره  کارکردهای مسگت ها جلاجل تبیین حق و منصفي باریک. دوران شکل گیری شورش اسلامی، قیام مردم کشورایران علیه ديسيپلين ايذا شاهی، هم جلوه هایی كره زمين وعاء مسجد جلاجل پس ازآن ايذا ستیزی را مشخص می کند.

 

اوی پرورش نیروهای مسئول را  که حکومت اسلامی به مقصد ايشان نیاز دارد كره زمين افزونتر کارکردهای مسجد حالی و تاکید انجام بده: جلاجل سایه گرد آمدن و انسجام مؤمنان جلاجل مسجد، می توان بهترین تشکل مردمی را تعدادی مبارزه توسط منکرات و مضارع اجتماعی پی ریزی انجام بده، مقاتل اسلامی، زندگی منتظرانه و نیز رسیدن به مقصد پیروزی جلاجل گروی برخورداری كره زمين نیروهای رزمنده، مومن، گوش به زنگ، معتقد و مکتبی باریک و مسجد جلاجل تربیت چنین نیروهایی وعاء بسیار مهمی دارد.

  

دليل الاسلام عبادی توسط اشاعت به مقصد افزونتر کارکردهای افزونتر مسجد به يادماندني انجام بده: مسجد مقام آشنایی توسط دردها و مشکلات و ويد اندیشی تعدادی رفع ايشان باریک. ولايت خمینی (ره) فرمودند: «این مسجدالحرام و مسگت ها افزونتر جلاجل زمان رسول اکرم (ص) مرکز كلنجار ها و سیاست ها و مرکز امور اجتماعی و سیاسی بوده»، یعنی این صفت منسوب به طوس نبوده باریک جلاجل مسجد پیامبر(ص)، بدون شك هم سر عبادی نماز و روزه باشد، بلکه هم سر سیاسی اش پررنگ نمناك بوده، جلاجل عصر ظهور هم مسگت ها همین ویژگی ها را خواهند داشت چراکه اسلام فعالیت آگاهانه تعدادی منافع مسلمین را مدنظر دارد.

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *