خانه / اخبار مهدویت / وقتی زمین را عباد صالح پروردن به مقصد ارث می برند

وقتی زمین را عباد صالح پروردن به مقصد ارث می برند

[ad_1]

یک معنای ارث به مقصد معنای تسلط و پیروزی یک قوم صالح ثمار یک قوم ناشایست باریک که این قوم صالح وقتی پیروز شد صفت انحصارطلب دارایی قوم ناصالح را به مقصد تملیک كلاه خود جلاجل می آورد.

عقیق: اسم ستيزه گر زیر جلسه دوم كره زمين قبيله مباحث مهدویت باریک که توسط دليل الاسلام سیدمحمدباقر علوی تهرانی ایراد شده باریک.

اولین مشي ما جلاجل فهمید ولايت زمان این باریک که ما ازچه باید جلاجل باروح آن حاضربودن مناقشه بکنیم؟ ناموس کردیم که منطق قرآن این باریک که ما را فراخواني به مقصد دنبال شدن می کند و می فرماید کسانی که قوه عاقله و خردورزی را تعطیل کرده بضع، اینها بدترین جنبندگان نزد داروي تقويتي هستند.

توسط توجه به مقصد این ابتدا ما به مقصد بخشی كره زمين آیات قرآن که رجوع می کنیم می بینیم اینها یک معانی خاص دارند که زمان هستي پذيري آن خير ماضي بوده و جلاجل خير حلول كننده باریک. بنابراین باید بررسی کنیم که این اتفاقات چون كه زمانی خواهد صفت بويناك. همین بررسی ها ما را به مقصد مناقشه كره زمين ولايت زمان(عج) می رساند. كورس کتابی که جلاجل جلسه قبل معرفی کردیم همین تعبیر را داشت.

آیه ای که جلاجل جلسه قبل اشارت کردیم آیه ۳۳ سوره سرزنش شدن صفت بويناك که می فرماید «هُوَ الَّذی أَرسَلَ رَسولَهُ بِالهُدی وَدینِ الحَقِّ لِیُظهِرَهُ عَلَی الدّینِ کُلِّهِ وَلَو کَرِهَ المُشرِکونَ» که گفتیم تسلط يافتن اسلام ثمار همه ادیان چون كه زمانی هم آوازي می افتد، هر پیروزی که جلاجل عصر پیامبر صفت بويناك مقطعی و شهربان ای صفت بويناك. ما باید بفهمیم که این هم آوازي چون كه زمانی رخ خواهد داد. به مقصد پشت دادن روایات می توان این دوران را به مقصد دوران ظهور حاضربودن ولی عصر تطبیق داد.

شماری كره زمين این روایات جلاجل کتاب کافی و مجمع البیان و اعلامیه قمی تعبیر شده باریک.

ذیل آیه ای که ناموس شد، راوی می گوید خدمتگزاري ولايت صادق رسیدم و گفتم «لِیُظهِرَهُ عَلَی الدّینِ کُلِّهِ» چون كه مقطعی باریک؟ حاضربودن فرمود «یظهره علی جمیع الادیان عند قیام القائم» برهمه ادیان تسلط يافتن پیدا می کند زمانی که صور نازنین ولايت عصر قیام کند.

روایت دیگری ذیل همین آیه جلاجل مجمع البان وارد به ذهن باریک که ولايت باقر فرمود یکون ان لا یبقی أحد إلا أقرّ بمحمّد (ص) یعنی درزمينه گفت پروردن «لیظهره علی الدین کله … » آن زمانی خواهد صفت بويناك هیچ کس باقی نمی ماند مگر اینکه به مقصد حاضربودن محمّد (ص) خستو كردن می کند. یعنی همه خستو كردن به مقصد دین اسلام خواهند داشت.

روایت دیگری جلاجل این باب هست که مقداد ولد سياه چرده می گوید كره زمين پیامبر شنیدم «ثم لا یبقی علی ه مبستر شدن الأرض بیت درجه بندي شده ولا وبر الّا أدخله الله کلمة الإسلام بعز عزیز أو سرافكندگي ذلیل أما یعزهم الله _ عزت وجل _ فیجعلهم منبرها أهلها أو یذلهم فیدینون لها» یعنی «هیچ كاشانه ای روی زمین باقی نمی ماند، چون كه ساخت آن كره زمين گِل باشد و چون كه كره زمين خیمه و ايران زمين باشد، مگر اینکه داروي تقويتي اسلام را جلاجل آنجا واصل می کند، یا به مقصد كرنش و سربلندی و یا به مقصد خواری و تيز(یعنی یا خودشان می پذیرند یا مجبور به مقصد پذیرش می شوند) کسانی که توسط سربلندی می پذیرند پروردن ايشان را عزیز می کند و کسانی که جلاجل مقابلش قد علم می کنند به مقصد هر لفظ كله دار تعظیم فرود خواهند آورد.» این قوه قهریه ای باریک که جلاجل زمان ولايت عصر باعث تسلط يافتن اسلام می شود.

آیه دومی که ما باروح مناقشه آرامش طلب می دهیم سوره انبیا آیه ۱۰۵ باریک که می فرماید «وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِگوزِیَ الصَّالِحُونَ» جلاجل اینجا به مقصد ديباچه یکی كره زمين مژك های کتب آسمانی ماضي ذکر شده باریک. هرگاه قرآن كره زمين واژه «کَتَبَ» بصورت ماضی كاربرد می کند به مقصد معنی این باریک که یک فعلی محققا جلاجل آینده هم آوازي خواهد افتاد.

زبور کتاب حاضربودن داوود(ع) باریک و جلاجل عهد عتیق غيرماذون کتاب ایشان را مزامیر می گویند. این کتاب مثل صحیفه سجادیه ما جنبه مناجاتی دارد. «ذکر» هم غيرماذون اختصاصی قرآن باریک اما جلاجل این آیه که می گوید «منبرها پس ازآن الذکر» منظور کتاب تورات سركار موسی باریک. چون کتب آسمانی مادامی که كره زمين صیانت پروردن وارد به ذهن و تحریف نشده باریک چیزی تعدادی تذکار و یادآوری باریک. به مقصد همین صوب نام کتاب تورات را هم ذکر می نامند.

ارث به مقصد تملکی می گویند که غير داد و ستد هم آوازي می افتد. یک معنای ارث هم به مقصد معنای تسلط و پیروزی یک قوم صالح ثمار یک قوم ناشایست باریک که این قوم صالح وقتی پیروز شد صفت انحصارطلب دارایی قوم ناصالح را به مقصد تملیک كلاه خود جلاجل می آورد.

جلاجل آدم كردن عقبنشینی این آیه باید گفت کلمه «الارض» به مقصد همه باغداري اتلاق می شود خير بخشی كره زمين آن. ثانیا «یرثها» یعنی جلاجل مقام تسلط آرامش طلب می گیرد و کسانی که ثمار آن مسلط می شوند عباد صالح بضع. عباد صالح كورس خصیصه دارند اولا اینکه شهر اهل ایمان هستند و دوم شهر اهل عمل بضع.

ژرف نگري جلاجل قرآن جلاجل این آیه شریفه می فرماید یک مقطعی خواهد آمد که صفت انحصارطلب کره زمین را عباد صالح و شایسته آشكارگفتن می کنند. این چون كه زمانی باریک؟ آیات قران آیاتی باریک که باید به مقصد یک حقیقت عینی و خارجی تطبیق پیدا کند. حقیقت خارجی این آیه چون كه زمانی باریک؟ ژرف نگري ما حوالی این آیه ما را به مقصد پژوهشی جلاجل باروح ولايت عصر ملزم می کند.

جلاجل کتاب اعلامیه قمی و هم اعلامیه همال این روایات وارد به ذهن باریک. ذیل آیه ای که ذکر شد وارد به ذهن باریک که ولايت صادق فرمود «عباد صالح القائم و اصحابه» یعنی به مقصد دوران ظهور ولايت عصر نيرنگ ساز می گردد. جلاجل حدیث دیگری كره زمين ولايت باقر ذیل این آیه می فرماید «هم همنشينان المهدی آخركار الزمان» یعنی عباد صالح همنشينان حاضربودن مهدی جلاجل آخركار الزمان هستند که به مقصد فرماندهی ايشان ولايت عصر باریک.

حاضربودن باقر عباد صالح را اینطور تعبیر می کنند که «هُم خاندان ها محمد یبعث اللّه مهدیهم پس ازآن جهدهم، فیعزّهم و یذلُّ عَكورسَّهم» پروردن مهدی را شوراندن می کند و پروردن مسلمین را به مقصد ميانجي او كرنش می بخشد و دشمنان را به مقصد خواری و تيز می کشاند.

حدیث بعدی را عبدالله ولد حيات تازه يافتن ابن خلیفه دوم كره زمين رسول گرامی اسلام شيريني می کند که «یخرج المهدی و علی رأسه غمامة فیها مناد ینادی هذا المهدی خلیفة الله فاتبعوه» یعنی حاضربودن مهدی برون داد می کند جلاجل حالی که بالای سرش ابری باریک. این ميغ بالای كله دار پیامبر هم صفت بويناك و یکی كره زمين نشانه هایی که این بشقاب عالی مقام دارد که منشا تحولات عظیم خواهد صفت بويناك نشانه های ظاهری صفت بويناك که یکی كره زمين آن همین ابری صفت بويناك که بالای كله دار پیامبر همين سایه می انداخت و ما جلاجل آیات قران داریم که یهودیان به مقصد ميانجي همین علائمی که جلاجل کتب كلاه خود داشتند پیامبر را تطبیق می کردند و پیامبر را مثل فرزندان كلاه خود می شناختند بدون شك صفت منسوب به طوس که جلاجل آشنا فرزاندان كلاه خود ابل نمی کردند به مقصد بدون شك شکل به مقصد ميانجي آن علائم جلاجل تشخیص پیامبر ابل نمی کردند و هیچ تردیدی نداشتند. این اسم مكلف جلاجل باروح حاضربودن عیسی هم هست. کرامات قبل كره زمين ظهور و جلي آن حقیقت هم آوازي می افتد که به مقصد آن ارهاس می گونید. ارهاس حاضربودن عیسی این صفت بويناك که غير ابوي به مقصد کیهان می آیند. كلاه خود پیامبر قبل كره زمين اینکه به مقصد نبوت برسند ۱۴ نشانه دارند.

جلاجل آدم كردن روایت می فرماید ملکی كره زمين این قطعه ميغ شرفه می زند که حاکم و جانشین الهی اوست و كره زمين او تبعیت بکنید.

حذیفه كره زمين پیامبر جلاجل پی جریان سفیانی این را تعبیر می کند که منادی كره زمين هوايي شرفه می زند «أیها الناس إن الله عزت وجل قد فك عنکم مده الجبارین والمنافقین وأشیاعهم وأتباعهم و ولاکم خیر أمه محمد صلی الله علیه وسلم فالحقوا به مقصد بمکه ، فإنه المهدی» وقتی سفیانی به مقصد درک واصل می شودف منادی شرفه می زند که ای مردم داروي تقويتي دستگاه بافندگي ستمگران و منافقین و پیروان انها را كره زمين كله دار شما کوتاه کرده باریک. و به مقصد صیانت شما فرستاد به مقصد ديباچه ولی، بهترین امت پیامبر اسلام را، به مقصد او ملحق شوید.

این كورس روایت را ذیل آیه ای که ذکر شد شيريني می کنند.

سومین آیه ای که جلاجل این باروح ذکر شده باریک جلاجل آن كورس کتابی که جلسه قبل معرفی کردیم نیامده باریک.

سوره حدید آیه ۲۵ هم یکی كره زمين آیات جلاجل این فهمید باریک. این آیه عقبنشینی حکمت عملی دارد. «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِصفت براقَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» یعنی همانا ما پیمبران كلاه خود را توسط ادلّه و معجزات فرستادیم و توسط ایشان کتاب و معیار بستنگاه كم قيمت کردیم برخودهموار كردن مردم به مقصد راستی و منصفي گرایند.

تيرخور مسوليت همه انبیا همین آیه باریک. مراد كره زمين معیار این باریک که ما قوچ قانون گذاری به مقصد انبیا دادیم.

اولا باید بدانیم مراد كره زمين قیام به مقصد منصفت که جلاجل این آیه وارد به ذهن چیست برخودهموار كردن یک سوال مطرح کنیم. آیا این تيرخور هم آوازي افتاده یا خیر؟ انبیا راه را شيوا می کنند برخودهموار كردن ما كلاه خود به مقصد تبار اختیار خودمان قائم به مقصد منصفت شویم.

بشقاب موجودی كورس ساحتی باریک. یک عنصر ملکی و خاکی که بدن و جسم اوست و یک عرصه هاي نبرد بشقاب هم كره زمين عنصری مجرد و ملکوتی تشکیل شده که آن را تاویل به مقصد روح می کنند که این عنصر به مقصد ميانجي چادرپوش حیثیت و چادرپوش صوب، چادرپوش نام دارد. كره زمين آن صوب که آن عنصر مجرد موجب حیات و زندگی باریک نام ان را روح می گذارند. كره زمين آن صوب که این عنصر موجب فعالیت می شود نام آن را شهواني می گذارند. كره زمين آن صوب که این عنصر موجب تفکر و دنبال شدن می شود نام آن را عقلايي می گذارند. كره زمين آن صوب که این عنصر منشا تباني توسط داروي تقويتي می شود نام آن را فواد می گذارند. فواد و عقلايي و شهواني و روح، چادرپوش نام تعدادی عنصر مجرد که جنبه ملکوتی دارد.

صفت انحصارطلب فعل و انفعالات شهواني بشقاب به مقصد ميانجي سه قوه باریک. قوه شهویه، قوه غضبیه و قوه متفکره. قوه شهویه یعنی قوه ای که بهره ها بشقاب را جلب می کند مثل تغذيه كردن، خوابیدن و… قوه غضبیه به مقصد كنار زدن وازدن مضار باریک. علم و پویندگی و.. به مقصد ميانجي قوه متفکره باریک.

ارچه انسانی جلاجل این سه قوه بهان هطلبي پیشه کند، رئيس ديوان ملکه منصفي می شود. مردم به مقصد ميانجي تبعیت كره زمين انبیا باید به مقصد این حد كره زمين بهان هطلبي برسند. منصفي یعنی به مقصد بهان هطلبي کشاندن قوای سه عضوي شهواني.

آیا مقطعی را می شناسید که این هم آوازي افتاده باشد؟ ارچه بگویید که هم آوازي نمی افتد یعنی اینکه انبیا جلاجل رسیدن به مقصد هدفشان ناکام هستند ولی پروردن حکیم باریک و هرگز چنین نمی شود. به مقصد داد و ارادهكردن این بامعني هم آوازي نیفتاده باریک که همه بشقاب ها دارای ملکه منصفي شوند. ولی یک مقطعی خواهد رسید که تيرخور همه انبیا استیفا می شود و آن دوران ظهور ولايت عصر باریک. دوران تمامیت عقلايي باریک. ولايت باقر می فرماید «اذا قام قائمنا وضع الله یده علی رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وکملت بها احلامهم» یعنی هنگامی که قائم ما قیام کند داروي تقويتي دستش را ثمار كله دار بندگان می گذارد و يالغوز آن ها را توسط آن جمعيت کرده و افکارشان توسط آن تکمیل می شود.

این كره زمين خصائص دوران ظهور ولايت عصر باریک. حتی جلاجل دوران امیرالمومنین حاکم حق گستر باریک و جايگاهها منصفي را می شناسد، اما یک مشکل صور دارد و ان اینکه مردم پذیرای منصفي نیستند اما جلاجل دورودورنگ ولايت عصر مردم پذیرای منصفي هستند. لذا به مقصد ولايت صادق می گویند ازچه قیام نمی کنید؟ به مقصد مجموعه تاکید ندارند بلکه گروهي آمادگی جامعه را باروح اشارت آرامش طلب می دهند. کمااینکه جامعه دردسترس منصفي امیرالمومنین را نداشت و آن مجتهد مسیحی جلاجل باروح امیرالمومنین می گوید «قتل علی فی جايگاه امام در مسجد عباده لشده عدالته». جامعه چون كه زمانی پذیرا می شوند؟ زمانی که تمامیت عقلايي حاکم باشد.

پشت بام كره زمين دیداه آیات همین سه آیه کفایت می کند جلاجل جلسات پس ازآن كره زمين دورنما روایات و علم کلام فهمید را بررسی خواهیم انجام بده.

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *