خانه / ۱۳۹۶ / اردیبهشت (صفحه 3)

بایگانی ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۶

همنشينان کهف كره زمين فرماندهان رژيمان ولايت مهدی علیه السلام هستند

[ad_1]     به مقصد شرح احوال خبرگزاری شبستان: امیرمومنان علی علیه السلام می فرمایند: «همنشينان کهف تعدادی بسیار مهدی عجل الله تعالی فرجه خواهند آمد.» علی علیه السلام : «و یجیء له همنشينان الکهف»    منبع: الهدایة، ص ۳۱ هدايت القلوب، ص ۲۸۶ [ad_2]

توضیحات بیشتر »

ارچه زمان غیبت را درک کردی این دعا را همیشه داشته باش

[ad_1] ولايت صادق علیه السلام به مقصد زُراره فرمود: ارچه زمان غیبت را درک کردی، این دعا را همیشه داشته باش: خدایا، خودت را به مقصد منبرها بشناسان، چون ارچه خودت را به مقصد منبرها نشناسانی، پیامبرت را نخواهم آشنا. … به مقصد شرح احوال فرهنگ نیوز، ولايت جعفر صادق …

توضیحات بیشتر »

فضیلت دعای حاضربودن خضر(ع) جلاجل ليمو نیمه شعبان

[ad_1]     به مقصد شرح احوال خبرگزاری شبستان: کمیل پي زیاد می گوید: توسط مولایم امیرالمومنین علی علیه السلام جلاجل مسجد بصره نشسته بودم و گروهی كره زمين صادر كردن نیز هم نشين آن حاضربودن(ع) بودند، پشت بام بعضی كره زمين آنان كره زمين ایشان سوال کردند که معنای این …

توضیحات بیشتر »

نمازهای ليمو نیمه شعبان/تعزيت دار پروردن در عوض بايسته کنندگان این ليمو!

[ad_1]   به مقصد شرح احوال رديف نظامي مهدویت خبرگزاری شبستان: ابو یحیی صنعانی و سی نفر كره زمين بيگانگان باروح اعتماد، كره زمين ولايت باقر و ولايت صادق علیهماالسلام روایت کرده بضع که آن كورس قيد جوان مردانه فرمودند: «هر گاه ليمو نیمه شعبان شد چادرپوش رکعت نماز، جلاجل هر …

توضیحات بیشتر »

حالت ليمو و دوال نیمه شعبان المعظم

[ad_1] در عوض ليمو و دوال مبارک نیمه شعبان، جلاجل مفاتیح الجنان حالت خصوصی‌ای وارد به ذهن باریک که جلاجل این شرح احوال می‌خوانید. عقیق:پانزدهمین ليمو كره زمين ماه شعبان، جزو بلندترین ليمو‌هایی باریک که منتظران مهدی (عج) مادام سپيده دمان دوال پس ازآن به مقصد رازگويي می‌پردازند و آن …

توضیحات بیشتر »

کدام میراث پیامبران به مقصد ولايت زمان(عج) رسیده باریک؟

[ad_1]     به مقصد شرح احوال رديف نظامي مهدویت خبرگزاری شبستان، ولايت حسین (علیه ‏السلام) می فرمایند:  «جلاجل قائم ما صحنهّتها و ویژگیهایى كره زمين پیامبران صور دارد: كره زمين نوح علیه ‏السلام حيات تازه يافتن طولانى، كره زمين ابراهیم علیه ‏السلام مخفى توافق داشتن ولادت و دورى گزینى …

توضیحات بیشتر »

منيه ادیان افزونتر در عوض منجی آخرالزمان زیادتر باریک

[ad_1] عقیق:هزل گويي مهدویت اسم باشليق جاری همزمان توسط ۱۲ الی ۲۲ اردیبهشت ماه باریک، جلاجل این هزل گويي سراسر فروغ لمعان و شادی که كره زمين دوال ۵ شعبان يكم و برخودهموار كردن سالروز ولادت حاضربودن ولی‌عصر(عج) آدم كردن دارد. دهمین دوال كره زمين ماه لبخند خیر و برکت …

توضیحات بیشتر »

ظهور غيرمشدد به مقصد اذن داروي تقويتي و مهيا كشته شدن زمینه های واجب شده باریک

[ad_1]   به مقصد شرح احوال خبرنگار مهدویت خبرگزاری شبستان، دليل الاسلام رحیم کارگر، استاد و کارشناس مهدوی جلاجل کتاب «مهدویت و دوران ظهور» می نویسد:   پرسشی مطرح باریک که بعضى كره زمين علايم ظهور به مقصد رويداد مستمر، آيا نمى تواند نشانه اى كره زمين پيوسته توافق داشتن قيام حاضربودن مهدى(عج) باشد؟ …

توضیحات بیشتر »

وضع معیشت مردم جلاجل حکومت مهدوی

[ad_1] یکی كره زمين عوامل، یا بهيمه ها های جمهور دارايي هم که گروهي اطمینان به مقصد وضع آینده باریک، جلاجل پرتو منصفي اجتماعی حاضربودن مهدی (عج) بکلّی كره زمين بین می رود و هیچ کس نیازی جلاجل كلاه خود به مقصد دارايي اندوزی نمی بیند. عقیق: «زمینی که جلاجل …

توضیحات بیشتر »

مساحي كردن فهم و حکمت مردم جلاجل دولت توفيق يافتن

[ad_1]     به مقصد شرح احوال خبرگزاری شبستان: جلاجل حکومت ولايت مهدی علیه السلام مردم به مقصد نوع بی پيشينه ای به مقصد اسلام روی می آورند و زمان حال ترس ووحشت حاكم بر جامعه و سرکوب دین داران و ممنوعیت مظاهر اسلامی به مقصد كله دار وارد به ذهن، …

توضیحات بیشتر »