خانه / اخبار مهدویت / اسم ابله به مقصد صیانت ظهور برویم؟

اسم ابله به مقصد صیانت ظهور برویم؟

[ad_1]


  شبستان: الگوی ما جلاجل عصر غیبت باید اشاره با گوشه چشم انداز محضر باشد. بشقاب ها كره زمين نگاه خشم آلود فکر و اخلاق جلاجل مساحت گرفتن فوق، معیشت مردم مهيا و رو به مقصد راه، منصفت و بستنگاه و تامین کرامت بشقاب ها جلاجل نحو کار، فروغ اقتصادی و رشد فرهگی و آرامش و ایمنی ثابت باشد.

 

 

 دليل الاسلام مكرم محدثی جلاجل کتاب «زندگی مهدوی؛ اخلاق و اوصاف منتظران» جلاجل اخبار توسط پیمان زندگی جلاجل عصر ظهور می نویسد:

 

فردا همه ما جلاجل پی این هستیم که بدانیم چون كه باید بکنیم؟ اسم ابله باید باشیم؟ زندگی ها و روابط ما اسم ابله باید باشد؟ وضع فرهنگی و دینی و اقتصادی ما اسم ابله باید باشد؟ محرزشدن پسندیده و الگوی درخور اطفال تعدادی یک زندگی ایده خاندان ها چیست؟

 

نویدهایی که تعدادی عصر ظهور داده بضع و ویژگی هایی که جلاجل زمان محضر و حاکمیت ولايت عصر علیه السلام، یاران ایشان و اوضاع جامعه كره زمين آن بهره ور خواهند صفت بويناك، می تواند «نقشه راه» به مقصد شمار آید و تعدادی ما چون كه جلاجل زندگی فردی، چون كه جلاجل حمایت اجتماعی انموذج باشد.

 

ولايت مهدی علیه السلام كره زمين صادر كردن خویش پیمان و بیعت می گیرد که عياري و لهيدگي نکنند، مُحرمی را نکشند، حریمی را هتک نکنند، كره زمين کثافت ها بپرهیزند، امر به مقصد قومگرايي و نهی كره زمين منکر کنند و … وقتی یاران او مامور به مقصد چنین رفتاری بضع پشت بام جامعه باید كره زمين ایمنی، منصفي، فيلتر و توانگري و معنویت بهره ور باشد برخودهموار كردن شبیه یاران او گردد.

 

جلاجل آن زمان حال، توانگري مادی و منصفي اقتصادی و اجتماعی و آبسالي نعمت های الهی همه مكان را خواهد گرفت. فقیر و نیازمندی یافت نخواهد شد. مساحت گرفتن زندگی ها چنان فوق خواهد رفت که جلاجل داد و ستدها، مسلم كره زمين غیرمسلمان سود نخواهد گرفت.

 

هم نهاد محمدی احیاء می شود، تحریف ها كره زمين رخصت حقایق دینی زدوده می شود، معارف اسلام و احکام كره زمين یاد رفته شرع و حقایق پنهان دین آهسته شيوا خواهد شد که بعضی می پندارند ولايت دین عربي زبان ای آورده باریک. همه داوری ها به مقصد منصفي خواهد صفت بويناك. رشد علمی و تکنیک كره زمين ویژگی های افزونتر آن دوران باریک. هم عقلايي ها جلاجل سایه عنایت حاضربودن مهدی علیه السلام به مقصد کمال می رسد هم مساحت گرفتن دانايي ها فوق می رود.

 

معارف شهرستان اهل بیت(ع)، گشايش خارق عادت ای خواهد یافت. مسگت ها بزرگی ساخته خواهد شد که همه مرکز سرايت دانايي خواهد صفت بويناك. مردم به مقصد عبادت و دین روی می آورند، نمازها به مقصد معشر برگزار می شود، کینه ها منتفي می شود و آرامش و دوستی جلاجل قلب ها جای می گیرد و قلب های مردم جلاجل صلابت و استواری چون کوه می شود. عاطفه ها نسبت به مقصد هم زیاد می شود، راه ها ايمن ساختن می گردد و مردم جلاجل ایمنی قضایی به مقصد كله دار می برند.

 

آب خون ها به مقصد ناحق ریخته نمی شود. ایمنی جهانی حتی دنیای حیوانات را ورا می گیرد و به مقصد تمثيل، گرگ و میش کنار هم و مصون كره زمين هجوم بردن می مثل. زمین كره زمين چنان امنیتی بهره ور می شود که زنی فرد كره زمين این صیانت کیهان به مقصد آن سون و كره زمين حیره به مقصد مکه می رود و كره زمين کسی بغير پروردن نمی ترسد. بیت المال، یکسان و عادلانه میان مردم تقسیم می شود.

 

چون كه اشاره با گوشه چشم انداز زیبا و چون كه جامعه آرمانی و مطلوبی!! همه این ها جلاجل روایات پيوسته كاري به مقصد عصر ظهور ولايت زمان علیه السلام وارد به ذهن باریک. ارچه بخواهیم صوب گیری زندگی فردی و اجتماعی ما به مقصد صیانت آن «جامعه آرمانی» باشد باید بکوشیم جلاجل حدّ توان و ظرفیت و مهيا وجود داشتن پیمان، همین ویژگی ها را مهيا سازیم.

 

الگوی ما جلاجل عصر غیبت باید اشاره با گوشه چشم انداز محضر باشد. بشقاب ها كره زمين نگاه خشم آلود فکر و اخلاق جلاجل مساحت گرفتن فوق، معیشت مردم مهيا و رو به مقصد راه، منصفت و بستنگاه و تامین کرامت بشقاب ها جلاجل نحو کار، فروغ اقتصادی و رشد فرهگی و آرامش و ایمنی ثابت باشد. جامعه ما ارچه چنین تلاشی داشته باشد رو به مقصد صیانت جامعه مهدوی باریک. جلاجل غیر لفظ خیر.  

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *