خانه / اخبار مهدویت / مهدی ستیزی؛ تيرخور تکفیری ها جلاجل جنایت سامرا/ ولايت زمان(عج) كره زمين مکه ظهور می کند خير سمجح

مهدی ستیزی؛ تيرخور تکفیری ها جلاجل جنایت سامرا/ ولايت زمان(عج) كره زمين مکه ظهور می کند خير سمجح

[ad_1]

 

دليل الاسلام «سید منصور امینی» جلاجل گفت وگو توسط خبرنگار مهدویت و غدر خبرگزاری شبستان که به مقصد مناسبت ۲۳ ماه مقارن، سالروز قمری تخریب مزار امامین عسکریین(ع) جلاجل سامرا اعمال شد، توسط اشاعت به مقصد دلایل و انگیزه های تروریست های تکفیری جلاجل اعمال این جنایت، تقریر انجام بده: طريقه ها وهابیت قريب دویست اسم باشليق پیش توسط اهدافی کاملا سیاسی تشکیل شد که اسم بزرگواري اعتقادات رهبر اصلی كلاه خود ولد تیمیه عمل می کنند.

 

معاف آموزش بنیاد فرهنگی مهدی وعده شده(عج) مدیر البرز اضافه انجام بده: ولد تیمیه نقل کرد قبور فتواهای شدیدی دارد به مقصد طوری که بناسازی در عوض قبور چون كه در عوض اولیاء الله و چون كه بيگانگان عادی را امری تحريم شده می داند و آن  را رسم نو و شرک می داند و افرادی را که در عوض قبور پاخيره زن می سازند و یا به مقصد زیارت شهر اهل قبور می روند، مشرک می داند.

 

امینی توسط تعبیر اینکه ولد تیمیه خواهشگري را نیز زیر سوال می سرما و شبهاتی را نقل کرد این مشکل مطرح می سازد، گفت: شبهات این طريقه ها تماما نخ شكل شده باریک و توسط صور این که به مقصد شبهات آنان جواب داده شده باریک، اقدام به مقصد تخریب قبور به مقصد خصوصی مزار امامان نجيب(ع) کرده بضع برخودهموار كردن كره زمين دورنما كلاه خود، هر آنچه را که مظهر شرک باریک كره زمين بین ببرند برخودهموار كردن مهجور به مقصد عبادت و وحدانیت خدای متعال تاديه شده شود.

 

تخریب قبور ائمه بقیع(ع) يكم کار وهابیت جلاجل عربستان

 

معاف آموزش بنیاد فرهنگی مهدی وعده شده(عج) مدیر البرز توسط تعبیر اینکه وهابیون کار كلاه خود را جلاجل عربستان توسط تخریب قبور ائمه بقیع(ع) يكم کردند، گفت: ايشان جلاجل این اختصاصی حیات كلاه خود به مقصد قبور مطهر ائمه اطهار(ع) و فرزندان آنان بارها چقدر کرده بضع که یکی كره زمين آنان تخریب مزار مطهر امامین عسکرین(ع) جلاجل شهر سامرا صفت بويناك.

 

اوی توسط اشاعت به مقصد دلایل خلف وعده غطا جنایت وهابی های سلفی جلاجل شهر سامرا، تاکید انجام بده: وهابیت ثمار ازاصل یک تهمت به مقصد شیعیان مدعی باریک ولايت زمان (عج) جلاجل سامرا مخفی شده و بناست ایشان كره زمين این شهر ظهور کنند و سرگذشت پردازی های بسیار دیگری نیز جلاجل این اسم مورد دارند.

 

امینی گفت: وهابیت طی یک تهمت افزونتر به مقصد شیعیان معتقد باریک که مردم هر صبح و ليمو توسط ابزارجنگ و شمشیر جلاجل مقابل درب سمجح ولايت زمان (عج) می ایستند برخودهموار كردن هر زمانی که ایشان ظهور کردند و نیاز به مقصد کمک داشتند، بتوانند ایشان را همراهی کنند لذا در عوض رويارويي توسط این كورس باوري خودخوانده كندو به مقصد تخریب این بنای مطهر پرداختند.

 

داعش مصمم به مقصد تخریب مزار مطهر نبوی باریک

 

این کارشناس مهدوی جلاجل جواب به مقصد این سوال که اقدامات داعش چون كه معیار دائم الخمر دهی شده در عوض رويارويي توسط ولايت زمان (عج) باریک، گفت: داعش به مقصد ديباچه پسرفت وهابیت معتقد باریک که بنای قبور باید تخریب شود به دلیل اینکه شرک باریک و جلاجل این مسیر حتی مصمم به مقصد تخریب مزار مطهر نبوی نیز هستند.

 

اوی اضافه انجام بده: این رديف نظامي تروریستی تفکرات و شهرستان اندیشه های ضدمهدوی دارد و معتقد به مقصد محضر ایشان جلاجل شهر سامراست لذا به مقصد تخریب این مکان مطهر بازدادن برخودهموار كردن شیعه بفهمد که ولايت زمانشان اینجا نیست، درحالی که واقعا شیعیان چنین اعتقادی ندارند.

 

اعتقادات شیعه درزمينه ولايت زمان (عج)

 

امینی توسط اشاعت به مقصد اعتقادات شیعیان نسبت به مقصد غیبت ولايت زمان (عج) تقرير انجام بده: شیعه معتقد باریک که پشت بام كره زمين گواهي ولايت عسکری(ع)، عدو بي همسري كلاه خود را جزم انجام بده که ولايت زمان(عج) را نیز به مقصد گواهي برساند برخودهموار كردن جریان امامت به مقصد پایان برسد اما جلاجل تاریخ هم تعبیر شده باریک که توسط قوچ الهی، مردم ولايت زمان(عج) را نمی بینند و لذا دشمنان نمی توانند ایشان را به مقصد گواهي برسانند.

 

معاف آموزش بنیاد فرهنگی مهدی وعده شده(عج) مدیر البرز تاکید انجام بده: شیعه معتقد باریک که ولايت زمان(عج) كره زمين کنار کعبه ظهور خواهد انجام بده اما سمجح كره زمين این صوب در عوض شیعیان عزیز و مقدس باریک که مقام زندگی سه ولايت (ولايت هادی(ع)، ولايت عسکری(ع) و ولايت زمان(عج)) بوده باریک.

 

راهبرد داروي تقويتي در عوض وقايه كره زمين ولايت زمان (عج) جلاجل دوران غیبت

 

اوی توسط تعبیر اینکه در عوض ولايت زمان(عج) نمی توان مکان خاصی را به مقصد ديباچه مقام زندگی قائل صفت بويناك به دلیل اینکه ایشان جلاجل میان مردم محضر دارند اما شناساننده نمی شوند مثل حاضربودن یوسف(ع) که برادرانش، حاضربودن را دیدند اما نشناختند، تقرير کردد: اسم بزرگواري روایات، زمانی که ولايت زمان(عج) ظهور کنند، خیلی كره زمين مردم می گویند که ایشان را ما دیده بودیم اما نمی شناختیم به دلیل اینکه یکی كره زمين راه های وقايه كره زمين ولايت، ناشناس وجود داشتن ایشان جلاجل میان مردم باریک.

 

امینی توسط اشاعت به مقصد اینکه جلاجل کتب باانسجام شهر اهل هم نهاد نیز به مقصد نوزاد سگ ولايت زمان (عج) اشاعت شده باریک، به يادماندني انجام بده: جلاجل این کتب وارد به ذهن ولايت زمان (عج) نواده پیامبر(ص) و پسرفت حاضربودن زهرا(س) باریک و جلاجل این زمینه اشتراکات اعتقادی خیلی توسط شیعیان دارند اما تروریست های تکفیری دارای اعتقادات افراطی هستند و توسط مطرود گشتن تهمت علیه اعتقادات شیعه به مقصد كنار زدن افراد افکنی و اعمال فعالیت های تروریستی كلاه خود هستند.

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *