خانه / اخبار مهدویت (صفحه 3)

اخبار مهدویت

اعزام تجهیزات موکب جمکران به مقصد کربلا/تجهیز زمين پيما به مقصد قرادادبستن توقف/میزبانی يوميه كره زمين ۵۰ هزار زائر اربعین جلاجل موکب «معيت ولايتٍ منصور»

[ad_1]   خبرگزاری شبستان، رديف نظامي مهدویت و غدیر: هفته جاری توسط فعالیت ها و شايعه متعددی جلاجل مربوط به حوزه مهدویت هم مقام هم پياله بوده و باریک که داغ جا كره زمين پيت و كنگاش مهدی باوران دارد و جلاجل آدم كردن به مقصد چندی كره زمين ايشان اشاعت …

توضیحات بیشتر »

ناآشكار دستگاه بافندگي تكاپو كردن سیدالشهداء(ع) به مقصد قیام تعدادی امر به مقصد خنيدهنام و نهی كره زمين منکر

[ad_1]     دليل الاسلام «سیدمجتبی فلاح» جلاجل گفت وگو توسط خبرنگار مهدویت و غدیر خبرگزاری شبستان و جلاجل آدم كردن گزارش ها فرازهای زیارت ناحیه مقدسه، توسط اشارت به مقصد محتوای برفراز پنجم این زیارت شریف تقریر انجام بده: این برفراز گزارشی باریک كره زمين رخدادها زمینه سه تار واقعه کربلا و عاشورای حسینی، …

توضیحات بیشتر »

وعاء «وحدت» جلاجل سناریوی ظهور

[ad_1]   خبرگزاری شبستان، رديف نظامي مهدویت و غدیر: پیروزی و موفقیت اجتماعی، جلاجل وحدت و یکپارچگی باریک. شکست و بي زوري و نابودی هم پیامد تفرقه و جدایی و تشتت جلاجل افکار و روال و صفوف و نیروها و فعالیت ها باریک. این نکته، آن قدر شيوا باریک که نیاز …

توضیحات بیشتر »

میراث سیدالشهداء(ع) تعدادی منتظران

[ad_1]   دليل الاسلام «سید مجتبی فلاح» جلاجل گفت و گو توسط خبرنگار مهدویت و غدیر خبرگزاری شبستان و جلاجل آدم كردن گزارش ها زیارت ناحیه مقدسه، تقریر انجام بده: جلاجل برفراز چهارم این زیارت و پس ازآن كره زمين آنکه جلاجل فرازهای قبل زائر مقام ها مصیبت زدگی و همراهی توسط حاضربودن سیدالشهداء(ع) را طی …

توضیحات بیشتر »

الزامات نذورات مهدوی در عوض پایتخت/مسگت ها قرادادبستن دورودورنگ های مهدوی می شوند

[ad_1]   دليل الاسلام «مرتضی عباسیان» جلاجل گفت وگو توسط خبرنگار مهدویت و غدیر خبرگزاری شبستان درزمينه دستور كار های جلاجل دستگاه بافندگي اعمال بنیاد فرهنگی مهدی وعده شده(عج) مدیر شهر تهران، تقریر انجام بده: به عمد فعالیت و تمرکز کاری بنیاد ثمار نرمي كردن تبلیغ و ترویجِ محققانه معارف مهدویت باریک، كره زمين این …

توضیحات بیشتر »

نمایش قوچ مستضعفان؛ وجه اشتراک پیاده روی اربعین توسط ظهور

[ad_1]       دليل الاسلام «مجتبی کلباسی» جلاجل گفت و گو توسط خبرنگار مهدویت و غدیر خبرگزاری شبستان درزمينه تباني اربعین حسینی توسط ظهور ولايت مهدی(عج)، تقریر انجام بده: تباني نهضت حسینی چون كه جلاجل عاشورا و چون كه اربعین و افزونتر جلوه های آن توسط مهدویت و ظهور ولايت عصر(عج) تباني بسیار مستحکم و …

توضیحات بیشتر »

شرط عمل منتظران به مقصد «کُلُّ یَومٍ عاشورا و کُلُّ أرضٍ کَربَلا»

[ad_1]   دليل الاسلام «سید مجتبی فلاح» جلاجل گفت وگو توسط خبرنگار مهدویت و غدیر خبرگزاری شبستان و جلاجل تشریح برفراز سوم كره زمين زیارت ناحیه مقدسه، تقریر انجام بده: جلاجل فرازهای اولا و دوم این زیارت توسط سلامي های مختلف به مقصد حاضربودن سیدالشهداء(ع) جلاجل کنار تعبیر ویژگی ها و ابعاد وجودی آن حاضربودن(ع)، …

توضیحات بیشتر »

وعاء کانون های فرهنگی هنری نمازخانه ها جلاجل پیوند اوقات فراغت توسط مهدویت

[ad_1]     دليل الاسلام «محمدصادق کفیل»، جلاجل گفت وگو توسط خبرنگار مهدویت و غدیر خبرگزاری شبستان توسط اشاعت به مقصد اهمیت اوقات فراغت و نحوه ثنايا مندی كره زمين این زمان، تقریر انجام بده: چون كه بستان ها دستور كار ریزی تعدادی فراغت، باید دقیق نمناك، درخور اطفال نمناك، جدی نمناك و کاربردی …

توضیحات بیشتر »

توجیه عقلی درافتادن حيات تازه يافتن ولايت مهدی(عج)

[ad_1]       خبرگزاری شبستان، رديف نظامي مهدویت و غدیر: كره زمين حاضربودن آیت الله الظعمی «جوادی آملی» پرسیدند: حیات (حيات تازه يافتن) حاضربودن ولی عصر (ارواحناه فداء) اسم ابله توسط قوانین علمی توجیه می شود؟ ایشان فرمودند: اولاً حیات طولانی ولايت زمان عجل الله تعالی فرجه برخلاف خو شبو ساختن باریک خير برخلاف …

توضیحات بیشتر »

عاشورا راه توقف باریک و توقف تجلی آمال کربلا

[ad_1]     خبرگزاری شبستان، رديف نظامي مهدویت و غدیر: مهدی عجل الله تعالی فرجه، ابن ولايت حسین علیه السلام و فرهنگِ توقف برآمده كره زمين فرهنگ عاشورا و توقفِ حسین دیگری را کشیدن باریک. این كورس پیوندی دیرین و مستحکم توسط هم دارند. یکی ص فآرايي قیام و به مقصد …

توضیحات بیشتر »