خانه / اخبار مهدویت / «هیهات منبرها الذّله»؛ میراث گرانبهای ولايت حسین(ع) تعدادی منتظران

«هیهات منبرها الذّله»؛ میراث گرانبهای ولايت حسین(ع) تعدادی منتظران

[ad_1]

 

دليل‌الاسلام والمسلمین محمد مكرم اکبری، کارشناس مباحث مذهبی جلاجل گفت وگو توسط خبرنگار مهدویت خبرگزاری شبستان که به مقصد مناسبت میلاد ولايت حسین(ع) اعمال شد، توسط اشارت به مقصد تيرخور برون داد ولايت حسین(ع) كره زمين مکه و حرکت به مقصد سمت کوفه که جلاجل سوم شعبان المعظم اعمال شد، تقریر انجام بده: شهر اندیشه سیاسی ائمه اطهار(ع) شهر اندیشه‌ای پویا، جلاجل جریان و جلاجل حرکت بوده و هیچ گاه مسدود نشده باریک.

اوی افزود: ارچه ولايت بسيارنمازخوان (ع) جلاجل یک عصر و مرحله اي از زمان‌ای كره زمين زمان جلاجل مقابل جور زمان، سکوت می‌کند اما حتی شده توسط دعا این جریان را پویا نگه می‌دارد، ولايت حسین (ع) هم جلاجل عصر خودشان توسط توجه به مقصد معاهده معاویه توسط ولايت حسین (ع) سکوت اختیار می‌کردند و این به مقصد دلیل احترام به مقصد ولايت مجتبی (ع) بوده باریک.

راوی بعثه مقام معظم رهبری جلاجل کربلای معلی توسط تعبیر اینکه جلاجل آن زمان یک نقصان توسط معاویه لفظ گرفت و این فهمید توسط اجمال او درز كردن شد، تاکید انجام بده: توسط توجه به مقصد اینکه ولايت زيبايي (ع) و معاویه توسط یکدیگر عهد و قراری داشتند که پس ازآن كره زمين اجمال معاویه خلیفه‌ای تجريد نشود و اجازه دهند این روند تاریخی جلاجل دستگاه بافندگي ائمه علیهم السلام باشد و آن کسی را که داروي تقويتي تجريد کرده باریک، اریکه قوچ را جلاجل دستگاه بافندگي بگیرد.

.

 

اوی آدم كردن داد: اما پس ازآن كره زمين از دنيا رخت بربستن معاویه خير فرد ورق به مقصد سمت شهرستان اهل بیت(ع) برنگشت بلکه موقعیت بدتر كره زمين بد شد، بنی‌امیه اریکه را به مقصد منفورترین شخصیت سپردند و پسفردا کسی جلاجل نفرت انگيز توافق داشتن این شخصیت هیچ شک و شبهت‌ای ندارد که آن فرد کسی نيستي بغير یزید که فردی معلوم‌الحال صفت بويناك.

دليل‌الاسلام اکبری توسط تعبیر اینکه یزید حکومت را به مقصد دستگاه بافندگي گرفت، گفت: توسط به مقصد دستگاه بافندگي دمساز شدن حکومت توسط یزید ارتقا كره زمين علوم شرعي و احکام و بها های دین زیر سوال می‌رفت! یزید به مقصد نام پیغمبر(ص) حکومت می‌انجام بده اما کارهایی اعمال می‌داد که دقیقا پیامبر(ص) توسط ايشان جنگیده صفت بويناك، رفتارهایی همسايگي سه يكي‌خواری، میمون‌بازی، قتل شهواني، آشکارا گناه وزیر ها كره زمين يكباره مواردی صفت بويناك که توسط یزید لفظ می‌گرفت، زمانی که سید‌الشهداء(ع) قیام انجام بده و خواستند كره زمين ایشان به مقصد آما یزید بیعت بگیرند، ایشان فرمودند: شمار ما توسط ايشان جداست و ما توسط یزیدی که عذار كلاه خود را درز كردن کرده باریک، نمی‌توانیم بیعت کنیم، کسی که شما به مقصد ديباچه حاکم مدینه كره زمين آن درستكاري می‌کنید فردی نابه هنگام باریک و ارچه مرا بکشی هم زیر شهر بار شمشیر می‌روم اما زیر شهر بار تيز نمی‌روم.

راوی کاروان دانشجویی بعثه مقام معظم رهبری جلاجل کربلای معلی جلاجل هزیمت شعار «هیهات منبرها الذله» ولايت حسین (ع) گفت:‌ شعار ولايت حسین (ع) این صفت بويناك که بشقاب كره زمين تيز و ذلیل كشته شدن دوری کند درسی که ولايت حسین(ع) به مقصد ما جلاجل عصر غیبت می‌دهند این باریک که ما زیر شهر بار تيز و بیعت توسط یزیدی‌های زمان نرویم، ایشان می‌فرمایند «کسی که مثل منبرها باریک توسط افرادی مثل اینها بیعت نمی‌کند.» جلاجل آن زمان حتی شماری كره زمين نزدیکان ولايت(ع) كره زمين يكباره برادروار ایشان محمدابن حنفیه كره زمين ولايت(ع) خواستند مادام كره زمين شهر مدینه بیرون نروند و گفتند ارچه بروید ازاصل اسلام كره زمين هم می‌پاشد و بنی‌هاشم قلع و قم انجام خواهد شد، اما ولايت حسین(ع) جلاجل جواب يابي ایشان می‌فرمایند: برون داد منبرها كره زمين مدینه و حرکت به مقصد سمت کوفه، تعدادی این باریک که می‌خواهم امت را تعمیر کنم و چون كه موضوعی بدتر كره زمين اینکه یزید اریکه قوچ را به مقصد دستگاه بافندگي و جایگاه پیامبر(ص) را گرفته باریک.

این کارشناس مهدوی توسط تعبیر اینکه اسلام مظاهری دارد، تاکید انجام بده:‌ به مقصد پرچم نگاه کنید وقتی حق درآمد داشتن پرچم كره زمين یک کشوری محروميت شود و نمادهای آن کشور كره زمين بین رود، آن کشور صفه می‌کند، تعدادی مثال وقتی جلاجل زمان رضاخان  چادر كره زمين كله دار نسا‌ها برداشتند، نماد چاروق یک نسا ایرانی را غصب کردند و رضاخان توسط شاه کشورافغانستان و آتاتورک پادشاه کشورترکیه تصمیم گرفتند مادام مظاهر اسلام را كره زمين بین ببرند و جلاجل مقابل سه يكي فروشی‌ و ديگ‌های این چنینی برپا کنند. این یعنی باید مظاهر اسلامی را ولایت انجام بده.

اوی آدم كردن داد: ما ارچه قصد داشته باشیم که كره زمين اسلام دفاع کنیم باید تکریم شعائر الهی را بکنیم، شیطان پرست‌ها را مشاهده کنید مادام چون كه اندازه نماد و شعائر دارند!

دليل‌الاسلام اکبری تاکید انجام بده: ما هم گنبد، صفت پيكارجو، مزار و پرچم داریم یا جامه زنان هندي زنان، لباس یک روحانی جملگی شعائر اسلام هستند ما ارچه بخواهیم دفاعی اعمال دهیم باید كره زمين مقدسات كلاه خود دفاع کنیم، هر زمان که دیدید مقدسات كره زمين اشاره با گوشه چشم یک بالنتيجه یک مسلمان بودن بیفتد مثل این باریک که نمادها صفه کرده باریک، شما جلاجل شهربان جنگی هر جایی را ببینید که پرچم صفه انجام بده آنجا به مقصد دستگاه بافندگي عدو می‌افتد پشت بام هر مكان که پرچم برافراشته شد به مقصد این معناست که هنوز نیروها جلاجل آن شهربان جلاجل حلول كننده تاختگاه وام گذاردن هستند و ترسی صور ندارد، ما زمانی باید بترسیم که می‌بینیم شعائر ما را كره زمين بین می‌برند و ما هم تعدادی آن مضطرب نیستیم جلاجل زمان ولايت حسین (ع) هم همین هم آوازي افتاد!

این کارشناس مهدوی توسط تعبیر اینکه امر به مقصد قومگرايي یک فریضه همگانی باریک، تاکید انجام بده: بااستعداد‌نمناك آن باریک که جلاجل گسيخته‌ای كره زمين مناسبت ها ما دیگران را به مقصد چیزی امر می‌کنیم که خودمان آن را اعمال نمی‌دهیم و این بسیار بد باریک ارچه ما به مقصد عنایت یک کاری پی برده‌ایم، اولا باید خودمان به مقصد آن عمل کنیم، امر به مقصد قومگرايي باید اولا روی كلاه خود ما تاثیرگذار باشد ما كلاه خود واعظ درونمان را کشته‌ایم اما متحد شدن داریم که درستكاري‌هایمان تاثیرگذار هم باشد، حتی ارچه کسی ليمو‌ها نماز ليمو بخواند علائم و گواه ها آن جلاجل دوال اثر داغ می‌دهد که او کاری كارنيك اعمال داده باریک. ارچه جلاجل مجاور و کنار گناهی هم اعمال دهیم دیگران می‌فهمند.

اوی تاکید انجام بده: لذا کسی که می‌خواهد بسترساز ظهور ولايت زمان (عج) باشد باید كلاه خود نیز رنگ و بوی خدایی و ولايت زمانی بگیرد.

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *