خانه / اخبار مهدویت / میزبانی ایستگاه های صلواتی كره زمين منتظران/تدارک خصوصی نظام ارباب رعيتي های مهدوی تعدادی جشن نوزاد سگ ولايت زمان(عج)

میزبانی ایستگاه های صلواتی كره زمين منتظران/تدارک خصوصی نظام ارباب رعيتي های مهدوی تعدادی جشن نوزاد سگ ولايت زمان(عج)

[ad_1]
خبرگزاری شبستان: اسدی اعلام هم افزایی نظام ارباب رعيتي ها و كلكسيون های مهدوی به مقصد منظور برگزاری هر چون كه باشکوه نمناك دستور كار های نیمه شعبان، گفت: برگزاری ۱۳ همایش جلاجل کشورهای مختلف و احیای نیمه ليمو جلاجل داخل و برون مرز كره زمين کشور كره زمين مهمترین این دستور كار ها باریک.

 

 

محمد اسدی، وظيفه مند ستاد هماهنگی فعالیت‌های مهدوی جلاجل باروح دستور كار‌های تدارک دیده شده تعدادی نیمه شعبان امسال به مقصد خبرنگار مهدویت خبرگزاری شبستان گفت: جلاجل جلسات متعددی که جلاجل ستاد توسط كلكسيون ها و موسسات مهدوی برگزار شد، هماهنگی های نیکویی لفظ گرفت و امسال جلاجل هزل گويي مهدویت دستور كار ها توسط انسجام و همپیشگی بیشتری برگزار می شود.

 

اوی توسط اشارت به مقصد نامگذاری ایام هزل گويي مهدویت تعبیر انجام بده: نخستین کاری که اعمال دادیم نامگذاری ایام توسط آسه اي اصلی «سبک زندگی مهدوی» باریک، و چشم نواز توسط این نامگذاری ها دستور كار هایی به مقصد هر یک كره زمين كلكسيون ها و نهادها يادآوري كردن شده باریک.

 

اسدی توسط تعبیر اینکه  هزل گويي مهدویت همزمان توسط پنجم مادام پانزدهم شعبان باریک، تاکید انجام بده: عناوین روزهای این هفته به مقصد ترتیب عبارتند كره زمين : «عبودیت، دعا و سبک زندگی منتظرانه» ، «اشتهازا، اشکال و  سبک زندگی منتظرانه»، «حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی و سبک زندگی منتظرانه»، «پردل وجرات، ولایت مداری و سبک زندگی منتظرانه»، «كمال، رسانه و سبک زندگی منتظرانه» ، «خانواده  و سبک زندگی منتظرانه»، «بالنتيجه و نشاط و سبک زندگی منتظرانه»، «هم افزایی جلاجل امور خیر و سبک زندگی منتظرانه»، «شورش اسلامی و سبک زندگی منتظرانه»”، «تربیت،اتقان جلاجل عمل و سبک زندگی منتظرانه» و «مهدویت،امت واحده و توقف جهانی».

 

وظيفه مند ستاد هماهنگی فعالیت های مهدوی توسط تعبیر اینکه دستور كار هایی جلاجل مساحي كردن بین الملل هم جلاجل این ایام برگزار می شود، تاکید انجام بده: ۱۳ همایش توسط همپیشگی مجمع جهانی شهر اهل بیت (ع) و كلكسيون های مهدوی به مقصد هم نشين دورودورنگ های آموزشی جلاجل ۱۳ کشور برگزار می شود.

 

اوی دیدار مسئولان و اعضاء موسسات مهدوی توسط بازگشتن تقلید و ائمه جمعه، مراسم عمامه گذاری زرگر جلاجل ليمو و دوال نمیه شعبان، برپایی نشست های تخصصی مهدویت جلاجل شبکه های مختلف شرفه و سیما، توزيع شدن کلیپ های مهدوی، برگزاری مسابقات مهدوی، رونمایی كره زمين محصولات فرهنگی و کتب مهدوی، تجلیل كره زمين فعالان و مراکز مهدوی، اجرای شبيه خیابانی چشم نواز توسط مشکل روزهای هزل گويي مهدویت، توزيع شدن کتاب و بروشور پيوسته كاري به مقصد میلاد حاضربودن مهدی(عج) جلاجل دانشگاه ها، توزيع شدن اقلام فرهنگی مرتبط توسط میلاد ولايت زمان(عج) جلاجل زمين پيما، برگزاری آیین پرفیض دعای کمیل جلاجل ليمو نیمه شعبان و دعای پرفیض ندبه جلاجل صبح دهم و دوال نیمه شعبان  را كره زمين يكباره دستور كار های تدارک دیده شده جلاجل هزل گويي مهدویت برشمرد.

 

اسدی تقریر انجام بده: جلاجل جلسات هیئت امنا پیشنهاداتی تعدادی دستور كار ها داده شد. تعدادی مثال امسال جمکران دستور كار هایش را توسط همپیشگی ستاد هماهنگی برگزار می کند و دستور كار ها را به مقصد چندی مدیر ها واگذار کرده باریک. جلاجل خيابان وسيع پیامبر اعظم (ص) زیاد كره زمين ۱۰۰ ایستگاه صلواتی برپا می شود که علاوه ثمار كارها، دستور كار های فرهنگی ايفا می کنند. قريب ۱۰ مادام ۱۲ مدیر تعدادی برپایی ایستگاه صلواتی مشارکت دارند و تاکنون ۱۰۰ ایستگاه صلواتی مندرج غيرماذون شده باریک. اسم باشليق قبل هم ۱۰۰ ایستگاه صلواتی برپا شد و یک میلیون كارها فرهنگی و پذیرایی ارایه شد.

 

اوی جلاجل آدم كردن اشعاركننده انجام بده: هر کدام كره زمين موسسات نیز دستور كار های كلاه خود را دارند. سعی کردیم دستور كار ها را توسط همپیشگی و هماهنگی همه نهادها و نظام ارباب رعيتي ها اعمال دهیم که هم کمکی به مقصد یکدیگر باشد و نیز همافزایی لفظ گیرد.

 

اسدی تاکید انجام بده:‌ همچون اسم باشليق های قبل همایش بین المللی «دکترین مهدویت» نیز برگزارمی شود.

 

وظيفه مند ستاد هماهنگی فعالیت های مهدوی اشعاركننده انجام بده : كلكسيون های مهدوی اندام ستاد کشوی هماهنگی فعالیت های مهدوی هستند و دستور كار ها را جلاجل درافتادن اسم باشليق پیگیری می کنند که جمعناتمام این دستور كار ها جلاجل نیمه شعبان متجلی می شود.

 

اوی جلاجل پایان به يادماندني انجام بده: امسال كلكسيون های مهدوی پیگیری هایی تعدادی احیای ليمو نیمه شعبان داشتند. كورس سه سالی باریک که توسط هماهنگی ستاد فعالیت های مهدوی، احیای ليمو نیمه شعبان تبلیغ و ترویج شده و جلاجل کشورهای مختلف نیز پیگیری می شود. اسم باشليق قبل احیای ليمو نیمه شعبان را جلاجل پنج، شش کشور داشتیم که امسال این مبنا به مقصد ۱۵ مادام ۱۶ کشور می رسد.

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *