خانه / اخبار مهدویت / وقتی كره زمين منتظران فعال، بشقاب های سرخورده می سازیم!

وقتی كره زمين منتظران فعال، بشقاب های سرخورده می سازیم!

[ad_1]

 

 

 

دليل الاسلام سید مصطفی باقری، کارشناس مرکز تخصصی مهدویت جلاجل بخش اولا گفت‌وگوی كلاه خود توسط خبرنگار مهدویت خبرگزاری شبستان جلاجل «آسیب‌ شناسی کیفیت مطرود گشتن و بازدادن به مقصد مباحث مهدوی»، تقریر انجام بده: تطبیق‌گرایی یکی كره زمين آسیب های ورود به مقصد اظهاروجود مهدویت باریک. و تا چه وقت نکته را باید جلاجل این اخبار مدنظر داشت: بار اول اینکه باید بدانیم این بلاي ناگهاني، كره زمين قلب لكه‌گرایی بیرون می آید و تعدادی مقابله توسط این بلاي ناگهاني، اوباشيگري باید نگاه درستی داشت برخودهموار كردن بتوان آن را ریشه یابی و گدازش انجام بده.

 

اوی افزود: مردم جلاجل این اخبار تا چه وقت ردياب هستند؛ گروهی كره زمين مردم کسانی بضع که چون علاقه وافری به مقصد نيرو گرفتن منجی دارند می خواهند كره زمين هر بسته ریز و درشتی نشانه ای تعدادی نيرو گرفتن یار پیدا کنند. بخش زیادی كره زمين مردم ما اینگونه بضع و چون دوستدار حاضربودن(عج) هستند لذا نطلبيده باطني كندو به مقصد كنار زدن نشانه ای تعدادی نيرو گرفتن حاضربودن دليل(عج) می گردند.

 

دليل الاسلام باقری تاکید انجام بده: ردياب دوم که کمتر كره زمين ردياب اولا هستند، گروهی بضع که اصطلاحاً حلول كننده ِ اعمال وظایف و تکالیف را ندارند و ارچه به مقصد كنار زدن پیمان ظهور باشند چون كه چه بسيار تکالیفی ثمار ايشان شهرستان بار شود. اما «كنار زدن نشانه گشتن»، هیچ تکلیفی تعدادی ايشان به مقصد كنار زدن ندارد. لذا «تکلیف گریزی» ايشان را به مقصد صیانت یافتن معالجت و علائم می کشاند.

 

کارشناس مباحث مهدوی جلاجل اخبار توسط ردياب سوم كره زمين مردم گفت: ردياب دیگری که ما باید زیادتر نسبت به مقصد ايشان تمركزفكر داشته باشیم، کسانی بضع که عقیده های انحرافی دارند و این عقیده های انحرافی جلاجل فضای لكه گرایی زیادتر خریدار پیدا می کند لذا به مقصد این فضا شليطه می زنند. لكه ها را مهتر و تا چه وقت نشانه را میان مردم منتشر می کنند برخودهموار كردن عقیده ِانحرافیِ ايشان خریدار ِ بیشتری پیدا کند.

 

اوی تاکید انجام بده: این اسم مكلف جلاجل درافتادن تاریخ غیبت کبری زیاد رخ داده که منحرفان به مقصد فضای لكه گرایی شليطه ضربت ديده بضع. اما جلاجل این میان جای این سوال باریک که آیا اینکه مردم به مقصد كنار زدن آشنا علایم و نشانه های ظهور باشند، بد باریک؟

 

ثابت شدن مهدوی جلاجل جواب به مقصد این سوال و تبیین آن اشعاركننده انجام بده: آشنا علائم و نشانه های ظهور بد نیست، اما جلاجل صورتی که منطقی و آنگونه باشد که روایات به مقصد آن اشاعت دارد. اما وقتی افراطی شد مشکلاتی را پیش می آورد كره زمين يكباره همین بلاي ناگهاني «تطبیق گرایی» که نخستین مشکل باریک.

 

اوی جلاجل همین اخبار آدم كردن داد: تعدادی مثال وقتی منبرهاِ نوعی لكه گرا شدم تبعاً صفت انحصارطلب حدثان کوچک و بزرگی که جلاجل اطرافم رخ می دهد را به مقصد ظهور شهرستان ربط می دهم. به مقصد ديباچه مثال برج های دوقلو که جلاجل آمریکا منفجر شد می گویم این فلان نشانه جلاجل فلان روایت باریک، یا وقتی داعش به مقصد کشورسوریه هجوم بردن می کند می گویم این بدون شك سفیانی باریک که جلاجل روایات ما تعبیر شده، جلاجل حالی که خلف وعده این تطبیق وام گذاردن ها هیچ اسب باركش و دلیل منطقی و روایی نیست و احكام یک شاعري و رابط باریک که باعث جلي مشکلات می شود.

 

دليل الاسلام باقری جلاجل بخش دیگری كره زمين گفتاري كلاه خود توسط اشاعت به مقصد شماری كره زمين آسیب های تطبیق گرایی، تعبیر انجام بده: آسیب بزرگتری که كره زمين این اسم مكلف متوجه جامعه می شود این باریک که وقتی لكه گرایی، افراطی شد، امید کاذب ایجاد می کند. وقتی حدثان را به مقصد نوع ای کنار هم می چینیم و مردم را حقوقدان می کنیم که ظهور بسیار نزدیک باریک ارچه این يكدلي نیفتاد چون كه می شود؟ همین تا چه وقت اسم باشليق ماضي ما گواهي نامه این يكدلي بودیم که شماری می خواستند به مقصد مردم بگویند که ظهور بسیار نزدیک باریک. فردا نزدیک به مقصد ۱۰ اسم باشليق كره زمين آن يكدلي می گذرد و ظهور نیز رخ نداده، نتیجه این رویداد چون كه خواهد صفت بويناك؟

 

اوی جلاجل همین اخبار به يادماندني انجام بده: مردمی که موكدانه انتظاركش بودند، وقتی می بینند این يكدلي نیفتاد و ظهور ثابت شدن نشد كره زمين آدم های انتظاركش فعال به مقصد یک بشقاب تائب سرخورده تبدیل می شوند و این یک آسیب مهتر باریک، اینکه ما یک بشقاب انتظاركش فعال که تعدادی زمینه سازی ظهور جلاجل مبارزه صفت بويناك را به مقصد یک بشقاب تائب تبدیل می کنیم که كنج ای نشسته و می گوید صفت انحصارطلب این هم سر دروغ باف باریک و هیچ هنگام ولادت رخ نخواهد داد.

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *