خانه / ۱۳۹۵ / اسفند (صفحه 4)

بایگانی ماهانه: اسفند ۱۳۹۵

حاضربودن زهرا(س) بهترین الگو و معیار عمل منتظرانه باریک

 جامعه عصر ظهوریک جامعه ایده ال باریک؛ یعنی زنان و مردان جلاجل آن جامعه به مقصد وظایف وتکالیف كلاه خود عمل می کنند. اما این «عمل به مقصد تکلیف» اسم بزرگواري بهترین شاخص ها و الگوها یعنی حاضربودن زهرا(س) می تواند ثابت شدن شود.     دليل الاسلام عباس …

توضیحات بیشتر »